Rialc
Rao 90.12

            Romeu Llull


    1      Per satisfer al que tant me obliga
    2      lo molt voler que tinch insaciable,
    3      he presumit, de vos, beata verge,
    4      parlar sovint, ab voluntat sencera;
    5      no per bastar dir lo tant merit vostre,
    6      car sacret es preservat per l’Altisme,
    7      mas per gustar de tant noble vianda
    8      he saciar mon appetit no ficte.

    9      Tant plena sou d’essencia divina,
    10     que, com mortal home, so fet indigne:
    11     quant parlar vull, l’esfors al millor manca,
    12     reste la veu en mig del cami freda;
    13     per tant, invoch a vos Verge Maria,
    14     molt humilment, me vullau dar ajuda,
    15     que puga dir ab la lenga diserta
    16     la part de vos que·l saber huma tocha.

    17     Ans que·l mon fos, hereu primer eleta,
    18     meritament, filla de Deu e mare,
    19     apres nasques verge inmaculada.
    20     Sola ’n lo mon fos de gracia plena;
    21     en pocha ’dat sabes ten grans misteris,
    22     que trespassas a tot’umana pença.
    23     Era dins vos divin’amor infusa,
    24     vostre pensar sols era Deu entendre.

    25     Lo Redemptor pres dins vos carn humana
    26     sens macular en res vostre carn pura;
    27     perfeta fos, neta, sens culp’alguna,
    28     de vos nasque qui us crea ten perfeta.
    29     Dona dels cels, reyna de vit’eterna,
    30     vas de virtuts e confort dels afflictes,
    31     font de merçe, fermetat de speransa,
    32     la salut sou de tot humanal poble.

    33     Migençant vos muntam al regne sacre,
    34     vos sola sou nostra ver’advocada,
    35     mare de tots, e la dreta carrera,
    36     port salvador a qui devot vos ame;
    37     perir no tem qui·n vos ferm se conforta,
    38     james mancas al nostre necessari:
    39     brassos uberts receptau quants vos criden,
    40     e son posats en la pau infinida.

    41     Excellent fos mes que tot’altre dona,
    42     ab resplendor de divina bellesa;
    43     vos possehiu de gloria corona,
    44     en lo mes alt teniu en ma lo ceptre.
    45     Lum dels errants per mar e per la terre,
    46     tots reposam en la vostra gran falda,
    47     de vostres pits raje sempre let dolça,
    48     tant feta sou liberal e benigne!

    49     Si poch saber a causa Deu m’inculpa
    50     per l’ignorar materia ten alta,
    51     perdo us deman e merçe de vos prengue,
    52     qu’en paradis ensemps ab vos me veja.

    53     Mare de Deu, lunyau me de tots vicis,
    54     de tot perill que·m dona dan a l’arma;
    55     feu que ves Deu e vos sian mes obres,
    56     que paradis per vos yo possehesca.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 94.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc