Rialc
Rao 9.1b

            Lluís d’Averçó


    1      Con volentatz en amar se desperta,
    2      es virtutz grans co·s pot tenir celada,
    3      e con se te, a fina amor agrada
    4      aquelh celars, tan que se·n mostr’uberta,
    5      per franch voler, en dar joya complida
    6      a sos amichs, pus dejus tencadura
    7      de ver secret, ab cuberta mesura
    8      lur bon’amor hauran celan noyrida.

 

 

 

Ed. José María Casas Homs, «Torcimany» de Lluís d’Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas, 2 voll., Barcelona, C.S.I.C., 1956, vol. I, p. 112.

 

Incipitario di Lluís d’Averçó
Indice degli autori

Rialc