Rialc
Rao 89.5, 89.5a, 89.5b

            Ramon Llull


    1      Deus, ab vostra gran pietat
    2      fas Medecina de Peccat.

    3      Contriccio, confessio,
    4      encara satisfaccio
    5      e la hona temptacio
    6      e oracio exament,
    7      son medicina e onguent
    8      contra peccat e faliment:
    9      e d’estes .v. fas est tractat,
    10     lo qual vul que sia rimat,
    11     car mils pot esser decorat.
    12     E est tractat es departit
    13     segons que damunt avem dit;
    14     e sia pel Sant Esperit
    15     donat, e per mant hom sabut,
    16     car carrera es de salut,
    17     e leva tot hom caut
    18     en peccat, de la mala mort,
    19     si lo tractat ama molt fort
    20     e aporta gaug e confort.

    21     A, bon’amor! E per qual tort
    22     que us aja fayt, a mala mort
    23     m’a acusat la mala amor,
    24     qui·m fa estar axi peccador,
    25     que ’n pauc no son desesperat?
    26     car home qui es en peccat
    27     e qui mal’amor lo te pres,
    28     sens contriccio no fa res.
    29     A, bon’amor! poretz me dar
    30     contriccio de mon mal far,
    31     per so que fuj’a mal’amors
    32     qui procura plors e dolors,
    33     e ’n infern mal totz temps aver,
    34     per so car fa n’a son voler?
    35     A, bon’amors: tan mal me sent,
    36     car vas vos ay fayt faliment!
    37     Mort so si de mi no us sove,
    38     e que veng’a vostra merce.

    39     Temor d’amor fina, leyal,
    40     Contriccio, en vostre ostal
    41     es medecina de dolor
    42     qui fa plorar li pecador
    43     per la paor qui res no val,
    44     e totz los seus gita a mal;
    45     e car vas vos fa tant d’engan,
    46     no·m tenc per seu d’aqui avan,
    47     e maldic lo jorn qu’el’ha·m pres:
    48     car li Senyor de tot quant es
    49     no ay tant temut, com lo mon
    50     qui de nul be no ha aon.
    51     A, temor d’om enamorat
    52     qui tem e plora son peccat!
    53     a vos deman contriccio
    54     ab qui pusca trobar perdo,
    55     qui·m fassa soven plorar
    56     los meus peccatz e Deus amar;
    57     e qui vos no ha, res no val,
    58     ni fa d’amor son cor ostal.

    59     A, com es dousa la dolor
    60     que sostenon li peccador,
    61     car servexen contriccio
    62     e de peccatz queren perdo!
    63     A, dolor de bon’amistat!
    64     aydatz me a vensre lo peccat
    65     qui mi ha vensut tan espes;
    66     car al rey qui per mi mort pres
    67     e·s fo per mi home carnal,
    68     son estat fals e desleyal;
    69     car no avia greu dolor,
    70     quant veia la desonor
    71     que li faien li malvat
    72     qui son per el tant fort onrat.
    73     A, dolor d’on venon li plor
    74     qui plaen a nostre Senyor!
    75     venitz ab tal contriccio
    76     per qui pusca trobar perdo;
    77     e faytz me doler tant soven
    78     que tots jorns estia temen.

    79     A! Que val soven Deu pregar
    80     que peccatz vula perdonar,
    81     si hom no ha contriccio?
    82     Que val a procurar perdo?
    83     Contriccio: pus tant valetz
    84     contra peccat, tot me prenetz,
    85     lo cor e·ls uyls e li sospir;
    86     car li plor me faran ausir
    87     sus en lo cel al creador,
    88     qui·m trametra, per vostr’amor,
    89     sajus pietat e perdo
    90     e una tal devocio
    91     que no pot, qui la ha, falir
    92     e pot hom tot peccat delir.
    93     Contriccio: vostra valor
    94     fa valer home peccador,
    95     qui sens vos en res no val,
    96     ans esta digne de tot mal:
    97     e qui vos ha esta complit
    98     de virtut e Sant Esperit.

    99    Contriccio; qui us ha eleta,
   100    be pot estar a cara dreta
   101    devant la crotz querre perdo;
   102    car ja Deus no dira de no
   103    a nul home si ’s vostre amic.
   104    Contriccio, a vos ublic
   105    lo cor a soven suspirar,
   106    e·ls uyls a lagremes gitar;
   107    e eleyg vos contra peccat
   108    e dona de ma volentat;
   109    e vul vos esser tant sotzmes,
   110    que sens vos no prec Deus de res.
   111    E pus vos son si obligat,
   112    procuratz me tal pietat
   113    que sia elet ab los salvatz,
   114    e de los libres dels dampnatz
   115    sia dampnat, on son escrit
   116    aytantes vetz com ay falit,
   117    A, com es fol e pauc de sen
   118    qui lexa·l be e lo mal pren!

   119    Contriccio: penediment
   120    sotz quant hom fa errament
   121    contra Deu, e ha gran dolor
   122    e penet se fort per sa amor.
   123    Si soven vos, Contriccio,
   124    me donavetz compulsio
   125    al cor, tement foc infernal,
   126    ja no faria tant de mal
   127    e penedir m’ia soven
   128    quant faria lo falimen,
   129    Penediment: sel qui us aura,
   130    apres lo mal que fayt aura,
   131    vos estaretz lo sanament
   132    contra·l peccat, e mantinent
   133    seran en el suspir e plor
   134    e s’acusara peccador.
   135    Penediment, Contriccio:
   136    aportatz me de Deu perdo,
   137    car tot lo meu cor vos sotzmet:
   138    vel vos ades, e que·s penet!

   139    Contriccio: merce vos rent,
   140    car me faytz estar tan dolent
   141    del greu faliment que ay fet,
   142    car per vos, dona, me·n penet;
   143    car on mays vos voletz dar
   144    a mon cor, mays me faytz plorar
   145    e sanar de mon faliment,
   146    per qui·m faytz trist e penedent,
   147    lo qual penedir e tristor
   148    me fan gitar suspir d’amor;
   149    per que ’n mi faytz acordament
   150    de tristor e d’alegrament,
   151    lo qual atorc am e desir;
   152    car faliement no·m pot venir
   153    quant so enaxi meytadat;
   154    car si·m vol alegrar peccat,
   155    tristor m’ajuda encontinent,
   156    e si·s fa bo alegrament,
   157    car tristor me vol enganar
   158    e vol que no pusca amar.

   159    Si com home enamorat
   160    qui obliga a son amat
   161    la libertat de son voler
   162    en servir lo a son plaser,
   163    ay obligada a peccat
   164    la mia franca volentat,
   165    tant que n’esta en servitut
   166    e per Deu ne son mal volgut;
   167    car el me dona libertat,
   168    per so que no l’amas forsat,
   169    car forsa d’amor no val res.
   170    E car eu matex me son pres,
   171    no pusc exir de mon peccat
   172    si Deus no·m rent la libertat
   173    que·m dona, ab contriccio
   174    de cor, ab tal compulsio
   175    que tot me tenga per falit,
   176    clamant: «Merce, Sant Esperit!»
   177    ab cor contrit, enamorat,
   178    qu’el me renda ma libertat.

   179    Desobeir a son senyor
   180    qui·s vol servir a bon’amor,
   181    es desobeir descortes,
   182    e fa hom vil en tota res.
   183    Vil suy eu, doncs, c’ay obeyt
   184    a senyor de mal esperit,
   185    qui·s vol servir a mal’amor
   186    qui ’n infern met son servidor;
   187    per qu’eu me tenc molt per falit,
   188    car a mal senyor ay servit;
   189    e si no·m val contriccio
   190    qui de Deu m’aport gran perdo,
   191    estaray de tot be faydit
   192    e de tota pena vestit.
   193    Contriccio no·m pot valer
   194    si ’n mon cor no ay gran doler,
   195    e tan gran, que·n git mant suspir
   196    e que m’ublic a Deu servir
   197    tant, que ’n nula occasio
   198    no fassa vas el falio.

   199    Qui ha vergonya de far be
   200    ha virgonya que no val re;
   201    e aquel es desvergonyat,
   202    qui ha plaer en far peccat.
   203    Per qu’eu son trist e vergonyos
   204    com ay estat tan vicios
   205    contra vergonya, qui ’s donada
   206    per so que·n sia refrenada
   207    la volentat quan vol far mal;
   208    e per so vergonya moral
   209    es a home bona virtut.
   210    Per qu’eu me tenc per dessebut,
   211    car ab vergonya no·m tinc pres
   212    tant fort, que no falis en res;
   213    e vir me a contriccio,
   214    penedent de la falio,
   215    ab tal compulsio de cor,
   216    que am mays virgonya que or;
   217    car virgonya fa consirar
   218    lo mal ans c’om lo vula far.

   219    Si com la fula qui pel vent
   220    a totes parts esta movent,
   221    esta movent hom mentider,
   222    car falsia·l te en poder
   223    contra veritat, leyaltat.
   224    E car mentider son estat,
   225    ay n’al cor molt gran dolor;
   226    per que·l prec qu’als uyls me do plor
   227    que sia dous, grans e amar,
   228    e que no ces de suspirar:
   229    dous sia per querre perdo,
   230    e amar per contriccio,
   231    E vos, boca, serratz les dents,
   232    tant que mays no siatz mintents.
   233    E vos, dona Contriccio,
   234    senyorejats tant ma rao
   235    que ’n totes mes parts sia pres
   236    e a veritat tot sotzmes;
   237    e faytz me veritat servir,
   238    e enemic de tot mentir.

   239    A, engan, que vos enganatz!
   240    per leyaltat seretz jutjatz
   241    a un tant greu costrenyment,
   242    que tot n’estaretz en turment;
   243    e es gran dret que ho fassatz,
   244    car vos matex fos infernatz.
   245    A, las! a mi matex menas,
   246    car eu estag en aquel cas,
   247    e son aquel enganador
   248    qui ay enganada valor
   249    en tot so per que ’n mi no val,
   250    car de mon cor fayt ay ostal
   251    a engan e trayment;
   252    per que a leyaltat me rent
   253    ab contriccio e ab plor
   254    com a home gran peccador.
   255    E vos, leyaltat, no perdetz
   256    si de mi pietat avetz,
   257    e faytz m’estar home leyal
   258    e enemic de tot fayt mal.

   259    A, crueltat!
   260    Tant fort ay errat
   261    per la vostra mala amistat!
   262    E quant consir
   263    com vos fa mal servir
   264    e hom se·n fa per vil tenir,
   265    molt me penet,
   266    car per vos ay nelet,
   267    e cove me n’estar a dret
   268    de jutjament,
   269    e ja acorriment
   270    de vos auray, mas noyment.
   271    Contriccio:
   272    estatz me n’a rao
   273    a una tal compulsio
   274    de cor amar
   275    ab suspirs e plorar,
   276    que crueltat pusca sobrar.

   277    Jens no·s cove
   278    que ’n so de qui no re
   279    es vengut, hom aja gran fe,
   280    e en lo be
   281    qui es estant a se,
   282    hom aja desesper de re.
   283    A, desesper,
   284    qui faytz infern aver!
   285    Ja no us pogues en mi saber.
   286    A, penedir,
   287    qui faytz sospirs exir
   288    del cor, e·l cors fortment languir!
   289    Faytz me doler
   290    a tot vostre poder;
   291    car anc ay aut desesper
   292    per mon peccat
   293    de la gran pietat
   294    d’aquel Senyor qui m’a creat.

   295    A, de jurar,
   296    e com fa mant mal far!
   297    e majorment quant perjurar
   298    fa a scient
   299    lo mon mintent
   300    per un pauc de cobejament
   301    qui petit val,
   302    e fa esser gran mal,
   303    quant hom jura:«Si Deus me sal!»,
   304    o!«cap de Deu».
   305    A, faliment tan greu!
   306    Tant home faytz esser romeu
   307    a mala mort,
   308    e estar en tal port
   309    on ha totz temps mal sens conort!
   310    Contriccio:
   311    faytz me querre perdo
   312    dels juraments on perjur so.

   313    A! Tant mal fa
   314    qui a tort afama
   315    la persona qui vurtut ha!
   316    car satisfer
   317    no li pot per aver.
   318    Per qu’eu deyg gran ira aver,
   319    car blastomament
   320    per la gola mintent
   321    contra manta femma valent
   322    e hom leyal,
   323    ay donat; per que mal
   324    greu e pesant eviternal
   325    ne dey portar,
   326    pus no pot recobrar
   327    fama bona sel qu’afamar
   328    fas contra ver.
   329    Si no·m donas doler,
   330    contriccio, no agr’esper.

   331    Jens escurar
   332    no pot home sanar,
   333    ans fa·l peccat multiplicar
   334    si contra ver
   335    hom vol escus’aver.
   336    Per qu’eu n’ay en mon cor doler;
   337    car falsament
   338    ay fayt escusament
   339    de mon mortal greu faliment;
   340    per que m’es greu
   341    que de ma colpa, leu
   342    nuyl temps la gran ira de Deu.
   343    Doncs quir perdo
   344    e ajut te contriccio
   345    qui delex escusacio
   346    quant es en plor,
   347    e dona ’l cor dolor
   348    e humilia lo senyor.

   349    Impacient
   350    no ha remembrament
   351    del piados recorriment
   352    que passio
   353    fa ab contriccio
   354    a hom qui demana perdo:
   355    doncs, pacient
   356    ateny perdonament
   357    quant ama aver languiment
   358    per son nalet;
   359    e car de si far dret,
   360    paciencia·l te tan dret,
   361    que tot tort vens
   362    e nula re vivens
   363    no·l pot forsar a ponimens.
   364    Per qu’eu me·n do,
   365    per dret, a passio,
   366    e ajut me contriccio.

   367    Desleyaltat:
   368    qui ha vostra amistat,
   369    ja no sera per Deu amat;
   370    e qui vos vol,
   371    durara tant co·l sol
   372    en el marriment, pena, dol.
   373    E car eu so
   374    lo vostre companyo,
   375    tem ne que Deus ja mays mi perdo;
   376    per que·m partray
   377    de vos, e per ja may
   378    en vostra amistat no seray;
   379    mas jens no so,
   380    sens contriccio,
   381    poderos de querre perdo
   382    ni vos lexar;
   383    per que·m vul tot donar
   384    a contriccio e plorar.

   385    Be es malvat
   386    hom pres en peccat,
   387    car ama estar sejornat;
   388    car sel qui va
   389    en infern, on aura
   390    pena que ja kays no morra,
   391    no deu dormir
   392    ni cessar de querir,
   393    ab contriccio penedir,
   394    a Deu perdo,
   395    plorant sa falio
   396    ab una tal compulsio,
   397    que mant suspir
   398    de son cor fass’exir,
   399    tant que quant venra al fenir,
   400    la pietat
   401    que aura·l tant trebaylat,
   402    lo tinga de lay reposat.

   403    Hom occios:
   404    per que est pereros,
   405    pus que a la mort fas ton cos?
   406    Quant mort seras,
   407    de que merit auras
   408    si de sa negun be no fas?
   409    A, las! Eu so
   410    occios de rao,
   411    car no·m vir a contriccio
   412    e a suspir
   413    e a merce querir;
   414    car eu no so say per vivir
   415    e·n per jase
   416    ni que no fassa re,
   417    ans so creat a fayre be
   418    e cessar mal;
   419    e si d’aso no·m cal,
   420    estaray en foc infernal.

   421    O, tu qui sents
   422    viandes estruments
   423    odors paraules tocaments!
   424    Quant mort seras
   425    de lay, e que sintras
   426    dels plaers que say sentitz as?
   427    Sintras dolor
   428    si fenex peccador,
   429    la qual dolor sera major
   430    que tot plaer
   431    qui·s pusca say aver,
   432    si no·t vires a greu doler
   433    de say sentir
   434    e a merse querir,
   435    per so que pusques far delir
   436    lo faliment,
   437    que as fayt en sintent,
   438    ab contriccio penedent.

   439    A, cogitar
   440    e per nient pensar!
   441    Per que·l vols en ton cor posar?
   442    Car per nient
   443    ha hom cogitament,
   444    si cogita a no scient,
   445    ans se·n sec mal;
   446    car so que re no val
   447    a pa ne a vi ne a sal,
   448    tol bon pensar,
   449    d’on se pot gran be far.
   450    Per qu’eu deuria fort plorar,
   451    car longament
   452    sens nul profitament
   453    ay cogitat a no scient,
   454    e certament
   455    fi mant cogitament
   456    mal; per que·n so molt penedent.

   457    Per erguylos e mal parlar
   458    tantes vetz m’avetz fayt peccar,
   459    afermant so qui ’s falsetat
   460    e negant so qui ’s veritat.
   461    A, mal parlar tant neleytos:
   462    e tant home faytz vicios!
   463    A, contriccio e plorar!
   464    Poray ja perdo trobar
   465    de tant malvat greu parlament
   466    ab que ay fayt tant faliment,
   467    estant vila e descortes
   468    en mon parlar, en tota res
   469    nomnant noms de gran sutzetat
   470    qui son gran orribilitat?
   471    A, boca sutza e pudent!
   472    A, lenga mala e mintent!
   473    Recorretz a contriccio
   474    e demanatz a Deu perdo,
   475    e ajut vos merce clamar
   476    ab greus sospirs e plorar.

   477    A, mal vicios obrar!
   478    Ja no us pogues mays atrobar
   479    en mes mans, on tant faliment
   480    ay fayt, a tort, a manta gent!
   481    A, mal obrar que res no val!
   482    per vos me venra tant de mal,
   483    si contriccio no·m secor
   484    ab mant suspir e ab mant plor.
   485    A, mans males plenes de mal!
   486    si anatz en foc infernal,
   487    que us valra quant avetz obrat
   488    en esta vida ab peccat?
   489    car d’ella no auretz poder
   490    en neguna bona obra fer,
   491    ans estaretz co·l pex nadant
   492    en flama de foc, trop cremant.
   493    Faytz, doncs, de say quant be poretz,
   494    car si u faytz merce trobaretz,
   495    e lo be que no poretz far,
   496    faytz lo al cor molt desirar.

   497    A peus! e tant avetz errat
   498    en tot quant avetz pasejat!
   499    En anys setmanes e dies
   500    anavetz per males vies;
   501    per que·s tany que siatz crematz,
   502    car ab vos ay faytz mants peccatz.
   503    E si per .j. peccat d’Adam
   504    tuyt en mal vies estam,
   505    quant mays va cascu a gran mal
   506    quant fa mant peccat actual!
   507    Per qu’eu vul mirar lo cami,
   508    per so que ving’a bona fi;
   509    mas cove que lo virador
   510    aja contriccio major
   511    que los peccatz, si·l vol virar
   512    al port on se pusca salvar,
   513    e que y ajut suspir e plor
   514    e merce de nostre Senyor.

   515    A, cor malvat e mal ostal
   516    en qui alberg’om tant de mal,
   517    e qui de vos avetz gitat
   518    Deus, que ’n vos no sia amat!
   519    A! En tan mal ostal anatz,
   520    si doncs molts suspirs no gitatz
   521    e que molta ayga ’ls uyls donetz,
   522    per so que ploren mantes vetz!
   523    Encara us cove penedir
   524    de tot vostre malvat consir,
   525    e que·ls umplatz de bon’amor
   526    amant Deu vostre creador;
   527    e si tot aso no us val,
   528    trametetz .j. sospir coral
   529    a la Reyna de valor
   530    qui munda cor de peccador,
   531    si a ela·s rent per ostal
   532    e de suspirs li fa sensal,
   533    e molt’ayga als uyls vula dar,
   534    per so que molt pusquen plorar.

   535    A! Mal ymaginacio!
   536    si no avetz contriccio
   537    de tant peccat ymaginat
   538    per vos cregut e procurat,
   539    ymaginaretz vostre mal
   540    totz temps en lo foc infernal,
   541    on no auretz mant malvat turment
   542    si no ymaginatz fortment
   543    say pietat, contriccio,
   544    misericordia e perdo.
   545    Ymaginacio: que us val
   546    ymaginar so que us fa mal,
   547    e no so que us es gariso,
   548    e qui mou la contriccio
   549    a moure en lo cor sospirs
   550    e en la volentat desirs,
   551    e mou los uyls a molt plorar
   552    e les mans mou a molt be far,
   553    com Deus sia servit, honrat,
   554    e tot lo pecat perdonat?

   555    A, las mesqui! tant as perdut
   556    de granea e de virtut,
   557    c’as has gitat a noxaler
   558    so per que pogres be aver,
   559    e ja mays so que perdut as
   560    en aquel nombre cobraras!
   561    Mas si as gran contriccio
   562    e que·t vinga de Deu perdo
   563    be poras cobrar son semblant
   564    per so qui ve d’aqui avant;
   565    mas lo be que pogres aver
   566    no venra mays en ton poder,
   567    e es ne·l teu peccat cregut
   568    en quant tu l’as a tu perdut.
   569    Veges, doncs, com es hom malvat,
   570    car as de tu tant be privat,
   571    e privaras si no·t sotzmetz
   572    a contriccio e a dretz
   573    de tot quant Deus en volra fer,
   574    e que de tot n’ages plaer.

