Rialc
Rao 9.1d

            Lluís d’Averçó


    1      Bon’amors vol e cosen xascun dia
    2      que·l ver amich ben remuneratz sia.

 

 

 

Ed. José María Casas Homs, «Torcimany» de Lluís d’Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas, 2 voll., Barcelona, C.S.I.C., 1956, vol. I, p. 172.

 

Incipitario di Lluís d’Averçó
Indice degli autori

Rialc