   575    A, eximpli de gran peccat
   576    per gran senyor o per prelat
   577    o per tot altre home vivent!
   578    Tant gran sera lo poniment
   579    qui venra per la vostra sort
   580    en aquels qui a mala mort
   581    venran per vos, si no secor
   582    la pietat de lo Senyor,
   583    ab contriccio e suspir
   584    e ab plorar e penedir!
   585    A, mal eximpli, qui segnal
   586    sotz per que hom fa tant de mal!
   587    e car vos tant home movetz
   588    a far lo mal, per so es dretz
   589    que l’om en qui sotz sustentat
   590    sia per vos tant tormentat
   591    co·l dan d’on sotz occasio,
   592    si doncs no y val contriccio,
   593    e c’om vuyla molt desirar
   594    com bo eximpli pogues dar.

   595    A, las! De indiscrecio,
   596    pora m’aydar contriccio,
   597    com sia tant gran faliment
   598    qui fal contra enteniment,
   599    per ira o per gran desir
   600    ni per la paor de morir,
   601    e per molts d’altres mals asatz?
   602    Mants jorns indiscret suy estatz;
   603    e si no·m val contriccio
   604    a recobrar discreccio,
   605    moray en greu peccat mortal
   606    carrera de foc infernal;
   607    car a la mort discrecio
   608    no·m valra, pus contr’ela sola so;
   609    car a hom qui·s rent bestial,
   610    discrecio en res no val.
   611    Per qu’eu prec vos, contriccio,
   612    que·m rendatz ma discrecio,
   613    e ab ella venga·l servir,
   614    e·m fassa molt fort penedir.

   615    Oblidar son leyal amic
   616    e remembrar son enemic
   617    no es membrar bo ne cortes,
   618    e son oblidar de mal es;
   619    e oblidar contriccio
   620    com hom ha fayta falio,
   621    es ublidament desleyal
   622    d’on se pot seguir tant de mal,
   623    que al jorn de lo jutjament
   624    membrara Deus lo faliment
   625    sens membransa de perdonar
   626    e ab membrans del jutjar.
   627    Per qu’eu qui tant ay ublidat
   628    Deu, e la sua gran bontat
   629    e·l be que per el m’es vengut,
   630    me tenc tot per desconegut,
   631    e vuyl membrar contriccio
   632    e de Deu graci’e perdo,
   633    e vuyl membrar son gran jutjar,
   634    per so que fort tema peccar.

   635    Can m’enamor
   636    e comensa l’amor
   637    me confes al major Senyor,
   638    qui·ns ha creatz,
   639    de totz mos greus peccatz;
   640    e sia a sa volentatz
   641    o que·m perdo
   642    o·m jutje per rao,
   643    car tot so que·n fara es bo.
   644    E est tractat,
   645    segons que ’s rubricat,
   646    poratz saber co ’s ordenat
   647    e tot cumplit
   648    per lo Sant Esperit,
   649    digne que molt sia servit.
   650    E ab dolor,
   651    com home peccador,
   652    me confes per la sua amor.

   653    A la divina unitat
   654    me confes de tot li peccat
   655    que ay fayt per manera d’u
   656    en amant mays que Deus alcu;
   657    car aquel fa .j. altre deu
   658    si ama si matex o·l seu
   659    aytant o mays que·l creador;
   660    per qu’eu acus mi e m’amor
   661    a vos, unitat de mon Deu,
   662    car vas vos ay peccat molt greu;
   663    per qu’eu quant .j. a vos me acus,
   664    car mantes causes ay sajus
   665    mays amades que lo Senyor
   666    com home fals e traydor;
   667    e ab totes mes unitatz
   668    ay faytz mants greus mortals peccatz;
   669    e es bo que·n sia punit
   670    a honor del sant Esperit,
   671    o·n sia·l peccat perdonat
   672    a honor de sa pietat.

   673    En trinitat
   674    m’a lo Senyor creat,
   675    car d’anim e cors m’a ’justat,
   676    e ’ncara so,
   677    de lur conjunccio,
   678    e ab tots tres fi falio
   679    vas lo Senyor;
   680    per que n’ay gran dolor,
   681    tant, que·n suspir, en planc, en plor
   682    e me·n confes
   683    ab voler, que ya mes
   684    no fassa per neguna res
   685    negu peccat
   686    contra la trinitat
   687    de lo Senyor, qui m’a creat
   688    a son semblant;
   689    e ’n tot quant son trinant
   690    m’acus penedent en plorant.

   691    Car Deus es bo, ha be creat
   692    e ha·l naturalment pausat
   693    en tots los homens qui son natz;
   694    e car eu, contra les bontatz
   695    qui en mi estan naturals,
   696    ay faytz molts de peccatz trop mals,
   697    suy esdevengut home mal,
   698    e estay fals e desleyal
   699    contra la divina bontat,
   700    e·l be que ’n mi ha naturat,
   701    contra mant altre gran be
   702    ay fayt molt de mal ben sove;
   703    e de tot est mal me penet,
   704    e ’ncara, que pogra aver fet
   705    molt be, e cessat molt de mal;
   706    per que n’ay gran ira mortal
   707    d’on me confes a la bontat
   708    de Deu, en tot quant ay errat,
   709    e de mon cor faray ostal
   710    a Deu, e fineray a mal.

   711    La granea
   712    no posa poquea,
   713    en neguna ’vinentea,
   714    contra vertut,
   715    si es empero de salut;
   716    mas granea d’on son perdut
   717    li peccador
   718    qui no han confessor
   719    ni del gran Senyor an paor,
   720    s’o te a mal
   721    quant granea moral,
   722    qui contra peccatz mortals val,
   723    hom vol amar,
   724    ni si al confessar
   725    se vol de grans torts acusar.
   726    Per qu’eu m’acus
   727    de mos peccatz sajus,
   728    a la granea mays desus.

   729    Eternitat:
   730    contra vos ay errat
   731    mant temps en mant mortal peccat,
   732    d’on me penet
   733    e mi a dret sotzmet,
   734    per so que n’aya meylor dret.
   735    Confessio
   736    pietat e perdo:
   737    si eu ay fayta falio
   738    en mays amar
   739    so que no pot durar
   740    tant com lo vostre eternar,
   741    gran dolor n’ay,
   742    e ja mays no u faray.
   743    E vos, eternitat, si us play,
   744    d’uy mays mandatz
   745    so que us venga en gratz,
   746    que ’n vos honrar ay volentatz.

   747    Poder de Deu: confessio
   748    a vos fas de ma falio
   749    c’ay fayta contra lo poder
   750    que vos m’avetz dat a be fer,
   751    e s’eu ay ne fayt mant greu mal
   752    com home fals e desleyal;
   753    e si ’n vos no fos pietat,
   754    fora ’n contra mi tant irat,
   755    que non fera confessio
   756    ni esperara de vos perdo,
   757    lo qual esper a mon poder
   758    per so que us en fassa plaer.
   759    E vos, poder, pus tant vos datz
   760    a merce e a pietatz,
   761    tenitz m’uy mays tant fort al fre
   762    que no·m lexets far nula re
   763    que sia contra vostra ’nor,
   764    car en tot vos am e us aor,
   765    e lo poder que m’avetz dat
   766    sia de vostra potestat.

   767    Saviea
   768    pus gran en bonea:
   769    vas vos ay fayta pegea,
   770    com hom sens sen
   771    qui fal a son scien;
   772    per qu’eu son trist e son temen;
   773    car quant hom fa,
   774    vos ho sabetz, e ja
   775    per tot aso no·m romanra,
   776    que no m’acus
   777    a vos de mon mal us,
   778    que ay tant com home gamus,
   779    e no far be
   780    falent en manta re;
   781    e si·m voletz pendre merce,
   782    no y faray mal,
   783    e si no, atretal,
   784    me seretz per totz temps coral.

   785    Vos, volentat contra peccat:
   786    de vos vuyl esser confessat;
   787    e car estatz dona d’amor,
   788    amant ojatz est peccador,
   789    de sos faloments e peccatz
   790    que ha fets ab sa volentatz,
   791    si empero·s vol confessar,
   792    s’es que no vuyla enganar
   793    lo vostre leyal confessor;
   794    car qui·s confessa ab fals’amor
   795    moltiplica lo seu peccat,
   796    e deu n’esser a mort jutjat;
   797    mas pus que·m confes ab dolor
   798    de cor e suspirant e·n plor,
   799    vejatz de mi que·n devetz far,
   800    pus qu’eu me vuyl a dret pausar
   801    e us clam merce, com peccador
   802    qui desira vostra honor.
   803    Si·m voletz mal, quin dret aura
   804    la rao qui jutjar me fa?

   805    A vos, vertut
   806    de Deu rey de salut,
   807    me confes. Car tant ay viscut
   808    hom vicios,
   809    en be far pereros
   810    e·n far lo mal volenteros,
   811    ay greu falit
   812    e deu ne esser punit;
   813    empero lo Sant Esperit
   814    qui es pietat,
   815    vol que hom sia ’judat,
   816    si ab vertut diu son peccat.
   817    E vos, vertut,
   818    d’on tot be es vengut,
   819    ajatz merce d’ome caut,
   820    ab gran dolor
   821    suspirant e·n plor
   822    prometent per la vostra amor,
   823    contra peccat,
   824    a vostra volentat
   825    far satisfaccio de grat.

   826    A vos, divina veritat,
   827    me confes de tot mon peccat
   828    e mi us present
   829    que·m fassats puniment,
   830    car molt ay viscut falsament
   831    en cogitar e en parlar;
   832    e pus que me·n vuyl confessar
   833    e penedir,
   834    no me vulats punir;
   835    e si o faytz, que poran dir
   836    de vos aquels qui verament
   837    dien de vos gran lausament?
   838    Car pus qu’eu fas
   839    so que pusc, e dic:«Las,
   840    per nuyla res no mentiras»,
   841    a, veritat!
   842    no ajats cor irat
   843    contra home be confessat.

   844    A vos, gloria eternal,
   845    m’acus com hom qui res no val;
   846    car peccatz m’an tant abatut
   847    que trop son vil esdevengut;
   848    per que no us tayn qu’eu sia ab vos
   849    que sotz loc d’ome virtuos.
   850    Empero en vos es merce,
   851    pietat caritat, e se
   852    que si be m’acus confessant
   853    e que a vos perdo deman,
   854    que vos ja no·m diretz de no,
   855    pus que en vos esta perdo.
   856    Per qu’eu fas ma confessio
   857    enfre jutjament e perdo,
   858    e per justicia promet
   859    que fare so que us tany per dret;
   860    e per perdo merce deman,
   861    e vos faytz ne a vostre coman;
   862    car mi sotsmet a vos grair
   863    en tot so que·m volretz punir.

   864    A, justicia
   865    de Deu! Com puria
   866    que no·m fossets enemia
   867    per mon peccat
   868    tant gran, malvat?
   869    Poria us vensre ab pietat
   870    merce clamant
   871    penident, confessant,
   872    pus que pietat es tan gran
   873    per lo perdo,
   874    com es vostra rao
   875    que avetz contra ma falio?
   876    Que vos en par?
   877    car eu no u say jutjar.
   878    Car cascu d’amdos se pot far,
   879    que ’s que·n sia,
   880    lo perdo volria
   881    si·s pot far sens injuria.

   882    A vos, misericordia
   883    de Deu, al qual injuria
   884    ay fayta mantes vetz peccan,
   885    me vuyl confessar en ploran.
   886    Mantes vetz fuy desesperat
   887    e estava serv obstinat
   888    que no·m podia penedir
   889    ni us volia merce querir;
   890    per que ’n son ara penedent,
   891    e clam vos merce humilment.
   892    E si·s pot far que·m perdonetz,
   893    en mi gran eximpli daretz
   894    de perdo e de pietat,
   895    car home so de gran peccat;
   896    e tal aura ’n vos esperansa,
   897    si·m donatz vostra perdonansa,
   898    que si no·m voletz exoyr
   899    no us volra mays merce querir.
   900    E vos, dona, no esquivetz
   901    nuyl hom, pus perdonar voletz.

   902    Humanitat
   903    de Christ honrat,
   904    qui sotz de molt gran santetat:
   905    dar m’etz perdo
   906    si us fas confessio,
   907    ab dolor e contriccio,
   908    de mon peccat
   909    orrible e malvat,
   910    ab lo qual vos ay fals estat.
   911    Si·m perdonatz
   912    e gloria·m donatz,
   913    de merce gran fama aviatz
   914    e de donar,
   915    c’on que sia la far,
   916    a vos, dona, ’m vuyl acusar
   917    e penedir,
   918    e volria us servir
   919    tan fort, que·n volria morir.

   920    A l’angoxosa passio
   921    qui sobre totes major fo
   922    en lo rey del cel e del tro,
   923    dic mos peccatz,
   924    qui son molts e malvatz;
   925    e si tot so desvirgonyatz
   926    com los nomen,
   927    pus los dic penedent,
   928    la passio no me·n repren,
   929    car molt ama confessio,
   930    per so que pusca dar perdo
   931    e de Jhesu Christ .j. tal do
   932    eviternal,
   933    que sobre tot do val
   934    en gloria celestial.
   935    Per que fas ma confessio
   936    a la pena qui ’n la creu fo
   937    per la nostra redempcio.

   938    A vos, de tot lo mon senyor,
   939    se penet vostre servidor,
   940    e confessa·s per vostra amor
   941    mays que per si,
   942    e si vas vos fali
   943    quant de sos torts no·s penedi,
   944    ara se·n penet tant fortment,
   945    que per ja mays a son scient
   946    vas vos no fara faliment;
   947    e perdonatz,
   948    pus que·ns amatz
   949    e ’n la crotz per vos fom compratz;
   950    e en tres vetz
   951    serem vostres per dretz,
   952    si·ns perdonatz nostres naletz;
   953    les quals tres vetz, segons que·m par,
   954    son per crear e recrear
   955    e car nos voletz perdonar.

   956    A vos, Dona de santetat,
   957    me confes, temen, de bon grat;
   958    car qui·s confessa per paor
   959    e no per la vostra amor,
   960    no fa santa confessio;
   961    e no·s tayn que venga a perdo
   962    per temor, qui ’n re tant no val
   963    com fa amor ver’ e leyal.
   964    Confes me, doncs, per vostra amor,
   965    com home sutze peccador,
   966    que de peccatz ha ensutzat
   967    lo cors e·l cor; mas ay plorat
   968    ab contriccio penedent,
   969    per so que sia lavament
   970    la vostra pura santetat,
   971    ab perdo e ab pietat,
   972    la qual munda hom peccador
   973    quant se confessa ab dolor
   974    de cor, gitant suspirs e plors,
   975    e espera vostre secors.

   976    Com hom qui d’alt es bax caut
   977    e remembra l’alta virtut
   978    de vos, Dona de peccadors,
   979    qui estatz alta en valors
   980    en pietat e en amor,
   981    en membransa de peccador,
   982    ab suspirs e caut sajus
   983    en peccat, del qual no m’escus,
   984    leu les mans e los uyls al cel
   985    ab cor amar pus que feel,
   986    consiran que vos sotz aon
   987    a tot home qui de preyon
   988    suspira e plany son peccat,
   989    si be estatz en altetat
   990    d’on vos devala peccador
   991    quan a vos puja sa amor,
   992    en confessan e en ploran,
   993    dient sovent:«Merce deman,
   994    a la reyna de perdo
   995    qui de merce no diu de no».

   996    Negu rey n’emperador
   997    enfora Christ nostre Senyor
   998    no hac tanta nobilitat
   999    com la dona de pietat
   1000   car tant es noble en amor,
   1001   que valer fa tot peccador,
   1002   pus c’a ela s’es confessat
   1003   conexent sa nobilitat;
   1004   lo qual peccador no valc res
   1005   ans que·s confessas, e ja mes
   1006   no pogra valer sens perdo
   1007   de la cosina Salamo;
   1008   e verament parenta es
   1009   de Deu, qui ’n ela hom se fes.
   1010   Per que a sa nobilitat
   1011   m’acus, com hom de gran viltat,
   1012   home vil, de nient vengut
   1013   qui no es digne de salut;
   1014   empero un pauc es sotzpes,
   1015   pus de la reyna es confes.

   1016   Virginitat,
   1017   dona de castetat:
   1018   ha en vos tan gran pietat
   1019   qu’est peccador,
   1020   qui us vol per confessor
   1021   e us tramet, suspirant en plor,
   1022   devocio
   1023   ab contriccio,
   1024   deynetz ausir e dar perdo?
   1025   Que vay errat
   1026   contra virginitat
   1027   de mi o d’altre, castigat
   1028   sabiat que·n so,
   1029   pus que·n deman perdo
   1030   a les virginitatz qui so
   1031   per vos estan,
   1032   e prec vos en ploran
   1033   que neguna sia en mon dan.

   1034   A costansa
   1035   que esta fermansa
   1036   de tota bon’esperansa
   1037   en la meylor
   1038   verge, dona d’amor,
   1039   de confessar e confessor
   1040   e a confessar,
   1041   m’acus de mon peccar,
   1042   e l’acusament vuyl fermar
   1043   en son poder,
   1044   que·n fassa son voler
   1045   e qu’ela no·m pusca retrer
   1046   al punt de mort,
   1047   on hom cau en la sort
   1048   qui es de bo o de mal port;
   1049   e car suy ferm,
   1050   en quant ela·m ferm,
   1051   prec sa confessio·m conferm.

   1052   Humilitat
   1053   dona, e caritat:
   1054   prenga us de mi gran pietat;
   1055   car humilment
   1056   membre·l responiment
   1057   que fees al saludament
   1058   de Gabriel;
   1059   e car no avetz fel
   1060   per que·m deyatz esser cruel,
   1061   car tota sotz humilitat
   1062   paciencia caritat,
   1063   ayatz d’est home pietat,
   1064   a vostra honor
   1065   suspirant e en plor,
   1066   e qui·s penet per vostra amor,
   1067   e qui no ama erguylos,
   1068   e vas vos es tant temeros
   1069   con si tot fos suspirs e plors.

   1070   Can per l’estela en l’albor,
   1071   e s’apareylon tuyt li flor,
   1072   que·l sol multiplic lur color,
   1073   d’esperansa
   1074   mi vest alegransa
   1075   d’una dousor confiansa,
   1076   que ay en la dona d’amor;
   1077   e adoncs deman confessor,
   1078   a tuyt m’acus per peccador,
   1079   e qu’el me man
   1080   que reta tot lo dan
   1081   que ay donat gran, en peccan,
   1082   a cels qui estan servidors
   1083   de la reyna de valors,
   1084   per so que n’esper tal secors,
   1085   c’a nul peccat
   1086   no sia obligat
   1087   pus que·m sia be confessat.

   1088   Si com l’infant qui ha talent
   1089   a sa mayre plorantmet
   1090   significa son faliment,
   1091   suspir e plor
   1092   a la mayre d’amor,
   1093   qui de sos infants ha dolor
   1094   adoncs com estan en peccar,
   1095   que ella me vula aydar
   1096   al confessar,
   1097   cridant:«Merce, merce, merce
   1098   ajatz, mayre on tot be ve,
   1099   de vostre fil qui us ama e us cre,
   1100   e qui es vensut
   1101   per peccat, e caut,
   1102   e no pot aver qui l’ajut
   1103   mas vos, qui sotz son compliment,
   1104   son gaug e son restaurament,
   1105   e qui us quer merce penedent».

   1106   Si con sel que vens son peccat
   1107   quant de son proxim’ha pietat,
   1108   me vuyl vensre quant ay errat,
   1109   e confessant
   1110   penedent e plorant,
   1111   e a la reyna deman
   1112   c’ades m’ajut,
   1113   ans que sia vensut,
   1114   ab pietat, qui es salut,
   1115   e majorment quant d’ela ve;
   1116   car sa pietat home te,
   1117   en sos afars, tant fort al fre,
   1118   si·l vol amar,
   1119   que no·l lexa peccar,
   1120   e fa·l tant piados estar,
   1121   que no ha ges de crueltat,
   1122   ans es tant franc e ensenyat
   1123   que de tot hom ha pietat.

   1124   Una confessio fescel
   1125   fas a tots los angels del cel,
   1126   e majorment a Gabriel
   1127   qui les salutz
   1128   d’on tuyt som reemutz,
   1129   dix a la dona de virtutz.
   1130   E vosaltres, angels d’amor,
   1131   dejatz ausir est peccador,
   1132   pus que s’o tenra a honor
   1133   la reyna
   1134   qui es medicina
   1135   de tuyt a cel qui s’enclina
   1136   per sa amor a confessio,
   1137   demanant a ella perdo,
   1138   e si us ay fayta falio,
   1139   car del consel
   1140   que·m donavets tan bel,
   1141   no us ay creyut, mi vos n’apel.

   1142   O vos, Adam
   1143   e Jacob e Abram
   1144   e Ysach! merce vos clam
   1145   que·m confessetz,
   1146   e tant fort m’ajudetz
   1147   a delir los meus greus n’aletz
   1148   e confessant,
   1149   que d’aqui en avant
   1150   Jhesu Crist mos torts no deman;
   1151   e·l confessar,
   1152   si no lo say formar
   1153   ab suspirar e en plorar
   1154   e penedir
   1155   ab tristor e languir
   1156   e totz mos peccatz descobrir,
   1157   vulatz forsar
   1158   e tant be ordenar,
   1159   que peccat no y pusca estar.

   1160   A vos, sant Pere, sant Andreu,
   1161   sant Johan e sant Barthomeu
   1162   e a tuyt vostre companyo,
   1163   fas en plorant confessio
   1164   de totz quants peccatz ay obratz;
   1165   e prenga us de mi pietatz
   1166   qui estay en port perilos.
   1167   E si vosaltres sotz joyos
   1168   en paradis, e no·m menbratz,
   1169   pus que per mi n’estatz pregatz,
   1170   tendra s’o nostra Dona a mal,
   1171   qui sens pregar totz jorns nos val
   1172   e majorment quant la pregam;
   1173   car ela es nostre reclam.
   1174   E li senyor qui glori’an,
   1175   si·ls servidors van oblidan,
   1176   no son conexent ni cortes
   1177   e de membrar no saben res;
   1178   e car sotz, say, per nos membratz,
   1179   siem per vosaltres aydatz.

   1180   A sant Laurens,
   1181   Esteven e Vicens,
   1182   e a tots martirs examens,
   1183   me confes say;
   1184   e els, qui son de lay,
   1185   de mes peccats m’augen, si·ls play;
   1186   e si els forts
   1187   estegren a la morts
   1188   on venseron colpes e torts,
   1189   eu suy say nat
   1190   e tant fort carregat
   1191   de peccatz envolopat,
   1192   que si no ay
   1193   secors, ja no veuray
   1194   nostre Senyor per nuyl temps may.
   1195   Per que prec vosaltres, senyors,
   1196   pus fos tant bons combatedors,
   1197   que aja say vostre secors.

   1198   A vos, senyor sant Agusti,
   1199   sant Gregori e Jeroni
   1200   e als altres, confes me cli,
   1201   e dic en plor:
   1202   «Aujatz est peccador,
   1203   e diatz a nostre Senyor
   1204   que li perdo,
   1205   pus que ha gran rao
   1206   per la vostra confessio,
   1207   que el vos fa penedent;
   1208   e car vos fa confessament,
   1209   met vos en tal obligament,
   1210   c’a far cove
   1211   que procuretz son be
   1212   tant, que no fal’en nuyla re;
   1213   car confessor
   1214   esta procurador
   1215   del confessat, per sa valor».

   1216   Al manament del rey major,
   1217   qui vol esser tot sol Senyor,
   1218   ay a far satisfaccio
   1219   si d’el vuyl atrobar perdo,
   1220   en tant que no aja altre deu
   1221   e que vula tot esser seu,
   1222   e tot so que m’a comanat
   1223   li reta, com sia honrat,
   1224   e de tot so que l’ay fayt tort,
   1225   que n’aja contriccio fort
   1226   ab suspirs lagremes e plors,
   1227   clamant merce com peccadors
   1228   qui de mants deus s’es fayt servent
   1229   amant mays qu’el aur e parent;
   1230   car aquel hom fa altre deu
   1231   qui ama mays que Deus lo seu.
   1232   Encar’es mester que m’ajut
   1233   al satisfer, sa gran virtut,
   1234   car qui fal contra infinit
   1235   no li satisfa ab finit.

   1236   En la setmana es .j. jorn
   1237   en lo qual vol Deus que sejorn
   1238   lo cors de l’home, qui ’s ujatz
   1239   en los dies que son passatz,
   1240   e l’anima que fort consir
   1241   en son peccat e penedir,
   1242   e que estia ’n sejornar
   1243   de suspirs, lagremes gitar,
   1244   e ’n membrar de Deu sa bondat
   1245   e pensar co·l tenga honrat.
   1246   E car eu ay en tot falit,
   1247   clam merce al Sant Esperit
   1248   que·m do tant contriccio
   1249   que·m mov’a satisfaccio,
   1250   segons que eu n’auray poder,
   1251   e aquel dia tant coler,
   1252   que no fal en lo mandament,
   1253   e que m’aport perdonament,
   1254   e que fassa tot mon poder
   1255   com lo fassa amar e temer.

   1256   A las! Tant dia ay jurat
   1257   falsament a tort e peccat:
   1258   «Si m’ajut Deus», e «no m’ajut»,
   1259   jurant sa sanc, fetge, vertut;
   1260   per que son desobedient
   1261   estat a son gran mandament.
   1262   Per que prec ma contriccio
   1263   que·m fassa satisfaccio,
   1264   firent ma boca amb ma ma,
   1265   dient que mays no jurara
   1266   so que hi met qui jura Deu,
   1267   ni metra en va lo nom seu.
   1268   Cridaray doncs: «Merce, Senyor,
   1269   ajatz d’est home peccador,
   1270   e sia us mi restituit
   1271   per lo vostre Sant Esperit
   1272   qui complex satisfaccio,
   1273   com hom vos demana perdo».
   1274   De Jhesu Crist, ni ma ni peu,
   1275   ne jurant mays dira: «Per Deu!»

   1276   Aquel fa fals testimoni
   1277   qui ab conseyl del demoni
   1278   infama son amic leyal,
   1279   e son enemic atretal;
   1280   e car fa contra·l manament
   1281   de Deu, qui es adretament,
   1282   sera punit infernalment,
   1283   si no fa restituiment.
   1284   E car eu so aquel malvat
   1285   qui fals testimoni ay dat,
   1286   vuyl ne far satisfaccio
   1287   en tant, que tot a ’quels me do,
   1288   contra los quals ay molt errat,
   1289   e que·n fassen lur volentat.
   1290   Encara, que·ls deman perdo
   1291   e que·m desmenta pel mento,
   1292   pregan Deu que a els ajut
   1293   del dan qui per mils es vengut;
   1294   e si en res los vol punir
   1295   c’a mi fassa aquel mal sofrir.

   1296   Deus es payre celestial,
   1297   e sa Mayre a tuyt mortal
   1298   es mayre de gran pietatz;
   1299   e car no·ls ay tengutz honratz
   1300   en mon cor, amant mays m’onor,
   1301   mon caval, mon aver e austor,
   1302   ay contra·l manament falit;
   1303   per que·s tany que·n sia punit
   1304   o·n fassa satisfaccio
   1305   en tant, que a els tots me do.
   1306   E vas mon payre natural
   1307   e la mia mayre, atretal,
   1308   ay falit, car no·ls ay honratz
   1309   tant com dey, pus m’an engenratz;
   1310   per que·n fas satisfaccio
   1311   en quant prec Deus que m’o perdo,
   1312   e vuyl los mays que mi honrar
   1313   e a els servir me vuyl donar,
   1314   e fassen de mi com senyor,
   1315   e sa eu vas els com servidor.

   1316   A vos, mon Deu, ay mi emblat,
   1317   e son me donat a peccat.
   1318   A vos ay emblat honrament,
   1319   e ay lo dat a mon parent.
   1320   E d’altres rey ay emblades
   1321   a homens mantes vegades.
   1322   Encara, que mi ay emblat
   1323   quant al demoni me so dat.
   1324   E en tot aquest emblament
   1325   ay trencat vostre manament;
   1326   per que no ay altre conort
   1327   mas que me·n peneda molt fort,
   1328   e que reta so c’ay emblat
   1329   de mon poder, e pietat
   1330   me reta vos ab perdo,
   1331   que venga a salvacio;
   1332   e reta us de mon cor suspirs,
   1333   e de ma volentat desirs,
   1334   e de mos uyls lagremes, plors,
   1335   e penedir de mes errors.

   1336   Aquel que si matex ten mort
   1337   en peccat, fa a Deu gran tort;
   1338   car de Deu es per creament,
   1339   per so que li fass’onrament,
   1340   lo qual no·s pot far ab morir
   1341   en peccat, mas ab be vivir
   1342   en virtutz e en santetat,
   1343   contra tot vici e peccat;
   1344   e si altre home ha mort,
   1345   fa a Deu d’aquel home tort,
   1346   e aquel tort es doblament,
   1347   per que li·n tayn doble turment;
   1348   e no·n fa satisfaccio
   1349   si no·n requer doble perdo,
   1350   e que vensa la mala mort
   1351   ab contriccio e conort
   1352   en la merce del Creador
   1353   mayre de just e peccador,
   1354   la qual vivifica home mort
   1355   quant de peccatz se penet fort.

   1356   Car Deus volc fos matrimoni,
   1357   es contra el lo demoni,
   1358   qui contra Deu fa son poder;
   1359   e car Deus contra el vol fer
   1360   e mostrar que el es Senyor
   1361   de tuyt li just e·l peccador,
   1362   esta contra luxuria,
   1363   qui·l matrimoni desvia
   1364   de la fi per qu’es honestat.
   1365   Per que Deus ha manament dat
   1366   contra luxuria, e vol
   1367   que qui la fa que n’aja dol
   1368   e que lo prec que li perdo,
   1369   faent li satisfaccio
   1370   de contriccio e plorar
   1371   que sia angoxos e amar,
   1372   e que sia molt pascient
   1373   si·n fa d’el negun venjament.
   1374   Per qu’eu satisfas a merce
   1375   ma castetat, penedent me.

   1376   Caritat es venjansa
   1377   bona, de be comanansa,
   1378   e muler es per so dada
   1379   que sia d’Adam lyvada,
   1380   posada en ordenament.
   1381   E per so fa Deus manament
   1382   que hom no sia cobeytos
   1383   contra orde, car no es bos
   1384   nula res que contra orde·s fa;
   1385   e qui lo manament desfa,
   1386   es contra Deu trop ergulos,
   1387   e son cas es tan perilos,
   1388   que si no demana perdo
   1389   e no fa satisfaccio
   1390   ab caritat e honestat,
   1391   en infern sera soterrat,
   1392   infern on mays dolor no mor,
   1393   ni consciencia de cor,
   1394   la qual remort ab turment,
   1395   que espina no es tant punyent.

   1396   Deus ha volgut far mandament
   1397   que possessions ni argent
   1398   no cobeeg de son vey
   1399   per so qu’el sia amic fi
   1400   e que ’n Deu aja esperansa
   1401   e ’n homens sia amistansa.
   1402   Mays eu n’ay Deus desobeit;
   1403   per que me·n tenc fort per faydit,
   1404   e fas ne satisfaccio
   1405   ab caritat e ab perdo:
   1406   ab caritat, car vul amar
   1407   mon proisme, servir e honrar,
   1408   qui es mon vesi en quant hom es
   1409   e en .j. especia ab mi mes;
   1410   ab perdo, demanant perdo
   1411   a Deu, ab tal contriccio,
   1412   que n’aja en mon cor dolor
   1413   qui do suspirs, e als uuls plor;
   1414   e tot a caritat me rent
   1415   que fassa de mi son talent.

   1416   Aquest veer que Deus m’a dat
   1417   ay mantes vetz tolt e emblat
   1418   a Deu, a mi e mon parent,
   1419   en quant n’ay fayt mant faliment;
   1420   car li uyl say qui son forat
   1421   d’on entra en lo cors peccat:
   1422   obrat ay ab els, en veent,
   1423   peccatz, per lo concebiment
   1424   del cor, desirant vanitat
   1425   per so que los uyls an guardat.
   1426   E car ab los uyls ay mal fet,
   1427   cove qu’els n’estien a dret,
   1428   a tal qu’els ne ploren soven,
   1429   e·l cor ne sia penedent
   1430   e que no vengo ’n vanitat
   1431   del mon; e quant auran plorat
   1432   ab dolor e contriccio,
   1433   sera la satisfaccio
   1434   ab qui ha fet mala volentat:
   1435   e ab els nuyl temps fassa peccat.

   1436   Oyr es per oyr parlar
   1437   de Deu, e·ls seus noms presentar
   1438   al cor, que los vuyla amar
   1439   e la memoria menbrar
   1440   e entendre l’enteniment,
   1441   e que Deus aja onrament.
   1442   Mas eu ay mon oyr girat
   1443   a malvestat e a peccat,
   1444   e fas d’el satisfaccio
   1445   a judici e a perdo,
   1446   e prenga lo qui mays y ha,
   1447   car so que·n faran me playra:
   1448   e si es jutjat a turment,
   1449   vuyl ne estar humil, pascient;
   1450   e si lo vol pendre perdo,
   1451   vuyl fer com sia ab el bo
   1452   en tot so que per el auray;
   1453   e a perdo lo grayray
   1454   lausant Deu que lo ha creat,
   1455   e penedir may de peccat.

   1456   Esta odor per odorar,
   1457   e odors per lo cor alegrar,
   1458   e que lo vidal esperit
   1459   ab odorar sia nodrit;
   1460   car la odor que de fors ve,
   1461   refresca lo cor e reve
   1462   vivificant dins l’esperit,
   1463   si no es de subjet pudrit.
   1464   Mas eu ay ab odorament
   1465   fayt mant peccat e faliment;
   1466   car quant odorava la flor
   1467   e degra lausar lo senyor
   1468   qui ha donat plasent sentir
   1469   en odorat, per el grayr,
   1470   desirava fornicament,
   1471   qui es peccat vil e pudent;
   1472   per que fas satisfaccio
   1473   odorant sotzmetent la rao,
   1474   e que·l fassa venjament
   1475   e que us d’el honestament.

   1476   Gustar esta per bo menjar
   1477   ab que·l cor pusca sostentar;
   1478   e Deus ha y posada sabor
   1479   per so que l’home s’enamor
   1480   a menjar causes de bo grat,
   1481   e que Deus ne sia lausat.
   1482   Mas eu lausava la sabor
   1483   e l’amava mays que·l Senyor;
   1484   per que n’ay fayt mortal peccat:
   1485   e per dejuni, sadollat,
   1486   e ab viandes de sabor,
   1487   no lo perdona lo Senyor.
   1488   Per qu’eu vuyl dejunar tant fort
   1489   que lo cors gran pena en port;
   1490   car aytal satisfaccio
   1491   aporta de Deu lo perdo,
   1492   lo qual tremet Deus de bo grat
   1493   a hom qui ha dejunat,
   1494   no a aquel que umple·l carner
   1495   tant, que no y pot mays caber.

   1496   En tocar ha Deus dat plaer
   1497   per so que hom lo vuyla aver
   1498   ordonadament per sa amor.
   1499   Mas eu ne so fayt peccador,
   1500   car ab plaer desordonat
   1501   ay fayt mant jorn mortal peccat,
   1502   car mays ay amat lo tocar,
   1503   que·l senyor que l’a volgut dar;
   1504   e no trobaray ja perdo
   1505   si no·n fas satisfaccio
   1506   ab tocar d’on aja torment
   1507   lo cors, qui ac delicament,
   1508   tant, que·n senta cald e fredor,
   1509   e·l cor suspir, e li uyl plor;
   1510   e si fas aytal tocament,
   1511   al cors, venran de mantinent
   1512   de la gracia del Senyor,
   1513   pietat perdo e amor,
   1514   qui faran satisfaccio
   1515   de mon tocar, clamant perdo.

   1516   Affar es sen per que parlar
   1517   significa so c’om vol far;
   1518   e es sen de nou conegut,
   1519   e mays que altre ha virtut
   1520   en far conexer lo Senyor
   1521   e en procurar sa onor;
   1522   car el mostra·l concebiment
   1523   que hom ha e·l cogitament,
   1524   e mou la boca Deu lausant
   1525   e els seus .C. noms nomenant,
   1526   los quals escrivim en rimar,
   1527   e al Papa els volguem donar;
   1528   e molt altre be ve d’affar
   1529   a hom que be en sab usar.
   1530   Mas eu, las, ay ira mortal,
   1531   car de Deu ay dit molt de mal,
   1532   e fas ne satisfaccio
   1533   lausant Deu, parlant, que·m perdo,
   1534   e lausant sa gran pietat,
   1535   e acusant mi de peccat.

   1536   Esta ymaginacio
   1537   per pendre so qui en lo sen fo
   1538   sentit per los .vj. sentiments,
   1539   per so que sia membraments
   1540   de so qui es en temps passat;
   1541   car si no fos ymaginat,
   1542   no fora fayt remembrament,
   1543   ni hom aguera moviment
   1544   a certa obra ni a cert loc,
   1545   e fora perdut tot lo joc,
   1546   e·l delit que se·n pot aver.
   1547   Mas eu, las, me dey fort doler,
   1548   car ma ymaginacio
   1549   ay virada en falio
   1550   contra Deu; per que·n son irat
   1551   e ja no·m sera perdonat
   1552   si no·n fas satisfaccio,
   1553   pregan lo Senyor que·m perdo:
   1554   e que m’ajuden a pregan
   1555   contriccio e suspirar.

   1556   Memoria es per Deus membrar,
   1557   e es so qui fa retornar
   1558   a la volentat so amat,
   1559   lo qual ama en temps passat,
   1560   e la memoria lo te
   1561   en temps present com lo sove.
   1562   Crea Deus la memoria,
   1563   per so que el membrat sia,
   1564   e que hom se guart de falir
   1565   en temps present e a venir.
   1566   Mas eu ay ab membrar errat,
   1567   en temps present e en passat,
   1568   en mays membrar falsa amor
   1569   que bon’amor de mon Senyor;
   1570   per que me·n tenc fort per faydit
   1571   e son fayt de mi enemic,
   1572   de mon proism’e del Senyor;
   1573   per que·n suspir, en planc, en plor
   1574   e fas ne satisfaccio
   1575   aytant com pusc, clamant perdo.

   1576   Enteniment es lum qui pren
   1577   aquela causa c’om enten,
   1578   e esta lum espirital
   1579   que val molt mays que·l corporal.
   1580   Aquesta lum ha·l Senyor creatz
   1581   a totz, que·n sia enluminatz
   1582   tot lo be que·ns ha volgut dar,
   1583   e lo mal vulam esquivar;
   1584   e vol que ab el sia entes
   1585   lo be que fa e so que es.
   1586   Mas eu m’o tenc tot per peccat,
   1587   car tantes vetz l’ay ignorat.
   1588   E qui es peccat, que fara?
   1589   ni lo Senyor com entendra?
   1590   Es nuyl hom qui consel me do
   1591   com pogues atrobar perdo?
   1592   No say als, mas en quant pusc dar
   1593   a Deu mon entendre amar,
   1594   e pusc a el clamar perdo,
   1595   e aver gran contriccio.

   1596   Volentat es flama qu’encen
   1597   en cor d’om enamorament,
   1598   e es flama spiritual
   1599   qui val mays que tot corporal.
   1600   Ha Deus creada volentat,
   1601   per so que ab ela sia amat,
   1602   e ha la posada al cor,
   1603   e vol que sia·l seu tresor.
   1604   Mas eu n’ay lo tresor partit,
   1605   e ay lo de peccatz complit;
   1606   per qu’eu me·n tenc tant per errat,
   1607   que si no me n’es ajudat
   1608   de lo Senyor, seray faydit
   1609   e seray de mal esperit.
   1610   Recorreray, doncs, a perdo
   1611   e faray satisfaccio
   1612   al Senyor, de ma volentat,
   1613   que la do a sa pietat
o a son judici leyal,
   1614   o a son judici leyal,
   1615   e port la mon suspir coral,

   1616   Justicia es so qui fa
   1617   far be a hom qui be ama,
   1618   e mal a home qui ha tort;
   1619   e esta .j. vertut fort
   1620   tant gran, que no·s lexa forsar
   1621   mas ab penedir e esperar
   1622   de Deu pietat e perdo
   1623   ab suspirar, contriccio.
   1624   Contra justicia ay errat
   1625   mantes vetz ab mortal peccat,
   1626   e vuyl cobrar sa amistat
   1627   ab esperansa pietat,
   1628   faent li satisfaccio
   1629   d’umilitat, contriccio,
   1630   de paciencia, obeir,
   1631   de caritat e penedir;
   1632   e si no m’o vol pendre a grat,
   1633   fara vas mi tort e peccat,
   1634   car pus que·m son volgut jutjar,
   1635   no·m pot, segons dret, nuyl mal far.

   1636   La virtut qu’es prudencia
   1637   es so qui fa que hom sia
   1638   savi en pendre·l major be,
   1639   e lo mal esquivar de se.
   1640   Contra aytal vertut ay errat,
   1641   lo qual errament es peccat.
   1642   Cove, doncs, ab ela gitar
   1643   de mil peccat, si ho pusc far:
   1644   far no u pusc si no·m ve perdo
   1645   de Deu ab satisfaccio:
   1646   satisfaccio no faray
   1647   si no prepos que nuyl temps may
   1648   no fassa vas Deus faliment,
   1649   ni vas mi ni vas mon parent:
   1650   lo proposit no pusc aver
   1651   si en mon cor non ay doler
   1652   tant que·n suspir, en planc, en plor
   1653   e·m tenga fort per peccador:
   1654   ni·l doler jamays no·m venra,
   1655   si Deus de mi merce no ha.

   1656   Fortitudo es la vertut
   1657   que te home fort combatut
   1658   ab temptacio de mal far,
   1659   e per res no lexa errar,
   1660   ans lo fa esser vensedor
   1661   e esser fort combatedor.
   1662   Aytal virtut ay perduda
   1663   mantz ayns, e si no m’ajuda:
   1664   en perdre la estay perdut
   1665   e com a home recreut.
   1666   e hom vensut, que pora far
   1667   si no s’ajuda ab plorar,
   1668   ab suspirar, ab penedir,
   1669   e que vuyla molt Deus servir?
   1670   E tot asso no li val re
   1671   si de Deu no li ve merce;
   1672   e si ve, e on estara
   1673   en home on tant peccat ha?
   1674   No y say consel, mas que esper
   1675   que·n fassa Deus a son plaer.

   1676   Tempransa es vertut de bo grat
   1677   per la qual esta sanitat;
   1678   e dona merits molt soven
   1679   e parla hom saviament
   1680   cant ha menjat e no es ples,
   1681   e pren aquel qui trop ha mes
   1682   de viandes en son mento,
   1683   reprenent lo de son sermo.
   1684   Per que tempransa mays c’aur val
   1685   a fer be e esquivar mal;
   1686   e car vas ela faydit so,
   1687   vuyl li far satisfaccio
   1688   ab dejunis e penedir
   1689   car vas ela ay volgut falir;
   1690   e vuyl estar en sa preso,
   1691   e molt pregar Deus que·m perdo,
   1692   e que tempransa·m vuyla dar
   1693   contra gola que fa menjar
   1694   tant, c’om n’es vil e descortes,
   1695   e n’es mal sa en tota res.

   1696   Fe es vertut ab que entenen
   1697   sobre si nostr’entendiment,
   1698   crent de Deu sa unitat,
   1699   encarnacio, trinitat,
   1700   creador, recreacio,
   1701   passio, gloriacio,
   1702   devala e resuscita,
   1703   puja e jutjar nos vendra.
   1704   Aquesta fa esta tresor
   1705   de ver esperit, en lo cor
   1706   qui ella pren ab caritat,
   1707   ab entendre mortificat
   1708   sobre sa natur e saber;
   1709   e qui no la fa mantener
   1710   per tot lo mon, pus poder n’a,
   1711   en gran judici n’estara.
   1712   Contra tal fe suy peccador,
   1713   car no ay tractada s’onor,
   1714   e fas ne satisfaccio
   1715   en quant a onrar ela·m do.

   1716   Esperansa es la vertut
   1717   qui alegra home caut
   1718   en peccat, e membra·l perdo
   1719   de Deu ab gran contriccio.
   1720   Aquesta vertut va e ve
   1721   ab pietat e ab merce,
   1722   e va se n’ab contriccio
   1723   e torna ab merce e perdo;
   1724   e pot ne tot hom aver
   1725   quanta·n volra a son plaer,
   1726   ab que li vuyla satisfar
   1727   de suspirar e de plorar,
   1728   de penedir, merce querir,
   1729   e que no prepos mays falir.
   1730   Contr’aytal vertut ay falit
   1731   mant jorn; per que n’estay marrit,
   1732   car faent mal la vule aver;
   1733   per que me·n cove satisfer
   1734   a Deu: que li·n deman perdo,
   1735   e que·m sotzmeta a rao.

   1736   Vertut que fa comunitat
   1737   de propris bens, es caritat,
   1738   e esta font de bo amar
   1739   e s’enuja contra avar
   1740   vestit de avaricia
   1741   qui mays aur que Deu volria;
   1742   per que avar no·s pot satlar
   1743   en nuyla res, ans ha estar
   1744   en foc e ’n la ira de Deu,
   1745   en que negu be esta seu,
   1746   enans es sotzmes a tot mal,
   1747   lo qual aura eviternal.
   1748   Que faras, doncs, tu, home avar?
   1749   poras te, doncs, ab Deu posar?
   1750   Satisfe contra ton peccat
   1751   pregant Deus que·t do caritat
   1752   que es contra avaricia,
   1753   e es corda ab que hom lia
   1754   sa volentat a bon’amor,
   1755   e a merce del Salvador.

   1756   Catetat es aquel abit
   1757   de que matrimoni es vestit
   1758   e per ela es ordenat,
   1759   contra la qual ay fort errat
   1760   ab luxuria malament;
   1761   perque n’estay trist e tement
   1762   de lo gran judici de Deu,
   1763   car trait ay lo castel seu,
   1764   lo qual dona a castetat;
   1765   el qual a ela ay emblat
   1766   e a luxuria l’ay dat,
   1767   qui mants jorns n’ha presa postat.
   1768   Cors: que faray pus qu’eu no t’e,
   1769   car luxuria tot te te?
   1770   Pora t’ajudar castetat
   1771   si do a Deu ma volentat,
   1772   e ela fa tos uyls plorar
   1773   e al teu cor suspir gitar,
   1774   e que deman per tu perdo
   1775   e·t fass’estar a talio.

   1776   Humilitat es la vertut
   1777   qui fa hom ergulos vensut,
   1778   e quant dexen puja en sus
   1779   en caritat e en bo us;
   1780   e lo contrari fa ergul.
   1781   Per que deven plorar mei uyl
   1782   e mon cor deu aver dolor,
   1783   car eu, com malvat peccador,
   1784   ay desamat humilitat,
   1785   e ab erguyl fi amistat;
   1786   per que·n son d’alt tant baix caut
   1787   que no ay forsa ni vertut;
   1788   car qui cau de l’alta amor
   1789   de Deu, no es crebant major.
   1790   A las! e com hi pujaray
   1791   pus que ’n erguyl caut son say?
   1792   car ab ergul hom en jus va,
   1793   e sel que·l Senyor no ama,
   1794   totora cau, si lo perdo
   1795   no ha ab satisfaccio.

   1796   A, Deus de diligencia:
   1797   e com es contra accidia!
   1798   car ela la lessa, la pren,
   1799   quant home esta diligent
   1800   en honrar lo molt alt Senyor,
   1801   e esta tant bo vensedor
   1802   c’a son proisme ha caritat
   1803   e de son mal es despagat,
   1804   e ja mays home accidios
   1805   no sera mays son companyos;
   1806   car accidios ha plaer
   1807   quant veu altre hom dexaser,
   1808   e es irat si·l veu honrat.
   1809   Per qu’eu me tenc per enganat,
   1810   car no son estat diligent
   1811   com Deus aja gran onrament,
   1812   e son estat accidios
   1813   contra mon proisme savaylos;
   1814   mas don m’a satisfaccio
   1815   d’esperansa e de perdo.

   1816   A, leyaltat! e com sotz vos
   1817   contr’enveja, fayt virtuos!
   1818   car aquel que us ha en poder,
   1819   nuyla enveja vol aver,
   1820   ni nuyl home l’aja de vos,
   1821   car qui us vol no es envejos.
   1822   A leyaltat! tan mal mi va
   1823   car tant pauc vos ay amada,
   1824   e d’enveja son tant amic,
   1825   que de vos son paubre mendic.
   1826   Per que, leyaltat, vos requir
   1827   que me·n jutjets a tal punir
   1828   que n’aja gran afflicio,
   1829   on fassa satisfaccio
   1830   del tort que us ay e del peccat,
   1831   car d’envej’ay estat privat.
   1832   A, leyaltat! poray trobar
   1833   ab molts suspirs, ab molt plorar
   1834   e ab vera contriccio,
   1835   en Deu pietat e perdo?

   1836   A, Deus de paciencia!
   1837   e com apodera ira?
   1838   car ira no nuyl poder
   1839   en home qui la vol aver,
   1840   e cel qui ira volra sobrar
   1841   ab vos lo covenra parlar.
   1842   A, paciencia d’amor
   1843   de home just e peccador!
   1844   de mi, que us ay pauc amada,
   1845   volrietz esser privada
   1846   si us fas gran satisfaccio
   1847   en esperar de Deu perdo
   1848   per vostra amor, e que turment
   1849   mon cor en mant suspirament,
   1850   e mos uyls en soven plorar,
   1851   e ma boca en merce clamar,
   1852   e mes oreyles e oyr
   1853   quant de vos ausiran mal dir,
   1854   e mes mans contraliar,
   1855   e mos peus vos per tot sercar?

   1856   Temptacio
   1857   de mal angel e bo
   1858   vuyl encercar en est sermo;
   1859   car vuyl mostrar
   1860   com se pusc’om guardar
   1861   al comensament, com vol far
   1862   alcuna re.
   1863   E si li ve de be,
   1864   sabga que de bon angel ve
   1865   lo pensament
   1866   que en lo far consent,
   1867   e si·s fa de elexament,
   1868   tant c’amduy so
   1869   en lo fayt companyo.
   1870   E si·l consel no es del bo
   1871   angel, ans es
   1872   de maligne, per res
   1873   no fassa el fayt, e de manes
   1874   lo dessemblant
   1875   de so que cogitant
   1876   pensa, fass’a lo seu talant
   1877   molt desiros.
   1878   Per que es precios
   1879   est tractat que·ls faytz amados
   1880   vol ensenyar
   1881   e per molts mous sercar,
   1882   per so qu’enseyn a contrastar
   1883   a conseyl mal
   1884   d’esperit desleyal,
   1885   e que·l bon consel e cabal
   1886   sia autreyats,
   1887   e que comens viatz
   1888   so que li sera autreyatz.

   1889   Deus es, e hom no y dupta ’n res
   1890   si so que es, sentit no es;
   1891   car Deus no es ens corporal,
   1892   enans es causa sperital
   1893   e que no·s pot veer, tocar;
   1894   e·l mal Esperit fa duptar
   1895   que Deus sia neguna res
   1896   a l’home qui savi no es;
   1897   e si ho fay altreyar,
   1898   leugerament lo fa peccar;
   1899   car qui no tem foc infernal
   1900   leugerament s’enclina a mal.
   1901   Mas lo conseyl de l’angel bo
   1902   significa Deus per rao:
   1903   e vuyl vos ho ades mostrar,
   1904   si be ho sabetz consirar.
   1905   Si no es Deus, es major mal
   1906   lo seu no esser, e no val,
   1907   tot s oqui es en negun be,
   1908   tant com defal en tota re;
   1909   car mays esta hom trist que gay,
   1910   e·l bo no son tant co·l savay
   1911   e·l viu no son tant com li mort,
   1912   ni negu no es en est port
   1913   qui viva tant, com sera morts.
   1914   E si no es Deus es la sorts
   1915   mala en infinidament
   1916   e bona termenadament,
   1917   e valgra mays que tot quant es,
   1918   que no fos estat nuyla res.
   1919   E asso non consent rao,
   1920   que·l mon, on ha tant esser bo,
   1921   sia mays per mal que per be,
   1922   car mal ab esser no·s cove,
   1923   e que fos be esser no res
   1924   so qui sera e passat es,
   1925   qui es mays que so en que som,
   1926   e que lo mal sia al som
   1927   e·l be en jus; per que·s cove
   1928   que Deus sia alcuna re
   1929   per que sia altra vida
   1930   qui de be sia complida,
   1931   e que per ela sia est mon,
   1932   e que tuyt li home qui son
   1933   e seran e son ja passat,
   1934   sien de la eviternat,
   1935   e qui es bo que aja be,
   1936   e·l mal que aja mal jasse.
   1937   Enaxi es ordonat
   1938   tot so qui es, pus qu’es vertat
   1939   que Deus es; e l’angel qui ’s bo
   1940   conseyla a hom, per rao,
   1941   que lax lo mal e fassa·l be,
   1942   e de Deu no dupte en re,
   1943   jatsia no sia sentit;
   1944   car so qu’el es, es esperit,
   1945   lo qual no·s pot pendre ab sen,
   1946   mas ab nostre enteniment
   1947   e ab membrar e ab amar,
   1948   no gens ab veer ne tocar.

   1949   Contra la summa Trinitat
   1950   ha lo demoni consel dat,
   1951   e tots jorns lo dona soven
   1952   a home qui molt no enten,
   1953   quant en ela vol consirar
   1954   e per necessitat provar,
   1955   conseylant li que Deus no es res,
   1956   car si ho fos vira pales
   1957   so que no pot be declarar;
   1958   e per est mou fa lo duptar
   1959   per so que sia descreeent
   1960   e que l’aport en foc ardent.
   1961   Mas l’angel bo fa cogitar
   1962   que hom no vula desclarar
   1963   la causa qu’entendre no pren
   1964   per forsa de nuyl argumen,
   1965   mas que la crea verament
   1966   captivant son enteniment.
   1967   Empero si es hom subtil
   1968   e ha enteniment humil,
   1969   conseyla li c’a lo Senyor
   1970   que sobre totz esta major,
   1971   deman que·l do certenitat
   1972   de sa gran sancta Trinitat,
   1973   de la qual vos vuyl .j. pauc dir;
   1974   e temera al dir falir
   1975   si duptas que Deus no m’aydas,
   1976   e si ’n res hi fal, no dic pas
   1977   que ’n so que y fal sia creutz,
   1978   ans so d’aytant apercebutz,
   1979   que sotzmet a corregiment
   1980   est dictat al Papa valent
   1981   e a tots los seus companyos,
   1982   e del falir deman perdos,
   1983   si y es, car no·l dic a scient:
   1984   e prenc aytal comensament.
   1985   Deus es segons que provat es
   1986   e es complit, e no·l fal res,
   1987   e en si ha moltes raos
   1988   per que esta complit e bos,
   1989   so es, bontat infinitat
   1990   poder saber eternitat
   1991   voler vertut e veritat,
   1992   e de gloria es bastatz;
   1993   e d’altres mantes dignitatz
   1994   esta Deus complit e bastatz,
   1995   les quals no poria nomnar;
   1996   e car lo fayt vuyl abreujar,
   1997   passem a aso que direm.
   1998   E primerament comensem
   1999   a provar per l’enteniment
   2000   de Deu, que si matex enten
   2001   entenent tot so qu’en si ha,
   2002   e de ses raons natur’a
   2003   qui li fan axi consirar
   2004   en bo obrar e en be far,
   2005   com ha per si matex poder;
   2006   lo qual poder vol son voler
   2007   que ’n produir sia aytant gran,
   2008   com es son esser en estan;
   2009   car si ’n estant era major
   2010   que en obrar, si ja valor
   2011   de son obrar seria gran,
   2012   car no seria egualan
   2013   lo seu obrar al seu estar,
   2014   e ’n l’obrar seria mirvar
   2015   de bonea, qui tant no fa
   2016   de be com en son esser ha.
   2017   Aso matex d’infinitat,
   2018   si infinit no era obrat;
   2019   e si ’n eternitat no fos,
   2020   fora Deus en si ocios,
   2021   eternalment, de eternitat,
   2022   a la qual fera gran peccat,
   2023   pus que d’ela pogues be far
   2024   per manera de eternar.
   2025   Aso matex es de poder,
   2026   de saviesa e voler,
   2027   vertut, gloria, veritat,
   2028   contra les quals fera peccat
   2029   si ’n lurs obres fos ocios;
   2030   e car Deus no es injurios,
   2031   a si matex ni aa altra re,
   2032   fa en si matex tant de be
   2033   con abasta a son poder,
   2034   e son voler en vol aver,
   2035   e·n pot atenyer son saber,
   2036   e cascun hi fa son dever.
   2037   El produir en ayso·s pren
   2038   del Fil e·l Sant Espirament,
   2039   entenen Deus que ha poder,
   2040   e Deus te en far son dever,
   2041   segons que ja no ha jutjat,
   2042   cascuna de sa dignitat;
   2043   car la bonea vol be far,
   2044   e eternitat eternar,
   2045   e infinitat infinir,
   2046   e lo poder ho vol complir;
   2047   e tal complir no·l pot donar
   2048   a nuyla causa per crear,
   2049   e nuyla causa creada
   2050   pot esser infinitada
   2051   ni pot esser eternal.
   2052   Cove a Deu, doncs, complir tal
   2053   com requeren ses dignitatz:
   2054   cove, doncs, que sia·n donatz
   2055   d’eles matexes lo complir,
   2056   lo qual apelam produir
   2057   un d’altre infinidament,
   2058   on sia bonificament,
   2059   eternar, possificament,
   2060   e entendre e amament,
   2061   vertuificar, verificar,
   2062   e complir e gloriejar.
   2063   Enaxi es lo bastament
   2064   de la essencia e l’agent,
   2065   del natural e·l naturant
   2066   qui es eternal eternant,
   2067   de l’unible e l’unitat,
   2068   de l’agible e·l naturat.
   2069   E aquel qui es produent
   2070   es lo Payre omnipotent,
   2071   qui produi de si so qu’enten
   2072   que·n pot produir francament,
   2073   segons que u volen ses raons,
   2074   per mou de generacions,
   2075   engenrant si el fil seu,
   2076   e ’ngenra l’axi, en Deu,
   2077   e molt mils com es engenrat
   2078   un hom d’altre ’n humanitat;
   2079   e car es de infinitat
   2080   l’engenrant, es infinitat;
   2081   a car Deus es en unitat,
   2082   esta n’ab el ens unitat;
   2083   e car es de eternitat,
   2084   esta l’engenrat eternat;
   2085   e es bo car es de bontat,
   2086   e axi de cada rao.
   2087   E aquel fil esta tan bo,
   2088   tant infinit, tant eternal
   2089   com lo Payre, e aytant val,
   2090   pus que de tot el esta nat,
   2091   e tot quant ha li ha donat,
   2092   enfora sa paternitat,
   2093   per so que·l tenga eternat
   2094   en esser fil eternalment
   2095   sens negu altre mudament,
   2096   lo qual agra si·s pogues far
   2097   d’altre, payre e eternar,
   2098   e fora ’n contradiccio
   2099   en esser payre, payre no,
   2100   e pogra suffrir eternar
   2101   que en el fil se pogues camiar
   2102   en esser payre de alcu;
   2103   e enaxi, de u en u,
   2104   tro que·l primer, payre no fos
   2105   del segon fil; e sa raos
   2106   no consent: que payre infinit
   2107   cove esser en Deu complit.
   2108   Amem, doncs, .j. Payre, no dos,
   2109   e .j. Fil qui es cabalos
   2110   e no requer que sia payre,
   2111   per so que no sia mutayre
   2112   ni contra son payre en res,
   2113   pus que per el es so que es.
   2114   E vuyl provar tot exament
   2115   so per que ’s payre·l produent,
   2116   e·l product es fil apellat.
   2117   E si avetz humilitat
   2118   en so que us en volray provar,
   2119   entendre ho poretz tot clar;
   2120   car tot so que altre tramet
   2121   de tot si matex, es per dret
   2122   fil, si ’n s’especia es mes:
   2123   axi com lo leo, qui es
   2124   en la leonitat trames,
   2125   la qual sa especia es,
   2126   per lo leo qui l’a engenrat
   2127   e en sa especia posat;
   2128   per que·l product per fil esta
   2129   e·l produent payre se·n fa.
   2130   Es, doncs, Deus Payre e Fil Deu,
   2131   segons l’eximpli; e say eu
   2132   que si·l leo tan solament
   2133   feses lo fil eternalment,
   2134   que molt mils agra nom payre,
   2135   que quant d’altre fil vol fayre;
   2136   encara, que sol un leo
   2137   no es payre de tots quant so
   2138   ni es payre en eternitat,
   2139   mas en lo temps qui es passat.
   2140   Per que en causa creada
   2141   no es tant apropriada
   2142   filiacio, paternitat,
   2143   com en la suma Trinitat;
   2144   com lo Payre tan solament
   2145   produu de si eternalment
   2146   lo Fil, e no y vol companyo.
   2147   E assi viram lo sermo
   2148   a provar lo sant Esperit,
   2149   lo qual tenga mon dir complit,
   2150   per so car ho dic a s’onor
   2151   e c’om l’entena e l’aor.
   2152   Deus Payre e Deus Fil estan
   2153   en una natura aman
   2154   la .j. l’altre eternalment;
   2155   e cove esser l’amament
   2156   aytant gran com estan amdos,
   2157   car si tan gran com els no fos
   2158   fora menor, els foren gran,
   2159   e pogren esser rancuran
   2160   cascuna de ses dignitatz,
   2161   que no sostenen que mermatz
   2162   en qui sia menoritat,
   2163   sia de la lur entitat,
   2164   qui es tota infinitat,
   2165   tota bonea, eternitat.
   2166   Cove, doncs, que aquel amar
   2167   que us ay dit, sia ’n eternar,
   2168   en bonificar, infinir,
   2169   per so que·s pusca ’n tant complir
   2170   de essencia e natura,
   2171   que sia gran sens mesura,
   2172   e c’ab aycels d’on es ixent
   2173   en amant, aja egalment
   2174   ab els en granea bontat,
   2175   e ’n tota altra dignitat
   2176   e en essencia e natura,
   2177   e si n’a no se ’n rancura
   2178   negu actu de dignitat,
   2179   Cove, doncs, de necessitat
   2180   que l’amar sia Deus complit
   2181   e que sia sant Esperit:
   2182   Sant es, per so car innocent
   2183   son lo Payre e·l Fil exament
   2184   en produir aquel amar
   2185   en tot quant poden abastar
   2186   de lurs raons al produir:
   2187   per que l’amar cove exir
   2188   simplement tot en santetat,
   2189   com amar qui ix enamorat,
   2190   pus que no es de faliment,
   2191   e es ixent en compliment
   2192   del Payre e·l Fil qui son complit;
   2193   e esta per so Esperit
   2194   car esta espirat d’amar,
   2195   e no per via d’engenrar,
   2196   qui es per mou de cogitar
   2197   de Deu en lo be que pot far
   2198   en si, segons racionar,
   2199   qui es obra de ses raos
   2200   per so que no sia ocios.
   2201   Es, doncs, Sant Esperit provat
   2202   e provada es trinitat;
   2203   e esta el Sant Esperit
   2204   nombre de .iij. tant fort complit,
   2205   que el en si matex no soste
   2206   que sia ’n quart nombre per re;
   2207   car segons que avetz ausit,
   2208   axi abasta un esperit
   2209   en la divina trinitat
   2210   con fa .j. paternitat
   2211   e .j. filiacio,
   2212   pus aytant com ela es bo.
   2213   Es, doncs, en .iij. nombre complit:
   2214   e per so esta establit,
   2215   en tot so que Deus ha creat,
   2216   que lo nombre de trinitat
   2217   ha molt major perfeccio
   2218   e es en tota res pus bo
   2219   segons so qui es natural
   2220   e per que natura mays val,
   2221   com de materia forma
   2222   e conjunccio, demostra
   2223   tot so qui es substanciat:
   2224   axi com en humanitat,
   2225   en qui cors e anima ha,
   2226   e so per que l’.j. en l’altre esta
   2227   de tots tres, en home unit.
   2228   Aso matex de l’esperit
   2229   de l’home, qui esta de tres,
   2230   segons qu’entendre pots ades
   2231   en saviea, on son tres:
   2232   entenent, entendre, entes,
   2233   e no cal que n’i aja mes,
   2234   e si l’un dels tres no y fos
   2235   ja no fora ens cabalos
   2236   saviea; e volentat
   2237   ha en si amant e amat
   2238   e amar; e en tot so qui es
   2239   esta complit nombre en tres;
   2240   lo qual nombre ha Deus creat
   2241   significant sa trinitat,
   2242   per so que sia coneguda
   2243   per lo nombre, e volguda.
   2244   Son, doncs, en Deu tres persones
   2245   qui de dignitat son plenes,
   2246   qui son, en .j. natura,
   2247   distinctes senes mesura;
   2248   e per so deim Payre Deus,
   2249   e deim que lo Fil es Deus,
   2250   e Deus esta Esperit Sant;
   2251   e no son .iij. deus no tant ni quant
   2252   ans estan .i. Deus solament
   2253   no compost, enans simplament;
   2254   car una es la deitat
   2255   e son d’una simplicitat:
   2256   enaxi com en vera amor,
   2257   en qui esta .j. l’amador
   2258   e altre sel qui es amat
   2259   e l’amar altre, e tocat
   2260   no son de compulsio,
   2261   car tots tres d’un’amor so.
   2262   E so per que ’n nombre estan
   2263   es car la .j. esta aman,
   2264   e l’altre qui esta amat,
   2265   e l’amar d’amdos es donat.
   2266   E car tots .iij. en nombre so,
   2267   estan segons relacio,
   2268   cascun si amtex, l’altre no,
   2269   per nombre e distincio:
   2270   nombre de .iij. no y seria,
   2271   si distincio no y avia.
   2272   E car la .j. es d’altre nat
   2273   e l’altre es d’amdos donat
   2274   per .j. amor sens mesura,
   2275   son tots .iij. en .j. natura,
   2276   una essencia, .j. poder,
   2277   una bontat e .j. dever,
   2278   un saber, .j. volentat,
   2279   una granea, eternitat.
   2280   E car en una unio
   2281   de natura e de rao
   2282   estan tots .iij., son apelat
   2283   un Deus, no molts, per l’unitat
   2284   que damunt avem recomptat;
   2285   car l’una rao l’altra es,
   2286   en quant .j. Deus solament es.
   2287   E car cascun actu ’s complit,
   2288   ans per so ensemps establit
   2289   que sia la distinccio
   2290   solament per relacio:
   2291   lo Payre, el Fil e l’Esperit
   2292   no esta l’u d’altre partit,
   2293   pus que an .j. natura;
   2294   car la natura .j. dura
   2295   eternalment e infinida,
   2296   per que no pot esser complida:
   2297   car axi com en simple amor
   2298   esta l’amat en l’amador
   2299   e l’amador en son amat
   2300   e l’amar on estan liat,
   2301   enaxi en la deitat
   2302   l’u de l’altre no es gitat,
   2303   ni l’u de l’altre es derrer;
   2304   car eternitat no soffer
   2305   que y sien primer ni derrer,
   2306   car ab els no poria esser:
   2307   axi com en la simple amor,
   2308   on l’amat amar amador
   2309   estan en .j. temps egualment,
   2310   sens primer e derrerament.
   2311   Asatz avem mostrat tot clar
   2312   de Trinitat so que·ns en par;
   2313   e si nul home es temptat
   2314   per mal esperit, est tractat
   2315   lisca, e pora tost veer,
   2316   si es home qui aja saber,
   2317   de la Trinitat veritat,
   2318   tant, que n’estara consolat.

   2319   Fa·l demoni temptacio
   2320   que no sia creacio
   2321   e que·l mon sia eternal,
   2322   e aso fa per nostre mal;
   2323   car si lo mon no fos creat,
   2324   no fora primer hom format,
   2325   ni fora res la nostra fe
   2326   qui de incarnacio nos ve,
   2327   car no fora Deus encarnat
   2328   per so que·l mon fos recreat,
   2329   ne fora peccat general
   2330   ni altra vida, atretal.
   2331   Car si lo mon eternal fos,
   2332   ja no fora cascu de nos
   2333   resuscitat, car abastar
   2334   no pogra la terra a donar
   2335   si matexa a cascu cors;
   2336   car infinit nombre a tot fors
   2337   fora de corses renovatz,
   2338   qui en lonc, pregon, ni en latz
   2339   no pogren negun loc aver
   2340   en que tots poguessen caber,
   2341   e aydas y lo cel e la mar,
   2342   ans covengren ultra passar
   2343   lo cel infinidament;
   2344   e so nula rao no pren
   2345   que loc s’estena ’n infinit,
   2346   qui sia de corses complit.
   2347   Ve us, doncs, per qual entencio
   2348   fa·l demoni temptacio,
   2349   per so que·ns git de nostra fe.
   2350   Encara diu que de no re
   2351   Deus nula causa no pot far,
   2352   e que eternal cove estar
   2353   lo mon, pus no·l pusca crear.
   2354   Encara diu que ocios
   2355   fora Deus, si lo mon no fos
   2356   eternal, car si comensat
   2357   fos ans que el l’agues creat,
   2358   no agra Deus en que obras;
   2359   e per so que mays no cessas,
   2360   vol que·l mon sia eternal.
   2361   Vejatz com sa rao no val;
   2362   car en Deu, segons son dever,
   2363   poder saber e son voler
   2364   an .j. metex actu complit,
   2365   e l’.j. e l’altre ’s infinit;
   2366   car aytant pot lo seu poder,
   2367   com son saber ho pot saber,
   2368   e aytant ama son voler,
   2369   com poden poder e saber,
   2370   car en quant son estan egal.
   2371   Vejatz com ment lo desleyal:
   2372   car si·l voler vol de no re
   2373   crear lo mon, pot ho de se,
   2374   pus que ’s aytant gran son poder
   2375   com esta gran lo seu voler.
   2376   Vol, doncs, e si vol, ha pogut:
   2377   sabe que volc, sabe pugut.
   2378   E que us iria als dien
   2379   del Rey del cel omnipoten?
   2380   Car si en mi era unitat
   2381   de poder, saber, volentat,
   2382   no sol poria·l mon crear,
   2383   que de mi puria deus far
   2384   si volia que us fos deu,
   2385   car poria ho·l poder meu,
   2386   pus ho volgues lo meu voler
   2387   e ho sabes lo meu saber.
   2388   E tot ayso·s poria far,
   2389   per que fossen en egualar,
   2390   e que de totz .iij. fos .j. fayt.
   2391   Vejatz, doncs, e a qual agayt
   2392   vos vol aportar lo savay!
   2393   Encara, que vos mostraray
   2394   que Deus no fora ocios,
   2395   can diu que si eternal no fos
   2396   lo mon, no agra ’n que obrar;
   2397   car, segons que us pot remembrar,
   2398   provada avem Trinitat,
   2399   la qual esta en eternitat
   2400   produent lo Payre Fil Deu,
   2401   al qual dona tot so del seu,
   2402   e d’amdos ix l’Esperit Sant,
   2403   lo qual se dona en amant;
   2404   per que ’n la obra que ’n si ha
   2405   Deus, gens ocios no esta,
   2406   car obra es de trinitat
   2407   e de cascuna dignitat.
   2408   No cal, doncs, sia eternat
   2409   lo mon, per so que aja obrat
   2410   qui a el sia eternal;
   2411   car dintre si l’a, qui mays val
   2412   e qui es de sa entitat,
   2413   so es lo Fil e l’Espirat,
   2414   en qui estan bonificant
   2415   bonificar e car amant,
   2416   bonificar amar amat,
   2417   e aso en eternitat.
   2418   E pus avem tot clar mostrat
   2419   que·l temptar no es veritat,
   2420   manifestament vuyl mostrar
   2421   que·l mon no pot per res estar
   2422   eternal e veus la rao.
   2423   Es Deus: e el esta tant bo
   2424   e es tant alt en summitat,
   2425   que res no ha ab el egaltat;
   2426   e si·l mon era eternal,
   2427   seria en durar egual
   2428   a Deu, per la duracio;
   2429   per que no saria rao
   2430   que Deus estes en summitat
   2431   a sel qui ha ab el egaltat.
   2432   E aso·s seguex del poder
   2433   de Deu, qui pot egal aver;
   2434   car si·l mon ha eternitat,
   2435   son poder potesser durat
   2436   aytant com lo poder de Deu.
   2437   E ayso matex del be seu,,
   2438   car lo poder e lo durar
   2439   covenen en bontat estar;
   2440   per qu’esta del mon sa bontat
   2441   ab la de Deu, en egaltat.
   2442   Veus, doncs, si·l mon es eternals,
   2443   que ’n tres causes esta egals
   2444   a Deu, qui son: durar, poder,
   2445   bontat; per que no ha dever
   2446   Deus que sia del mon Senyor
   2447   si per tot no esta major
   2448   que lo mon; e cascu es deu,
   2449   e de Deu no esta·l mon seu,
   2450   car Deu no l’es en tot desus;
   2451   e·l mon esta en part dejus
   2452   a Deu, car no esta infinit
   2453   estensament, ans es finit
   2454   en quant esta lo cel redon,
   2455   e tot so qui·n redon contorn,
   2456   cove se que sia finit;
   2457   encara, que no es complit
   2458   en totes ses parts, si com sal
   2459   qui no enten menbrant ni val,
   2460   ni la pera qui ’s part del mon,
   2461   ni l’arbre, ni l’aygua, ni·l jorn;
   2462   per que el mon no esta egal
   2463   en tot a Deu; per que no val
   2464   tant com Deu. Mas en altra res
   2465   tant com el val, pus egal es
   2466   en alcu be, poder, durar.
   2467   Per que no cove altreyar
   2468   que·l mon pusca eternal estar,
   2469   per lo gran inconvenient
   2470   qui esta manifestament,
   2471   segons que ja vos avem dit.
   2472   E puria·l mal Esperit
   2473   per altre mou home temptar,
   2474   dient que Deus ha pogut dar
   2475   a lo mon que pusca durar
   2476   eternalement e ben complit,
   2477   en quant esta ple d’infinit
   2478   durar, e ayso del poder.
   2479   Mas Deus d’ayso no ha leer,
   2480   car no u pot voler son voler,
   2481   pus vol que ’n tot Deus sia sus,
   2482   e·l mon sia en tot dejus;
   2483   o si no, cove·ns altreyar
   2484   que·l voler de Deu vol amar
   2485   aytant lo mon con si matex;
   2486   e si·l voler ayso seguex,
   2487   cove que sabga lo saber
   2488   e que ho pusca son poder,
   2489   segons que u vol la volentat,
   2490   e tots tres seran tort e peccat,
   2491   si ’n res se fan ab lo causat
   2492   eguals; car en res no·s cove
   2493   que so qui no esta per se,
   2494   ab son senyor aja egual
   2495   en nula re, si ’n tot no val
   2496   aytant com el; e no·s pot far
   2497   que Deus se vula enjuriar,
   2498   com sia savi e complit.
   2499   E ja mays lo mal Esperit
   2500   creyatz, si ’n res vos vol temptar
   2501   que·l mon pusca eternal estar;
   2502   e si u fa, anatz consiurar
   2503   so que vos en aurem mostrat.
   2504   Cove doncs sia·l mon creat
   2505   e esdevengut de no re,
   2506   car si fos d’als, fora j’a se
   2507   aquel altre ens eternal,
   2508   e fora temptar atretal,
   2509   segons que damont ha estat.
   2510   Es, doncs, lo mon de nou creat,
   2511   E deus esta son creador,
   2512   son senyor, son governador;
   2513   e ha lo mon per so creat,
   2514   que per home sia amat,
   2515   entes, membrat, e car tengut,
   2516   que Deus l’aport a salut
   2517   en paradis, on gaug no mor.
   2518   E gens lo mon, per negun for,
   2519   no pogra si matex crear;
   2520   car nuyl ens pot si matex far,
   2521   car si matex far se pogues,
   2522   fora l’agent ans que fos res;
   2523   mas aso no soffer rao,
   2524   e fora contradiccio,
   2525   e quant for’e no fora res.
   2526   Passem avant car be ’s entes
   2527   que·l mon de nou esta creat
   2528   per lo Senyor ple de bontat.

   2529   A provar encarnacio
   2530   cove c’om us fort de rao
   2531   e que sia hom fort subtil,
   2532   e enteniment aja humil
   2533   aquel qui entendre volra
   2534   la provacio qual sera,
   2535   e que·s guart al comensament
   2536   del malvat amonestament
   2537   que fa lo malvat Esperit,
   2538   qui·l ver vol posar en ublit
   2539   d’aquel qui escolta lo sermo
   2540   e dona li temptacio.
   2541   Anem avant e comensem,
   2542   e de Deu gracies petem
   2543   que·ns endres la provacio
   2544   que fem de sa encarnacio.
   2545   Si com la divina bontat
   2546   fo rao a lo be creat
   2547   e la granea a gran be,
   2548   la saviea, qui tot ve
   2549   diu qual be pot esser major
   2550   creat, e la sua amor
   2551   volc amar aquel major be,
   2552   e·l poder lo poc, car es ple
   2553   de saviea e d’amor;
   2554   e si no creas lo major
   2555   he que pot saber e amar,
   2556   nos pogren en Deu egualar
   2557   la granea ni la bontat
   2558   vertut gloria e veritat,
   2559   ab son saber poder voler;
   2560   car no volgra tan gran be fer,
   2561   com lo ateny lo seu saber
   2562   e com lo poder lo pot far.
   2563   Fora, doncs, Deus de be avar
   2564   per poder saber volentat,
   2565   e contra granea e bontat
   2566   vertut gloria veritat,
   2567   ab qui agra fet gran peccat;
   2568   e fora estat ocios
   2569   e contra les sues raos
   2570   e car en res no pot errar,
   2571   volc se per aso encarnar,
   2572   per so que creas lo major
   2573   que pot atenyer sa amor
   2574   e qui esta en son poder
   2575   e ateyne per son saber;
   2576   e es aquel major nomnat
   2577   home, qui esta deitat,
   2578   e es pujat en tal ausor,
   2579   que no la pot Deus far major,
   2580   ni·n pot amar major amar,
   2581   ni major granea formar,
   2582   ni lo saber major en sab;
   2583   car aquel hom cove esser cap
   2584   de tot so qui esta creat,
   2585   pus que Deus la en sa deitat
   2586   tant, que esta home e deu,
   2587   e tot so qui ’s creat es seu,
   2588   e·l poder saber volentat
   2589   an satisfet a la bontat
   2590   granea vertut veritat
   2591   gloria e eternitat,
   2592   que ’n si fa durar home e deu
   2593   sens que no y perts res del seu,
   2594   enans n’es mostrada major,
   2595   en quant fa estar creador
   2596   so qui de nou esta creat
   2597   en .j. supposit unitat,
   2598   e durar dues natures
   2599   un supposit sens mesures
   2600   distinctes, en .j. unides,
   2601   estan en .j. establides
   2602   qui es Jhesu Crist apelat,
   2603   un supposit, .j. personat,
   2604   e no en tersa nombre passat,
   2605   car es les dues natures;
   2606   e ayso car sens mesures
   2607   es fayta la conjunccio;
   2608   per que·s conserva la unio
   2609   en propri nom de cascuna;
   2610   car de la natura, neguna
   2611   esta camiat son estament;
   2612   per qu’esta deu hom, verament,
   2613   e verament hom esta deu.
   2614   E so entendre fora greu
   2615   qui no consiras lo poder
   2616   la volentat e lo saber
   2617   de Deu, e com vol’egualar
   2618   ses dignitats en son crear,
   2619   pus qu’ensems son comensament
   2620   del mon e de son creament.
   2621   Avem, doncs, demostrat tot clar
   2622   so per que·s volc Deus encarnar,
   2623   e per manta altra rao
   2624   provarem l’encarnacio.
   2625   Mas, car d’als avem a parlar,
   2626   volem lo sermo abreujar;
   2627   empero aujatz .j. petit
   2628   com tempta lo mal Esperit
   2629   los homens contra veritat
   2630   en so que avem recomptat;
   2631   car diu que so que ’s infinit
   2632   e finir, son tant depertit,
   2633   que no pot esser ajustat.
   2634   Ara aujatz com diu falsetat
   2635   contra lo divinal poder
   2636   e saviea e voler:
   2637   car eu qui so home creat
   2638   de no res, ay l’unir amat,
   2639   e aquel uniment enten,
   2640   e del pusc aver menbramen:
   2641   doncs, quant mays lo pot Deus amar
   2642   e lo seu saber consirar!
   2643   e si·l pot saber e amar,
   2644   be·s sec que·l pot possificar
   2645   per que ha poder infinit,
   2646   lo qual no agra, si finit
   2647   poder li pogues contrastar
   2648   a la unio d’encarnar.
   2649   Per altre mou pot hom temptar
   2650   lo demoni, can consirar
   2651   fa que Deus de mantes natures
   2652   qui estan en las creatures,
   2653   pogr’aver mants encarnaments;
   2654   mas tu·n pots far responiments,
   2655   qu’enaxi com en deitat
   2656   abasta una paternitat,
   2657   un fil e un sant esperit,
   2658   per so car cascu es complit,
   2659   abasta una encarnacio
   2660   a quant es per creacio;
   2661   car si .j. no y abastas,
   2662   un encarnat no fora pas
   2663   complit en l’encarnacio,
   2664   e fora aquel’unio
   2665   de complit e de no complit,
   2666   e agra en l’unitat falit
   2667   contra granea de bontat
   2668   poder saber e volentat
   2669   veritat gloria vertut,
   2670   e no agral mal conegut,
   2671   e foran son obrar mermar,
   2672   lo qual mirmament no·s pot far.
   2673   Vet, doncs, con t’ay mostrat tot clar
   2674   que lo demoni falsament
   2675   t’a donat lo cogitament,
   2676   per so que·t pusca far duptar
   2677   e de la tua fe privar.
   2678   Encara·t puyn molt subtilment
   2679   temptar que lo encarnament
   2680   no val tant com fora estat
   2681   si Deus se fos angelicat,
   2682   com sia home mays compost
   2683   que angel, e cors corrump tost,
   2684   e angel sens corrumpiment
   2685   estara perpetualment.
   2686   Veges, doncs, e com t’a mentit;
   2687   car per home es establit
   2688   que tota causa corporal,
   2689   cel, terra, mar, planta e sal,
   2690   ausels, besties, e quant es
   2691   corporal, a hom es sotzmes
   2692   per lo Senyor qui u ha creat
   2693   e a home ho ha donat.
   2694   Encara, que li ha donada
   2695   anima racional nomnada,
   2696   qui en natura spirital
   2697   aytant com negu angel val.
   2698   Encara, que ’n angelicar
   2699   no pogra Deus participar
   2700   ab totes les creatures,
   2701   car angel no ha conjunctures
   2702   a nuyla causa corporal,
   2703   car en tot esta spirital;
   2704   mas, car Deus pres humanitat,
   2705   participa ab tot creat
   2706   en proprietat e natura,
   2707   car en home an conjunctura
   2708   les natures de tot quant es,
   2709   en les quals hom esta sotzmes;
   2710   car hom en quant es corporal,
   2711   participa ab celestial,
   2712   ab elements e vejetat,
   2713   ab sentiment, ymaginat,
   2714   e en quant esta de rao
   2715   ab l’esperital. E ve us co
   2716   vol demoni home temptar
   2717   E encara us vul ensenyar
   2718   com dona altre temptacio,
   2719   en quant diu que Crist nat no fo
   2720   de fembra verge; car no par
   2721   que cors per cors pusca passar,
   2722   si ’n aquel no ha res trencat,
   2723   e que·s perda virginitat
   2724   d’aquela fembra de que nax.
   2725   Ara vejatz com ment pel quax:
   2726   car a, poder que ’s infinit
   2727   no pot esser res contradit,
   2728   car si res li pot contrastar
   2729   contra so qu’el en volra far,
   2730   no pora esser infinit.
   2731   E d’ayso asatz n’ajam dit;
   2732   car per so que dit vos en ay,
   2733   pot hom conexer lo savay
   2734   consel de lo mal Esperit
   2735   que dona de dia e de nit,
   2736   e lo consel de l’angel bo
   2737   si vos virats a la rao
   2738   per la qual vos avem provat
   2739   que·l creador es encarnat.
   2740   Encara altre exempli us en do:
   2741   que Deus sab que seria bo
   2742   si fayia rey d’en Berenguer,
   2743   lo qual rey el no volra fer
   2744   si tot son poder lo pot far.
   2745   E en ayso vul vos temptar
   2746   contra prima provacio
   2747   que fem de la encarnacio,
   2748   allegant que gens nos seguex
   2749   que Deus fassa de home pex,
   2750   o si be ho sab lo seu saber
   2751   que ho pot far lo seu poder.
   2752   E respon al seu argument
   2753   dient que Deus fa faliment
   2754   si no fa tot so que deu far
   2755   de be, e lo mal esquivar
   2756   segons judici ordenat,
   2757   e sia proporcionat
   2758   a Jhesu Crist quant ha creat:
   2759   no pas que fassan Guilemo
   2760   rey, contra·l be d’en Ferrero,
   2761   si per dret li ha·l regne dat,
   2762   car faria tort e peccat,
   2763   lo qual no vol sa volentat,
   2764   contra la qual no pot poder,
   2765   e ayso matex del saber.
   2766   E si Deus esta encarnat
   2767   sens que no fa tort e peccat,
   2768   e fa·l major be que pot far,
   2769   cove que·l be vuyla amar,
   2770   per so que aja amar major
   2771   en esser major creador:
   2772   lo qual major no pogr’estar
   2773   si incarnar no volgues amar.
   2774   Si tu as negu temptament
   2775   que Jhesu Crist no pres turment,
   2776   pus que ’s de deu e de hom unit,
   2777   no·n crees lo mal Esperit;
   2778   car no fora·l mon recrent
   2779   si no fos mort e turmentat
   2780   per satisfer a nostra mort,
   2781   qui estava en mala sort
   2782   per lo peccat original,
   2783   provat en l’Arbre general,
   2784   Arbre de Sciencia dit,
   2785   que ’n Roma avem fayt e escrit.
   2786   E si la divina natura
   2787   honra l’umana sens mesura,
   2788   en quant ab ela se ajusta,
   2789   be·s seguex que la humana
   2790   natura, la divina honras
   2791   aytant com poc, e li donas,
   2792   ab sa mort, lo mon qui perdut
   2793   era de via de salut.
   2794   Com mays pena volc sofferir,
   2795   lo Payre lo dec mays grair,
   2796   e de tot so no l’agras grat
   2797   si per sa amor no fos nafrat
   2798   e mort. Encara es temptat,
   2799   per lo mal Esperit malvat,
   2800   que Crist no poc per res morir,
   2801   car Deus no pot pena sofrir;
   2802   per que Crist, qui ver Deus esta,
   2803   no fo anc mort ni ’n crotz penja.
   2804   Mas tu deus axi consirar,
   2805   si lo demoni·t vol temptar,
   2806   que Crist dues natures ha,
   2807   so es, divina, humana:
   2808   en quant divina no mori,
   2809   axi com si mor en Marti,
   2810   mor lo cors, e l’anima no,
   2811   car gens no ha corrupcio,
   2812   per qu’ela esta inmortal:
   2813   mori·l cors de Crist atretal,
   2814   lo qual volc l’anima moris
   2815   per so c’ab el Deus en servis
   2816   per tot lo mon a recrear
   2817   e per Deu servir e honrar.

   2818   Cant hom ha gran temptacio
   2819   que sia resurreccio!
   2820   car per natura no·s conex,
   2821   depus que lo cors d’om podrex
   2822   e en pols lo vent escampa
   2823   a cascuna part sa e la,
   2824   que mays se pusca ajustar
   2825   e en aquel nombre tornar
   2826   el qual era ans de la mort.
   2827   E tu, qui dupte, falex fort,
   2828   car no sovens lo gran poder,
   2829   lo gran saber, lo gran voler
   2830   que Deus ha infinidament,
   2831   ni membres lo seu jutjament
   2832   qui es tal, que res no·l fa tort,
   2833   lo qual penria si ’n la sort
   2834   e en lo nombre c’om se mor,
   2835   no retornava a tot for,
   2836   per so que lo pusca jucjar
   2837   del be o del mal que volc far;
   2838   el seu judici es pugut,
   2839   pus que per el esta volgut;
   2840   el seu saber sab qual sera
   2841   e sab l’ome en qui caura,
   2842   si be esta son cors pudrit,
   2843   car son saber es infinit,
   2844   car sab totes les partides
   2845   qui del cors li son exides;
   2846   enaxi com les pot saber,
   2847   les pot retornar son poder;
   2848   el retornar sa volentat
   2849   vol, per so que sia jucjat
   2850   aquel home qui aura fet
   2851   be o mal; car no fora dret
   2852   si l’ome qui fa·l mal o·l be
   2853   no fos jucjat, pus que·s cove
   2854   que aquel qui fa·l be o·l mal
   2855   aja judici. E no val
   2856   si dius que Deus jug anima
   2857   del mal o be que fet aura,
   2858   car anima part d’ome es;
   2859   e car home esta sotzmes
   2860   al mal si·l fa o si·l fa·l be,
   2861   lo judici sobre hom ve.
   2862   Encara, que hom ha servit
   2863   ab son cors Deus, o desaunit,
   2864   per que·n deu aver jucjament.
   2865   Veus, doncs, com declaradament
   2866   per argument avem provat
   2867   que hom sera resucitat,
   2868   per so que veng’al jucjament.
   2869   Encara fa altre temptament
   2870   lo demoni, sus a la mort,
   2871   lo qual temptar esta molt fort
   2872   si hom no·s sab be aydar;
   2873   car quant hom ve a l’espirar
   2874   e mor, hom no veu d’el exir.
   2875   l’anima, car no·s pot sentir,
   2876   car no esta cors ni figura
   2877   qui aja ample, lonc, mesura,
   2878   color, car esperital es;
   2879   per que no·s pot veer per res.
   2880   E si tu vols saber qua es
   2881   anima, poras ho saber
   2882   si bo entendre pots aver:
   2883   consira en tu ton membrar,
   2884   ton entendre, ton amar,
   2885   e tot so per qu’entens rao
   2886   e so per qu’as perfeccio
   2887   en ton cogitar e parlar,
   2888   e en virtutz a gasaynar
   2889   o a perdre, e com pots peccar;
   2890   e si per natura pixar
   2891   requer ton cors, no u pora far
   2892   per so car no u vol ton voler,
   2893   qui s’acorda ab ton saber,
   2894   en quant faries mal estar
   2895   si vols denant home pixar.
   2896   E enaxi per mantes res
   2897   pots saber anima qua es;
   2898   la qual anima de so esta
   2899   per que hom membrar, saber ha,
   2900   voler, e qui enten rao
   2901   e fa lo be o falio;
   2902   e d’ela·t fa temptacio
   2903   lo demoni, que al finir
   2904   cant no veus anima exir
   2905   del cors, qu’ela sia finida,
   2906   e que no sia altra vida,
   2907   e c’a Deu no deman perdo.
   2908   Vet, doncs, co·t fa temptacio,
   2909   de la qual te poras guardar
   2910   si so que t’ay dit sabs membrar.

   2911   Si lo demoni·t vol temptar
   2912   de lo sagrament de l’Altar,
   2913   temptar t’a per aquest semblant:
   2914   car no par sien trepassant
   2915   sens nuyla vegetacio,
   2916   lo pa e·l vi que ’n cors no so
   2917   d’ome, quant estan en l’altar,
   2918   e que de pa se pusca far
   2919   carn, e sanc que·s fassa de vi,
   2920   e Crist sia al cel e aysi
   2921   en .j. temps, e pusca caber
   2922   en la ostia, e voler
   2923   aver tan gran humilitat
   2924   que·l sagrament sia menjat
   2925   e lo seu sanc sia begut
   2926   per tant malvat clergue perdut,
   2927   qui li fan molt gran desonor,
   2928   en quant el estan peccador
   2929   al temps que fan lo sagrament,
   2930   Encara fa altre temptament,
   2931   con diu:«Aquela carn, que·s fa,
   2932   pus que ’n Crist no multiplica,
   2933   e hom ne pot viure com pa?»
   2934   E per moltes d’altres raos
   2935   te pot dar grans temptacios
   2936   lo demoni, del sagrament.
   2937   Mas tu ten pots guardar leument,
   2938   segons qu’eu to volray mostrar:
   2939   Deus vol tant fort participar
   2940   ab home, c’a el se vol donar
   2941   en la virtut del sagrament,
   2942   per tal c’om ne sia vivent
   2943   segons esperital menjar;
   2944   e car Deus pot tota res far,
   2945   pot far aquel trespassament
   2946   de pa e vi, ni sagrament,
   2947   en la carn e la sanc de Crist,
   2948   per so que ab tu sia mist
   2949   et pusca de peccatz mundar
   2950   per lo esperital menjar;
   2951   e pus ho vol, no deus pensar
   2952   que res ho pusca contradir,
   2953   car poder ha e infinir;
   2954   e qui ha poder infinit
   2955   be pot far de poder finit
   2956   tot quant ne vol, a son plaer.
   2957   E car diu que no pot caber
   2958   lo cors de Crist en tant poc pa,
   2959   ne ens .j. temps pot esser la
   2960   e sa, gens per so no diu ver;
   2961   e retorna a lo poder
   2962   qui en Deu esta infinit,
   2963   lo qual fa de so que ’s finit
   2964   tot quant ne vol far son voler.
   2965   E car diu que no vol aver
   2966   Jhesus tan gran humilitat
   2967   que·l sagrament sia menjat
   2968   per malvat clergue peccador,
   2969   veges e com diu gran error
   2970   contra major humilitat,
   2971   e perdonar major peccat
   2972   si hom li vol merce querir;
   2973   encara, que no·s pot sofrir
   2974   que no·s do aytant co·s pot dar
   2975   a menjar e a ministrar,
   2976   e que hom us del seu poder
   2977   en tot quant vol a son plaer;
   2978   car tot es ple de libertat,
   2979   de merce, e de umilitat.
   2980   E car diu:«E on es anat
   2981   lo carn tant sant que as menjat
   2982   de Crist, e·l sanc que n’as begut?
   2983   e com pa e vi n’as viscut?»,
   2984   consira que, pel sagrament,
   2985   en Crist no·s fa nuyl adiment,
   2986   car en tota res esta ple
   2987   de compliment e de tot be;
   2988   mas cel qui pren lo sagrament,
   2989   pren per el esperitalment
   2990   enadiment contra peccat,
   2991   e lo sagrament consumat,
   2992   que ab l’anima as menjat,
   2993   de so que lexa pots vivir
   2994   corporalment. Per que·l falir
   2995   del demoni, qui ab mentir
   2996   te vol de la fe desviar,
   2997   no vules pendre ni amar;
   2998   e lausa lo senyor major
   2999   qui nos porta tan gran amor,
   3000   que son poder nos vol mostrar
   3001   en lo sagrament de l’Altar;
   3002   e aquel poder vol donar
   3003   al prevere ministrador,
   3004   e vol c’ab el li peccador
   3005   laven e munden lo peccat.
   3006   E per aso es atrobat
   3007   lo sant sagrament de l’Altar,
   3008   sens lo qual no pogra mostrar
   3009   Deus a home son gran poder,
   3010   ni tant d’umilitat aver,
   3011   ni l’obra dins significar,
   3012   la qual ha en Fil engenrar
   3013   en espirar Sant Esperit,
   3014   en qui loc no es establit,
   3015   ni cantitat, ni moviment;
   3016   car l’obra ’s infinidament
   3017   e esta en eternitat.
   3018   E tot ayso es significat
   3019   en lo sagrament de l’Altar,
   3020   on no esta moltiplicar,
   3021   si, moviment del cel sajus,
   3022   en lo qual cel esta Jhesus,
   3023   si be esta al sagrament;
   3024   e aytal afigurament
   3025   es sagel de la Trinitat,
   3026   lo qual membres com es temptat.

   3027   Esta lo Papa veguer
   3028   de sant Pere, e pot tant fer
   3029   com sant Pere per ofici,
   3030   car Deus enaxi u establi
   3031   per so que fos successio
   3032   de l’offici, qui es molt bo;
   3033   e car es bo, vol te temptar
   3034   lo demoni, per enganar
   3035   tu, e que no ajes vertut
   3036   per l’ofici, ne d’el salut,
   3037   ne sies en successio
   3038   de la fe, e en falio
   3039   te pusca portar a la mort,
   3040   e que en los inferns t’enport.
   3041   Garde·t, doncs, de aytal temptar:
   3042   e leugerament pots pensar
   3043   axi com rey, que fa veguer
   3044   al qual ha donat son poder
   3045   per so que li pusca aydar
   3046   a son poble a governar,
   3047   lo qual no·l poria aydar
   3048   si poder no·l volia dar;
   3049   e si·l poder dava a alcu
   3050   e que no·l donas d’u a u,
   3051   segons que u vol successio,
   3052   seria en privacio
   3053   la vegueria. E no par
   3054   que Deus vula lo procurar
   3055   de sant Pere en res destruir:
   3056   e lo princep pusca jaquir
   3057   successio de son poder,
   3058   e no sant Pere, qui pot fer
   3059   mays de causa esperital,
   3060   que princep de res terrenal.
   3061   No consirs, doncs, successio
   3062   de un papa e d’altre no;
   3063   e garde·t del malvat engan
   3064   que demoni·t vol fer temptan;
   3065   car lo Papa te pot ligar,
   3066   e si·s vol pot te perdonar,
   3067   segons que Crist volc establir
   3068   en sant Pere, quant departir
   3069   volc d’est mon, al cel pujar,
   3070   e ab son Pare volc estar.

   3071   Quant hom esdeve a la mort,
   3072   lo demoni tempta hom fort,
   3073   e mostrali sos grans peccatz,
   3074   per que sia desesperatz
   3075   de Deu e de son gran perdo.
   3076   Per qu’eu aytal conseyl te do:
   3077   que quant tu venras al fenir,
   3078   que·t vuyles molt fort penedir
   3079   de tos peccatz, e que·t confes,
   3080   de so on Deus auras offes,
   3081   ab contriccio verament;
   3082   e si pux te ve el temptament
   3083   que·l demoni te volra dar,
   3084   no·t cal als mas vules membrar
   3085   que tu estas be confessatz
   3086   e as los teus peccatz ploratz
   3087   ab vera gran contriccio,
   3088   pregant Deus que t’aja perdo
   3089   qu’el te jurje a son plaer;
   3090   e de tot so qu’el volra fer,
   3091   sia de punir o perdo,
   3092   que a tu sia plasent e bo.
   3093   E si tu en ayso estas
   3094   e tu matex jutjat auras
   3095   justicia no·t pot far tort;
   3096   e no temes que la t’enport
   3097   lo demoni, que ab molts se·n va
   3098   e a negun d’els no ha ma
   3099   que sia de sos torts punit,
   3100   mas que sia tentost delit,
   3101   quant d’est mon de la passara.
   3102   Per que al judici tort fa;
   3103   car si y era volentat
   3104   en res no seria jutjat;
   3105   per que merce no·l pot valer,
   3106   pus que a Deu fa desplaer;
   3107   mas si·s jutia, car ha peccat,
   3108   e que Deus ne fassa son grat,
   3109   car el ho vol tot sostenir
   3110   per so que a Deu pusca obeyr,
   3111   tantost merce t’aura en grat
   3112   e ab justicia amistat,
   3113   e no poras en res errar
   3114   si amdues les sabs onrar.

   3115   Contra deu parts e radicals,
   3116   contra qui·t tempta·l desleyals,
   3117   les .vj. son .vj. sens sensuals,
   3118   e tres vertutz racionals,
   3119   deen es ymaginacio;
   3120   e co·s fa la temptacio,
   3121   vuyl te cascuna demostrar
   3122   per so que te·n sabges gardar;
   3123   e vuyl te dir la natura
   3124   de cascu, e la ventura
   3125   qui ve per la temptacio
   3126   Mas cove qu’entendre ajes bo;
   3127   car s’eu te parle e no m’entens
   3128   tot so qu’eu te dic es niens
   3129   e fas en tu va mon parlar;
   3130   mas eu n’ay merit del mostrar
   3131   e tu as colpa de l’oyr;
   3132   e si tu ten volras jaquir,
   3133   auras ne colpa si ho fas.
   3134   Veges, doncs, e qual en penras:
   3135   no as conseyl mas d’escoltar
   3136   e que·t vuyles fort esforsar
   3137   con entenes a ton poder,
   3138   e tal entencio aver
   3139   que de l’ausir ajes profit,
   3140   e no·t noga·l mal Esperit,
   3141   qui·t nou en quant no vols amar
   3142   so ab que te·n pusque·s gardar.

   3143   Tu as veer, per so que·l vist
   3144   t’ajut a servir Jhesu Crist;
   3145   e tu veer natura ha,
   3146   que quant ne veus causa bela,
   3147   ab ela·t fa alegrar ton cor
   3148   per tal que Crist ams a tot for,
   3149   del qual es tot so que vist as,
   3150   e que·l laus en quant vist auras,
   3151   car tot es fayt a sa lausor
   3152   e vol que ton cor s’enamor
   3153   d’el, e de tot so que volra,
   3154   e de tot so que a tu fa.
   3155   Dementre stas en alegrar
   3156   de bela causa esguardar,
   3157   lo demoni ve y lentament
   3158   e toca ton alegrament,
   3159   e vol te moure a l’amor
   3160   qui no esta per lo Senyor,
   3161   ans es per tu e ton parent;
   3162   e quant tu sents lo tocament,
   3163   si tu consents a son talent,
   3164   tu desvies so que as vist
   3165   de la honor de Jhesu Crist,
   3166   com si no fos fayta per el;
   3167   e si tu de mi prens conseyl,
   3168   quant te sintras axi temptat,
   3169   tant tost muda ta volentat
   3170   a la fi de so que as vist,
   3171   qui es per servir al Jhesu Crist
   3172   mays que per tu ni ton parent,
   3173   car delen totz generalment;
   3174   e si ayso fas, auras vensut
   3175   lo demoni, e combatut,
   3176   e del veer merit auras
   3177   e del vensre. E en est pas
   3178   pots conexer acordament
   3179   d’anima e de cors verament;
   3180   car per lo cors esta·l veer,
   3181   e per veser ve el plaer
   3182   qui esta per la volentat;
   3183   per que·l demoni es sobrat
   3184   per l’anima e per lo cors,
   3185   e tu guanyes tan gran tresors,
   3186   que nula ciutat no lo val,
   3187   car tots temps es perpetual.
   3188   E si tu veus leja figura
   3189   en animal o en pintura,
   3190   e lo demoni·t vol temptar
   3191   que fort te·n vules entristar,
   3192   per so que te·n fassa paor
   3193   e de ton cor tola amor
   3194   que y aura mes lo bel veer
   3195   per onrar Deu e car tener,
   3196   garde·t no sies desebut;
   3197   car cel qui tem, tost es vensut;
   3198   e vira aquel desplaser,
   3199   que auras per lo leg veser,
   3200   contra faliment e peccat,
   3201   qui cascu esta desformat
   3202   e cascu fa pus leg veer,
   3203   quant lo cors ha en els plaer,
   3204   que no es nula sutzura
   3205   de hom, fembra e vestidura.
   3206   E si enaxi vols cogitar,
   3207   poras gran merit gasanyar,
   3208   e auras dues vetz vensut
   3209   lo demoni, e dessebut.

   3210   Deus t’a lo teu oyr donat,
   3211   per so que quant sera nomnat
   3212   lo seu sant Nom molt glorios,
   3213   per tu oyt e amoros
   3214   sia ton cor en Deus amar,
   3215   tant, que quant oyras parlar
   3216   de nula res, o aus cantar
   3217   li clergue, ausel, e li juglar,
   3218   e·l so que·ls arbres fa lo vent,
   3219   o la mar quant es fort brugent,
   3220   tot ho aplica a Deus amar,
   3221   qui t’a ton ausir volgut dar
   3222   per so que ’n tot quant ausiras,
   3223   per Deu ho auges; e si u fas,
   3224   soven auras d’el membrament
   3225   enteniment e amament.
   3226   E si·l demoni·t vol temptar
   3227   per so que ausiras parlar,
   3228   e fa a ton cor tocament,
   3229   faras li lo responiments
   3230   com a home enamorat
   3231   de Deu e de sa gran bontat;
   3232   e si·l demoni·t troba ple
   3233   d’enteniment e de merce,
   3234   altra vetz no·t volra tocar,
   3235   car pena li es acostar
   3236   a cor d’ome enamorat,
   3237   en qui Deus esta albergat.
   3238   Mas si ton cor no es complit
   3239   de Deu, en so que as oyt,
   3240   en aquel buyt el pot posar
   3241   un pauc, de vanagloriar
   3242   per cantar o per preycar
   3243   o per vanitatz escoltar:
   3244   si el umple aquel loc petit,
   3245   tant tost ne sera Deus exit,
   3246   e potz hi metre a ton plaer
   3247   lo mal; e com lo volras trer,
   3248   no·l n’i pots trer si Deus no y metz;
   3249   e de l’entrar Deus, no es dretz
   3250   que l’on pusques ab mal forsar.
   3251   En aquest pas poras pensar
   3252   com hom peccador esta pres
   3253   si no s’ajuda ab merces
   3254   e ab ausir, per Deu servir,
   3255   e penedent de son falir.

   3256   Sabs tu per que as la odor
   3257   que·t ve de la novela flor,
   3258   de l’ambre, o d’altre odorament?
   3259   per so que tu sies fervent,
   3260   adoncs com sintras bon’odor
   3261   qui mou lo cor a bon’amor,
   3262   segons la fi per que ’s creat
   3263   l’odor, e fas de Deu amat;
   3264   mas lo demoni·t fa falir
   3265   quant odores la flor de fir,
   3266   si te·n mous a tal jausiment
   3267   d’on perdes ton bon estament.
   3268   E veges com fas gran peccat:
   3269   que l’odor que Deus ha creat
   3270   per alegrar cor, on amat
   3271   vol estar ab alegrament,
   3272   dones a fayt qui es pudent:
   3273   desires com se pusca far,
   3274   doncs, quant es pres a l’odorar,
   3275   ab ajuda de l’esperit
   3276   qui alegra ton cor, vestit
   3277   de mal abit, drap de peccat,
   3278   e gires lo drap blanquejat,
   3279   en sutzetat e en pudor
   3280   a desonor del creador,
   3281   qui vol que causa mal olent
   3282   sia a tu figurament
   3283   que com sintiras mala odor,
   3284   que d’infern ajes gran paor
   3285   e de tot fayt desconexent,
   3286   lo qual put a l’enteniment
   3287   de l’home qui ha leyaltat
   3288   e son cor ha en sanctetat;
   3289   e si·l demoni·l vol temptar
   3290   ab mala’odor, e desirar
   3291   lo mal plaer d’on ela ve,
   3292   e aquel temptar tant soste,
   3293   tro que ha ’pres a consirar
   3294   l’engan que·l demoni vol far,
   3295   sove ’s que causa mal olent
   3296   significa naturalment
   3297   que hom son peccat planga e plor,
   3298   e en fer mal senta pudor
   3299   al cor, e dousor en far be;
   3300   la qual bon’odor li sove,
   3301   per so que lo be vuyla far;
   3302   axi com pudor, qui membrar
   3303   deu far a home, faliment,
   3304   per so que li sia pudent.

   3305   Quant vols gustar per sustentar
   3306   ton cors, no per sabor cercar,
   3307   de ton gustar uses molt be;
   3308   e quant lo demoni ho ve
   3309   ab saviea sperital,
   3310   qui en tot bon us pren seynal,
   3311   car ab el no·s pot concordar
   3312   lo seu us qui esta en mal far,
   3313   car fas lo be, ha ’n desplaer,
   3314   e tempta·t com te pusca fer
   3315   desirar sabor al menjar,
   3316   per so que·t pusca trastornar
   3317   de bon us en sel qui es mal;
   3318   car sabor a viure no val
   3319   tant com fa so en que esta,
   3320   e la sabor mant home fa
   3321   trop beure e massa menjar,
   3322   e fa molt home enbriagar,
   3323   e mant hom ric, en paupertat
   3324   dousa sabor ha aportat.
   3325   Enaxi enduute a peccar
   3326   si per la sabor vols menjar;
   3327   e si·t sobra alguna re
   3328   de la qual bona sabor ve,
   3329   volras ne encara menjar,
   3330   ans que ela se deja gastar;
   3331   e venra te·n samfuniment
   3332   qui es pijor que·l gustament
   3333   de la causa qui·t roma:
   3334   veges, doncs, l’engan com se fa.
   3335   E si enaxi es temptat,
   3336   recurri a ta libertat,
   3337   e esgarda lo faliment
   3338   qui ve, per l’asaborament,
   3339   a sels qui li an mays d’amor,
   3340   e qui son trop gran menjador,
   3341   que a la fi per que esta,
   3342   so es que hom per el aja
   3343   diligencia a menjar,
   3344   per so que·l cors pusca durar;
   3345   e veen tu·l desviament
   3346   on te vol metre·l temptament,
   3347   auras manera de sobrar
   3348   lo temptador, qui·t vol temptar;
   3349   e auras merit, e amar
   3350   qui sera noble, vertuos,
   3351   e de Deu seras gracios,
   3352   e a molt mal pas fugiras;
   3353   e si·l contrari d’ayso fas,
   3354   seras vensut e mal apres,
   3355   e a judici escomes,
   3356   e pauc viuras ne seras sa,
   3357   e molt d’altre mal te venra
   3358   per sabor en tu e el teu:
   3359   encara mays si en pertz Deu.

   3360   Can te toca calor, fredor,
   3361   colp, o alcuna dolor,
   3362   en tractar a Deu honrament,
   3363   tantost te dara temptament
   3364   lo demoni, a esquivar
   3365   tota passio de tocar
   3366   per que Deus aja onrament,
   3367   e moura·t a altre tocament
   3368   ab que li fasses desonor
   3369   e tu ne sies peccador,
   3370   tocant alcu carnal delit;
   3371   e si l’estas obeit,
   3372   seras a Deu molt desplalent;
   3373   e si stas enfortidament
   3374   contra·l tocament del malvat,
   3375   seras per Deu e·ls sants amat,
   3376   e·l libre de vida escrit,
   3377   on te scriura Sant Esperit.
   3378   E veges, doncs, qual te val may,
   3379   o·l tocament de lo veray,
   3380   o·l tocament de lo savay
   3381   qui del cel caut estay
   3382   en turment qui tostemps esta,
   3383   en lo qual tot home caura
   3384   qui·l vuyla creure per tocar;
   3385   lo qual fa a contrariar
   3386   de so qui es be e es mal,
   3387   e·l tocar es esperital,
   3388   e fa lo ab consentiment
   3389   d’aquel qui son concebiment
   3390   consent al malvat senyal
   3391   que l’enemic pren en l’ostal
   3392   on lo concebiment esta;
   3393   car si·l malvat la y·ns intra,
   3394   el conex que hom li consent,
   3395   e montiplica·l tocament
   3396   e fa d’ome tot so que·n quer;
   3397   mas si el esta en derrer,
   3398   que dintre no pusca entrar,
   3399   adoncs conex c’om en be far
   3400   esta, pus no li consent.
   3401   Vet, doncs, qual es lo tocament,
   3402   e vet com te·n poras guardar,
   3403   si so que t’ay dit sabs membrar,
   3404   e com de Deu grat pots ayer,
   3405   e tu e altre complaer.

   3406   Adoncs com tu as ton effar
   3407   en Deu servir e en honrar,
   3408   lo demoni no t’a plaser:
   3409   e veges com ho pot saber
   3410   si be ho volras consirar.
   3411   Quant el ausira ton parlar
   3412   ab oreyles d’enteniment,
   3413   tempta·l si el ha pagament
   3414   de so que tu fas en parlar:
   3415   si el de Deu no pot res far,
   3416   el conex que lo parlament
   3417   es vertues, e sent turment
   3418   en quant a tu·s vol acostar:
   3419   enaxi conex lo be ’ffar
   3420   si be no ou lo teu parlar
   3421   ab oreyles corporalment,
   3422   mas ab celes d’enteniment,
   3423   les quals damunt dites avem;
   3424   mas si el te troba minten
   3425   e parles ergulosament,
   3426   aura a tu acostament,
   3427   del qual no sintras lo torment
   3428   que sent quant no·t pot trastornar:
   3429   axi conex ton mal effar.
   3430   E tu pots saber exament
   3431   con esta participament
   3432   de ton effars el seu saber;
   3433   car si as en l’effar plaer
   3434   e l’effar esta vertuos,
   3435   e·t toca pensar vicios
   3436   que ’s contra la vertut d’effar,
   3437   adoncs pots saber e provar
   3438   que lo demoni·t vol temptar
   3439   com per l’effar sies lausatz
   3440   e no, per l’effar, Deus honratz,
   3441   mas tu per ton bell parlament;
   3442   e si·t vires encontinent
   3443   com per l’effar sia honrat
   3444   aquel senyor qui·l t’a donat,
   3445   auras combatut e sobrat
   3446   l’esperit qui fa lo temptar,
   3447   e sintras ton cor alegrar,
   3448   com cavaler qui ha vensut
   3449   e cobrat so que ha perdut.

   3450   Lo demoni te vol temptar
   3451   en totes causes e sobrar,
   3452   e comensa temptacio
   3453   en ta ymaginacio,
   3454   per aquest mou, o ’ltre pales
   3455   Ymagina alcuna res
   3456   per alcu be, o per mal far,
   3457   e per la .j. l’altres mesclar,
   3458   o ymagina a no scient.
   3459   En ests .iiij. mous verament
   3460   pots conexer temptacio;
   3461   car si as bona entencio
   3462   en so que vols ymaginar,
   3463   adoncs com volras ordonar
   3464   ton sentiment a la rao,
   3465   la tua ymaginacio
   3466   sintras estar en libertat
   3467   si faras so que as pensat;
   3468   o si lo contrari faras,
   3469   si sents que·l be far pena auras
   3470   o desplaer en alcuna re,
   3471   adoncs te tempta en so que
   3472   estas tement de lo be far;
   3473   car dementre te fa duptar,
   3474   mortifica aquel amar
   3475   qui mou lo teu ymaginar,
   3476   quant comensa en far lo be;
   3477   e dementr’enaxi·l rete,
   3478   representats alcuna re
   3479   qui es peccat, o es merce
   3480   qui per altre mou se pot far,
   3481   per so que·t fassa oblidar
   3482   lo be que ens lo comensament
   3483   ymaginest a ton scient;
   3484   e si ’n aso·t pot trestornar,
   3485   asatz te fara amusar;
   3486   car pasaran ores e mes
   3487   que d’el a fars no faras res.
   3488   E si ymagines a scient,
   3489   com fasses alcu faliment,
   3490   l’angel bo te vol conselar
   3491   que tu lo vules lo mal far,
   3492   ni lo pos en eleccio
   3493   si faras be o mal; car no
   3494   conseyla c’om fassa lo mal.
   3495   Mas l’angel qui es desleyal,
   3496   fa lo contrari, en lo temptar,
   3497   e toca ton ymaginar
   3498   a comensar tant tost lo mal;
   3499   e si aquel tocar no·l val,
   3500   el aporta alcu senblant
   3501   de be, on no ha tant ni quant,
   3502   per so c’ab el te meta avant
   3503   a lo mal far sens alonger;
   3504   e si tu consents al sender
   3505   en lo qual el te vol menar,
   3506   si y entres no poras tornar,
   3507   car al sender estaras pres
   3508   si doncs no t’ajuda merces
   3509   e que tu a Deu la demans.
   3510   Encara·t vol fer altr’engans
   3511   adoncs, quant vas ymaginans
   3512   en fayre alcuna merce,
   3513   e representar te de se
   3514   c’a far lo he te cove far
   3515   alcu mal, que t’i pot aydar:
   3516   e que lo mal comens enans,
   3517   e aura pres en tu enans
   3518   cran, si a ayso·t pot aportar;
   3519   car pus que vols ymaginar,
   3520   en far lo be, nuyl faliment,
   3521   del faliment te ve talent;
   3522   e pus que lo t’a fet amar,
   3523   de tu asagia pot far
   3524   en mudar ta entencio
   3525   en far alcuna falio,
   3526   feent te lo be oblidar
   3527   que primerament volguist far;
   3528   e pus c’axit pot trestornar,
   3529   tu es seu e ’n peccat caut;
   3530   e si no es qui te ajut,
   3531   mort es en peccat, e dret vas
   3532   en infern, on no exiras.
   3533   Encara·t vol per altre cas
   3534   metre a mort e peril fort,
   3535   con t’aduga de tort en tort,
   3536   adoncs quant ocies seras
   3537   e no ymagines nuyl cas
   3538   bo ni mal a negu scient;
   3539   e adoncs ve de lent en lent
   3540   e mostra alcuna fayso
   3541   e ta ymaginacio,
   3542   e fa parer alcuna re
   3543   en qui pories fayre be;
   3544   lo qual be, per aquela res
   3545   qu’el te mostra, no potz ades
   3546   comensar, car no es de sa sort,
   3547   car ela comensa ab tort
   3548   d’on ay peccat e faliment;
   3549   e car a tu esta plasent
   3550   aquela res ymaginar,
   3551   ha excitar lo teu amar
   3552   e·l teu entendre e membrar
   3553   en so que vols ymaginar,
   3554   e per lo gran enantament
   3555   que ha ton ymaginament,
   3556   comensa·l far d’ymaginar;
   3557   e car be no y pot comensar,
   3558   comensa y mal, e ha·t conques
   3559   lo demoni, per cela res
   3560   on ha ton ymaginar mes,
   3561   membrant amant e entenent
   3562   sens que de Deu no es tement.

   3563   Tot hom que sia en vetlant,
   3564   cove que membre tant e quant;
   3565   car hom no poria vetlar
   3566   si no estava en membrar
   3567   alcuna causa, qual que fos,
   3568   ab la qual causa·l netleytos
   3569   vol temptar a mal mi e vos,
   3570   per molt malvat remembrament.
   3571   E vuyl to mostrar clarament
   3572   ab que hi vuyles veer clar.
   3573   Quant tu vols causa remenbrar
   3574   segons Deu e contra far be,
   3575   lo demoni, qui va e ve
   3576   de mal en mal, vol asajar
   3577   si son membrar, pot acordar
   3578   ab lo teu, en so que·t sove:
   3579   e en ayso aestma te;
   3580   e quant sent que son membrament
   3581   ab lo teu ha acordament,
   3582   conex que·l teu membrar es mal,
   3583   e apres encerqua e qual
   3584   es la causa que tu sove;
   3585   e si ’ncontinent no l’ave
   3586   el, qui en tot molt subtil es,
   3587   en pocs temps membra tantes res,
   3588   que aquela que as membrada
   3589   en aqueles es atrobada:
   3590   e vet com se fa l’atrobar:
   3591   e quant la membra, sent posar
   3592   son membrar en acordament
   3593   del teu membrar, e ’ncontinent
   3594   conex so on es ton membrar;
   3595   e quant ho ha conegut clar,
   3596   pensa com fasa·l temptament,
   3597   e asoptila·s tant forment
   3598   que moltes vies el n’enten,
   3599   e comensa a temptar l’en
   3600   per que no sies conexen
   3601   d’aquel engan qu’el te vol far,
   3602   car molt mils te pot enganar;
   3603   e si tu as bo membrament
   3604   d’alcuna res a onrament,
   3605   doncs tira tant fort, volvent
   3606   e sa e la lo teu membrar,
   3607   tro que·l te fassa trestornar
   3608   en membrar mal contra lo be.
   3609   E si en ayso no ave
   3610   temptar t’a per entencio,
   3611   conseylan te que tu es bo,
   3612   que sies onrat per la gent,
   3613   e fasses onrar ton parent
   3614   per aquel be que volguists far
   3615   primerament, al comensar,
   3616   quant membraves fayre honor
   3617   per alcu be a ton senyor;
   3618   e si·l vira ta entencio,
   3619   lo teu membrar ja no es bo,
   3620   car tu no deus nul be membrar
   3621   per tu ni per altre onrar,
   3622   mas per lo Senyor solament
   3623   que tu ha format de nient;
   3624   e si·l ne vol dar onrament
   3625   a tu e al teu parent,
   3626   adoncs te potz per dret amar,
   3627   e ayso matex de ton par.
   3628   Vol te ’ncara per als temptar
   3629   segons natura d’amament,
   3630   quant toca a ton membrament,
   3631   ab que n’y sia enteniment
   3632   qui conex lo mal e lo be,
   3633   e dispon t’a alcuna re
   3634   qui esta util a membrar,
   3635   la qual utilitat amar
   3636   la fa tan fort, a lo voler,
   3637   que·l demoni no ha poder
   3638   que pusca lo be desviar.
   3639   Mas quant pot l’entendre privar
   3640   de bo membrament e amar,
   3641   e fa membrar hom sens scient,
   3642   tost l’enduu a mal amament,
   3643   car no ha prior ni patro
   3644   qui los gart de far falio;
   3645   e quant an pres enlasaments
   3646   e vol entrar l’enteniment,
   3647   es tant en els vici cregut
   3648   que l’entendre esta vensut,
   3649   e no y pot far acurriment;
   3650   e car desira acordament
   3651   ab els, e no vol ignorar,
   3652   vol consentir al mal a far:
   3653   e vet e com t’a desebut.
   3654   Si vols que el sia vensut,
   3655   fe lo contrari exament
   3656   de so on es lo temptament.
   3657   E esta regla es general
   3658   qui contra temptacio val.

   3659   Dona a l’enteniment
   3660   lo demoni gran temptament,
   3661   per so que l’endug’a peccat.
   3662   E vet com comensa·l malvat
   3663   a temptar per mantes vies
   3664   en momens ores e dies.
   3665   Si as enteniment humil
   3666   e que el sia fort suptil,
   3667   ab ergul, en lo comensar,
   3668   no·l te volra per res temptar
   3669   car tost seria conegut
   3670   l’engan, e auries vertut
   3671   a el a vensre e sobrar,
   3672   car .j. contrari vens son par
   3673   si en alcu enantament
   3674   e·l contrast sia simplament.
   3675   Mas si est home pauc entes
   3676   e ton entendre humil es,
   3677   ab ergul be·t volra temptar
   3678   adoncs quant res volras parlar
   3679   consirant molt sia a dret
   3680   e per los oents molt grait,
   3681   per so que n’ajes vanitat
   3682   e ton entendre sia fat,
   3683   ergulos, vila, obtinat;
   3684   e pus que axi t’aja liat,
   3685   aura a tu tolt tu e Deu
   3686   e en erguyl seras tot seu.
   3687   Mas si est home be entes
   3688   e ton entendre humil es,
   3689   temptara ta humilitat
   3690   ab erguyl mays altre peccat
   3691   que no sia de dret en dret
   3692   contra humilitat, e ret
   3693   lo temptar en gran l’entetat;
   3694   car si tempta ta humilitat
   3695   ab trop menjar e sejornar,
   3696   ton entendre no esta clar,
   3697   e puys fer lo t’a ergulos,
   3698   pus que ’n res l’atrop vicios,
   3699   car ab .j. vici altre·n pren
   3700   contra vertut entendre fort.
   3701   E si ’npero te troba sort,
   3702   que ab menjar ni sajornar
   3703   ni ab ergul pusca temptar
   3704   ton entendre, ni far falir,
   3705   tocara·l voler a desir
   3706   d’alcuna res contra vertut;
   3707   e si l’entendre es desebut
   3708   que no consir aquela res
   3709   qui pel voler amada es
   3710   ni sa fi es de be o mal,
   3711   enganar t’a lo desleyal;
   3712   car pus que l’objec es amat
   3713   sens entendre, es obtinat
   3714   l’enteniment, car pres esta
   3715   sotz lo voler qui aferma
   3716   o nega en tot so ques vol;
   3717   car tot l’enteniment ho tol.
   3718   Enaxi esta obtinat
   3719   e no esta racionat
   3720   segons moral vertut, ans es
   3721   tant fort engruxat e conques
   3722   que si voletz argumentar
   3723   e per rao lo ver provar,
   3724   ja no consintra la major
   3725   preposicio ni menor,
   3726   ans estara en posicio
   3727   consirada sens rao,
   3728   e puis poretz asatz parlar
   3729   que ’n res no us volra escoltar,
   3730   e sera vas vos ergulos,
   3731   minten, vila, e vicios.
   3732   E si ’n axi no us pot forsar,
   3733   e que us en sapiatz guardar
   3734   posant vostre entendre clar
   3735   devant vostre desirar,
   3736   per so que us mostre la rao
   3737   si·l desirar es mal o bo,
   3738   virar vos ha vas altre pas
   3739   per so que us pusca metre·l las:
   3740   axi com si vol presentar
   3741   a vostre entendre e consirars
   3742   alcuna causa qui pauc val,
   3743   e apres altra atretal,
   3744   tant, que d’escalo en escalo
   3745   entendretz sens discrecio
   3746   entencio a no scient
   3747   en causes sens profitament.
   3748   E adoncs vostre enteniment
   3749   ira com la fula que·l vent
   3750   la mena vas la part on ve,
   3751   e pus que ocios vos te,
   3752   son entendre met, e ha sol
   3753   vostre entendre en so que·s vol:
   3754   e ve us lo peccat concebut:
   3755   e vejatz com hi es vengut.
   3756   Moltes d’altres rao·s poria
   3757   mostrar, mas esquivar volria
   3758   prolixitat. He us tant mostrat
   3759   de l’entendre, com es temptat,
   3760   que per so que oyt n’avetz,
   3761   vos poretz aydar, totes vetz
   3762   que lo demoni us vula far,
   3763   per vostr’entendre, res errar.

   3764   O tu, qui tot be vols amar!
   3765   vejes e com te vol temptar
   3766   lo fals temptador desleyal,
   3767   virant te a especial
   3768   amar, qui no esta tan gran
   3769   com lo general, ni val tan.
   3770   E veges tants hom n’a vensut,
   3771   car a penes es hom sabut
   3772   que de public be sia amic;
   3773   ans es public be tan mendic,
   3774   que a penes ha nuyl servidor,
   3775   car quax tots se fan amador
   3776   d’especial be, qui no val
   3777   tant com val lo be general.
   3778   En axi no ha, gran amar,
   3779   gran subject on pusca estar;
   3780   e per so car es ocios
   3781   en granea, es vicios
   3782   en amar be especial,
   3783   e per so gita lo a mal
   3784   lo demoni, ab son temptar,
   3785   que dalt en bax lo fa estar;
   3786   e pus no·l trop ab gran vertut,
   3787   tost l’a combatut e vensut,
   3788   e no·l poras ja esforsar,
   3789   tro que en sus lo vules pujar
   3790   al general be on fo mes
   3791   segons caritat; e ja mes
   3792   si ’n aquel grau lo fas estar,
   3793   lo demoni no·t pot sobrar
   3794   de donar negu temptament;
   3795   car tant es gran l’acurriment
   3796   que·t fa Deus, natura e rao,
   3797   que lo teu amar es bo
   3798   e sta enbegut de vertut,
   3799   e vens e no esta vensut
   3800   per poc amar desconexent.
   3801   E fa encar’altre temptament
   3802   lo demoni a ton amar,
   3803   per so que·t pusca far peccar;
   3804   car si ames ton bon senyor,
   3805   per so car es digne d’amor
   3806   per senyoria e bontat,
   3807   conseyla·t que l’ams car t’a dat,
   3808   no pas per so car el es bo;
   3809   enaxi gitat de rao,
   3810   e pus que ames contra dever
   3811   en tota res pren ton voler
   3812   a vilania e peccat.
   3813   E si ames home malvat,
   3814   per so car t’a alcuna res dat,
   3815   e desames sel qui es bo,
   3816   car ab el ha contencio,
   3817   pots conexer que es errat
   3818   e per lo demoni enganat;
   3819   car ab donar est amador
   3820   de malvestat contra valor;
   3821   e valgra·t mays res no·t fos dat
   3822   e que agueses bo amat;
   3823   car aquel es en gran destric
   3824   qui pren d’ome mal eneic,
   3825   car soven ha gran passio
   3826   qui ama hom qui no es bo;
   3827   e nou li mays aquel turment,
   3828   que no li val l’aur ni l’argent,
   3829   lo qual ha pres d’ome malvat.
   3830   Encara·t fa estar temptat
   3831   si vols mays esser desirat
   3832   e mays obeit e onrat
   3833   que Deu, ne que melor que tu,
   3834   car en ton voler no ha u
   3835   qui seguesca vera amor,
   3836   qui fa, per so, ver amador,
   3837   car li fa mais amar melor
   3838   que sel qui menys val; car lausor
   3839   d’amor no poria estar,
   3840   si no era·l major amar
   3841   en la causa qui es meylor;
   3842   e per so son li peccador
   3843   qui amen so qui tant no val,
   3844   mays que so qui es pus cabal.
   3845   Vet te una altra rao
   3846   en que·t fal la temptacio:
   3847   si tu vols alcu be gran far,
   3848   e sens pauc be no·ls pots menar
   3849   a fi ni a perfeccio,
   3850   temptar tal be que pauc es bo,
   3851   con per si lo vuyles amar,
   3852   e que lexs lo gran he estar,
   3853   car trop es greu de procurar,
   3854   e passar c’as ab be menor.
   3855   Vet con te fa l’enganador
   3856   exir de perseveransa,
   3857   de fortitudo, esperansa
   3858   e de la major caritat;
   3859   e pus ha ton voler mermat,
   3860   ja lo t’a enduit a peccat;
   3861   e puys de grau en escalo
   3862   metra·l en tal condicio,
   3863   que quant sera afrevolit,
   3864   que la vertut e l’esperit
   3865   faliran en lo be amar,
   3866   e pora en ton cor entrar
   3867   mal’amor e mal desirar,
   3868   e sera peccat ton amar,
   3869   e tu enemic de be far.
   3870   E per molt d’altras occasio
   3871   te pot donar temptacio;
   3872   mas tu te·n poras ajudar,
   3873   si so que t’ay dit sabs membrar.

   3874   Son encara altres partides
   3875   qui en home son establides,
   3876   ab que home esta ordenat
   3877   subject de la moralitat
   3878   qui esta via de salut,
   3879   contra les quals es combatut
   3880   per lo demoni e temptat.
   3881   La primera esta bontat,
   3882   e les altres ausir poretz.
   3883   E lo demoni mantes vetz
   3884   de la forma qui ’s natural
   3885   a produyr vertut moral,
   3886   vol que vista moralitat;
   3887   e veus n’exempli en bontat
   3888   e en les altres atresi.
   3889   E qui ha enteniment fi
   3890   consir alcuna humilitat
   3891   que pot aver per est tractat.

   3892   Tot so qui ’n home esta creat,
   3893   esta naturat en bontat;
   3894   car Deus no crea nulla re
   3895   qui no sia covinent ab be.
   3896   E so es car no pot crear
   3897   neguna causa ab mal far;
   3898   e car creat esta en be,
   3899   per ayso natura li ve
   3900   que deja fer be e no mal.
   3901   Mas veus que fa lo desleyal
   3902   Esperit, qui no vol sofrir
   3903   que .j. be d’altre pusca exir,
   3904   ans tempta hom que isca mal
   3905   del be creat e natural,
   3906   lo qual mal es tort e peccat
   3907   que vir contra moralitat
   3908   de la bontat qui ’s natural,
   3909   qui de be moral fa sensal
   3910   a Deu en home vertuos.
   3911   Mas lo malvat vol vicios
   3912   sensal a si, per far lo mal,.
   3913   contra lo sensal qui molt val;
   3914   e per so si vols nuyl be far,
   3915   per so que·t pusca enganar
   3916   aportar t’a mant argument
   3917   que d’aquel far ve faliment,
   3918   per so que tu sies tement
   3919   en far lo mal e continent.
   3920   Tantost quant t’aura fait duptar,
   3921   te fara ’ltre be consirar,
   3922   del qual no est fort coratjos;
   3923   e si·l vols far, dar t’a raos
   3924   que aquel be no·l deus tost far:
   3925   e quant t’aura fait esperar,
   3926   metra·t devant .j. be petit
   3927   qui no esta de gran profit
   3928   e ’n lo far mostrar t’a destric
   3929   tro que del far sies enemic;
   3930   e quant t’aura fait ocios
   3931   en far lo be e pereos,
   3932   assatz atrobara engans,
   3933   ores dies meses e anys,
   3934   co·t fassa estar en gran mal
   3935   contra lo teu be natural
   3936   qui·n portara pena mortal
   3937   si ’n infern va per far lo mal;
   3938   car molt esta gran desrao
   3939   que home sia creat bo
   3940   e per bontat deja he far,
   3941   e aquel servir a mal peccar
   3942   contra so que de bontat te;
   3943   car lo foc qui ’s calt, no soste
   3944   que per calor sia fredor;
   3945   e doncs be fal lo peccador
   3946   qui de be fa lo mal exir.
   3947   Vejatz e com fa a punir,
   3948   car vol sofir ne escoltar
   3949   que de be vuyla mal usar,
   3950   so que no fa foc ni molto,
   3951   arbre ausel aur ni pexo,
   3952   mas tan solament hom malvat
   3953   que ’n si ha mais be naturat
   3954   que tot lo romanent del mon,
   3955   en qui sia lonc ni pregon.
   3956   E tot est falir li ave,
   3957   car escolta·l demoni en re;
   3958   mas que fassa·l be que pot far,
   3959   e vet lo mal que pot vedar,
   3960   e sia forts combatedor
   3961   ab so que li ve del Senyor
   3962   e de sa natura atresi.
   3963   E si no·s conbat enaxi,
   3964   dretz es qu’el sol sia caut,
   3965   pus qu’el matex se te vensut;
   3966   e meravey1 me, per ma fe,
   3967   car ha esperansa en be
   3968   usant de si senes rao,
   3969   ni d’on li ve clamar perdo.

   3970   So per que home esta gran
   3971   en vertut, mais que l’orifan:
   3972   segons ha vertut natural
   3973   desira granea moral
   3974   en vertut contra tot peccat;
   3975   mas adoncs l’Esperit malvat
   3976   vol virar aquel desirer
   3977   en granea, d’on no·s pot fer
   3978   vertut moral, mas faliment;
   3979   e fa adoncs lo temptament
   3980   que hom sia gran en poder,
   3981   en saber, amics, e aver,
   3982   en far grans fayts, grans messios
   3983   e que granea de raos
   3984   ab que estan vertuts morals,
   3985   no sia a home corals
   3986   tant com granea sensual
   3987   e tant com de vertuts no val.
   3988   E en est pas fa lo mal;
   3989   car home estant en procurar
   3990   com sia gran en ajustar
   3991   dines, honors, e onraments,
   3992   amics, e d’altres menaments,
   3993   no pot precurar caritat,
   3994   justicia, humilitat,
   3995   e les altres vertuts morals;
   3996   e passa hom de .j. en als,
   3997   tant, que granea corporal
   3998   ama hom mais que sperital.
   3999   E enaxi es desebutz
   4000   per l’enemic, e sta cautz
   4001   en peccat, e no·s pot levar
   4002   si no trestornas son amar
   4003   a la granea sperital,
   4004   e que am mays esser leyal
   4005   savi just humil vertader,
   4006   ab granea de son dever,
   4007   que esser gran en onrament,
   4008   en amics, delitz, e argent;
   4009   car ab aytal grane’ha stada
   4010   plasent a Deu, qui ha donada
   4011   vertut pus gran a hom leyal,
   4012   qui es gran per vertut moral,
   4013   que al cel, ni a l’element,
   4014   ni a castel, ni a onrament.
   4015   Per que si tu vols gran be far
   4016   en gran vertut a conquistar,
   4017   tantost lo fals te ve danant
   4018   e diu que lo magnificant
   4019   que aplega molt gran tresor,
   4020   gran onrament, es a tot for
   4021   per tota gent molt nomenat,
   4022   e sobre los altres presat;
   4023   e car en lo magnificar
   4024   d’onraments, dines ajustar,
   4025   consent granea de ton cors,
   4026   si·l creus, fas te star gran, defors
   4027   granea de moral vertut,
   4028   e dedins estas enbegut
   4029   de gran vicis, mals, e peccatz,
   4030   e covenra t’esser jutjatz
   4031   ab gran puniment, e es dret;
   4032   car cel qui dins, gran vici met
   4033   e gran vertut posa al cors
   4034   e gran vertut gita defors,
   4035   no es amic a Deu fesel,
   4036   ni ab el deu estar al cel.

   4037   Si com hom es bo per bontat
   4038   e vertader per veritat,
   4039   dura per la duracio
   4040   que pres en sa creacio;
   4041   e per ayso vol hom durar
   4042   en viure, honor, delitar,
   4043   segons natura corporal
   4044   e natura esperital.
   4045   E en est pas ve lo temptar,
   4046   car l’enemic te vol virar
   4047   a desirar mays durament
   4048   de corporal delitament,
   4049   en menjant, bevent, onrament
   4050   e en solas de ton parent,
   4051   que ’n durar qui es de rao;
   4052   car mays val .j. amar qui ’s bo,
   4053   que tota la duracio
   4054   qui es de causa corporal.
   4055   E per ayso lo desleyal
   4056   vol que tu desirs molt durar
   4057   per molt menjar e sejornar,
   4058   no pas per durar bo amar,
   4059   bo entendre e bo membrar
   4060   e la obra de ton be far
   4061   vas Deu, vas tu e ton parent,
   4062   car el per aytal durament
   4063   no·t pot temptar ni enganar;
   4064   mas car te mou a desirar
   4065   durament de delitament,
   4066   mostra t’aquel durar plasent
   4067   per tantes maneres, tro t’a
   4068   de tot en tot pres en sa ma;
   4069   e quant tu ne cuydes exir,
   4070   el te fa mant delir venir
   4071   en qui s’esta acustumat
   4072   e qui en tu an molt durat,
   4073   e an tant gran enlassament
   4074   per rao del gran durament,
   4075   que pres estas, e pereos
   4076   estas a privar vicios
   4077   membrar entendre e amar
   4078   e bo parlar, ymaginar
   4079   de tu, e lo bo conquerir
   4080   E en axi no potz fugir
   4081   si no fas .j. gran durament
   4082   de ton membrar enteniment
   4083   en consirar Deu e sa onor,
   4084   tant tro que te venga amor
   4085   e temor de ton faliment,
   4086   e que desirs lo durament
   4087   de bona custuma, molt mais
   4088   que de mala; e lo savais
   4089   per aquest mou vensre poras
   4090   e de ses mans escaparas,
   4091   e Deu a la tua part auras
   4092   e ab el tostemps estaras
   4093   en lo cel, si sabs elegir
   4094   que mays desir, lo teu desir,
   4095   lo durament esperital,
   4096   que lo durament corporal,
   4097   car tost es per vici vensut;
   4098   mas l’esperital ha vertut
   4099   tant gran, que no lo vens peccat
   4100   ab que sia be ajudat
   4101   per justicia, prudencia,
   4102   fortitudo, tempransia,
   4103   fe, esperansa, caritat:
   4104   e fassa tot quant pot peccat
   4105   e totz los demonis qui son,
   4106   car tant no t’iran en viron,
   4107   que no·t poran en res sobrar
   4108   si vertutz fas en tu durar.

   4109   Tot home qui viu ha poder
   4110   en lo qual pot esser aver,
   4111   lo qual poder li ’s natural,
   4112   e per el pot poder moral
   4113   aver, e vertutz gasanyar
   4114   contra malvestat e peccar.
   4115   E ve us com ve lo temptament
   4116   per lo malvat espirament,
   4117   qui ha poder de conseylar
   4118   mal far, e lo be esquivar.
   4119   Tu as poder de libertat
   4120   qui esta enfre be e peceat:
   4121   a·l latz vas qual esta lo be
   4122   lo demoni no tempta re,
   4123   car a el no·s pot acostar,
   4124   car lo be no·l lexa entrar.
   4125   Pus qu’el es mal e vol mal far,
   4126   el demoni va s’acordar
   4127   ab altre latz, on potz peccar,
   4128   lo qual en tu esta plantat,
   4129   car de no res estas creat,
   4130   car de no re no ve per se
   4131   negu poder plantat en be,
   4132   car ja fora alcuna res
   4133   si per el poder, be pogues;
   4134   e car no re be no pot far,
   4135   pot per no re hom franc estar
   4136   a far lo mal, tort, e peccar;
   4137   e per so com es, pot estar
   4138   franc a far be si lo vol far:
   4139   e deu lo far, pus es creat
   4140   de no re a far re bontat,
   4141   e si no·l fa, pus n’a poder,
   4142   es contra Deu e son dever.
   4143   Veus, doncs, que al poder esquerre
   4144   ve lo demoni, el requerre
   4145   que li ajut a far lo mal;
   4146   e si al dret poder no cal,
   4147   lo qual esta plantat en be
   4148   si tot es creat de no re,
   4149   lo demoni t’a abatut;
   4150   car lo franc poder es vensut,
   4151   pus que tu t’enclines a mal
   4152   poder, qui ha ’b lo desleyal
   4153   acordament contra vertut;
   4154   e si no es apercebut,
   4155   pus que·l malvat en tu part pren,
   4156   sera lo montiplicament
   4157   de tu el mal espirament,
   4158   e la part que potz en be far
   4159   esta presa, pus c’ajudar
   4160   vols al poder de far lo mal.
   4161   Creure vols lo desleyal?
   4162   Assatz potz cridar, trebaylar,
   4163   que ja no·t poras desliar,
   4164   pus que tu·t lies a mal far.
   4165   Mas si d’ayso te vols aydar,
   4166   viret al latz on potz be far,
   4167   e comensa a reclamar
   4168   a Deu, ab contriccio gran,
   4169   molt humilment e en ploran,
   4170   que de tu age pietat,
   4171   tro aja·l poder desliurat
   4172   ab qui potz far be contra mal;
   4173   e puis fe contra·l desleyal
   4174   tot quant poras ab lo poder
   4175   que Deus t’a donat per dever
   4176   far so qui a bon hom pertany;
   4177   en ayso esta jorn, mes, any,
   4178   tant tro que del latz vicios
   4179   no fasses al malvat secos
   4180   ni per el pusca en tu entrar;
   4181   e vuyles tant acostumar
   4182   lo poder que as en be far,
   4183   que quant lo poder de errar
   4184   te volra en res abelir,
   4185   c’ab l’altre·l vuyles tant punir,
   4186   que tot’ora sia son pres,
   4187   e sies franc o be apres
   4188   vas Deus e tu e ton amic;
   4189   e no crees lo fals mendic
   4190   consel del malvat Esperit,
   4191   e sies fort o be morrit.
   4192   Encara·t fara mants baratz,
   4193   si no·t gardes, lo fals malvatz;
   4194   car dir t’a:«tu as gran poder
   4195   d’alcuna causa gran a fer»,
   4196   e,«tu potz ayso far durar»;
   4197   car son saber e son amar
   4198   en tota res te consintra,
   4199   si en la far peccat esta.
   4200   E en est pas conexeras
   4201   la temptacio que auras,
   4202   c’as nuyla ora no consintra,
   4203   tant no yra a si ni la,
   4204   que tu en gran far pos lo be,
   4205   car seria y vertut de se,
   4206   ni en durar ni en saber.
   4207   E si axi·t vols captener,
   4208   estar as tostemps de sus
   4209   e far l’as tenir per gamus.

   4210   Contra vertut es combatut
   4211   per lo demoni e vensut,
   4212   quant home per lo temptament
   4213   que li dona, fa en parvent
   4214   que so que ’s vertut sia mal.
   4215   E ve us com ho fa·l desleyal:
   4216   si avetz volentat pia,
   4217   membrar vos ha justicia,
   4218   per so que no fassatz perdos
   4219   e que jutjetz com hom iros;
   4220   e quant volretz per dret jutjar,
   4221   remembrar vos ha perdonar;
   4222   e far vos ha ’n ayso estar
   4223   tro que us aja fayt oblidar
   4224   la una e l’altra, e de se
   4225   ab un altre pensar vos ve,
   4226   apparent que sia vertut
   4227   on seras peccat escondut,
   4228   e fara·l vos tant consirar
   4229   tro que us enduga a peccar.
   4230   E si voletz vertutz amar,
   4231   fara us aqueles desirar
   4232   per tal que ne siatz lausatz;
   4233   e pus qu’el vos aja viratz
   4234   per so, a les vertutz aver,
   4235   c’om vos en deja car tener,
   4236   sotz ypocrit esdevengut
   4237   e en molt greu peccat caut,
   4238   en lo qual caen tanta gent.
   4239   E fara altre temptament;
   4240   car si vul aver caritat,
   4241   virar m’a a tal volentat
   4242   qui la caritat vula amar
   4243   per parays a conquistar
   4244   e fugir a foc infernal;
   4245   per que la caritat no val
   4246   si no la am per lo Senyor
   4247   mays que per mi; car peccador
   4248   es tot hom qui ama alcu be
   4249   mays per si que per se d’on ve,
   4250   digne de la major amor,
   4251   per so car es major senyor.
   4252   Encara·t don’altre temptar
   4253   en aquel be que volras far;
   4254   car semblar t’a que per lo be
   4255   Deus te deja aver merce
   4256   d’alcu peccat que fait auras,
   4257   sens que satisfer no·l volras;
   4258   e ja lo be no te valra
   4259   que ’n gloria nages de la,
   4260   si no·t penetz de ton peccat,
   4261   segons que t’o avem mostrat,
   4262   per contriccio, confessar
   4263   e satisfer, merce clamar.
   4264   E si de tot te vols gardar
   4265   fe lo contrari del tocar
   4266   que·t fara lo mal Esperit,
   4267   e lig soven en est escrit.

   4268   Veritat es so per que ver
   4269   es que tu as ausir, veer.
   4270   D’esta veritat natural
   4271   deus tu far exir ver moral,
   4272   per so que amdues veritatz
   4273   te fassen hom contra peccatz.
   4274   Mas lo demoni·t vol temptar
   4275   contra veritat, e mostrar
   4276   que so qui es fals sia ver;
   4277   e quant t’aura en son poder
   4278   fer t’a amar la falsetat
   4279   e desamar la veritat;
   4280   mas tu·t garda del temptament,
   4281   e dar te n’ay ensenyament.
   4282   Com te parra que ver sera
   4283   so que·t dira, tu assaja
   4284   aquela causa ab bontat
   4285   justicia e caritat
   4286   e ab cascuna altra vertut;
   4287   e adoncs sera conegut
   4288   aquel engan que·t volra far;
   4289   car falsetat no pot estar
   4290   en concordansa ab vertut,
   4291   car veritat vest la vertut,
   4292   e la vertut la veritat.
   4293   Empero si estas irat
   4294   o as trop menjat o begut,
   4295   faliras en aver vertut
   4296   a conexer so que es ver;
   4297   per que·l demoni son poder
   4298   que fassa temptacio
   4299   quant fa·l la disposicio
   4300   a conexer lo seu temptar;
   4301   e que tu no vules jutjar
   4302   en nula res, si no estas
   4303   ab tot ton sen; e si ho fas
   4304   tal vetz cuydaras dir vertat,
   4305   que diras molt gran falsetat.
   4306   Encara·t volra enganar
   4307   en so que volras recomptar;
   4308   car al ver fara·l fals caber
   4309   si y afigs so qui no es ver,
   4310   o si vires aquel sermo
   4311   a vana gloria, on so,
   4312   per ver, dites mantes vertatz,
   4313   e vestides de grans peccatz,
   4314   estant en lo cor veritat
   4315   e en la boca falsetat,
   4316   e la boca dira lo ver
   4317   e·l cor lo fals volra aver
   4318   E que t’iria als dient?
   4319   mas que si·t ve lo temptament
   4320   que de ver te virs a mentir,
   4321   e digues que enans vols morir
   4322   que viure home mentider,
   4323   qui no ha via ni sender.

   4324   En hom gloria natural
   4325   es una part substancial,
   4326   per qual te ve naturalment
   4327   desig de gloriejament:
   4328   e lo desig es departit
   4329   en sentir e en esperit.
   4330   E en est desig te dara
   4331   temptacio, tant com pora,
   4332   lo demoni; car si plaer
   4333   as en gloria ab Deu aver
   4334   a ab los sants qui ab el son,
   4335   mostrar t’a del mon son sejorn,
   4336   e la gloria d’aquest mon,
   4337   e·l plaser que hom ha en veser
   4338   beles causes e fama aver
   4339   de grans faitz e de messions,
   4340   de vestirs, anels e cordons,
   4341   e de parents rics e onratz;
   4342   e tu qui es dins naturatz
   4343   a estes res a desirar,
   4344   volra t’ab eles trestornar
   4345   en la gloria del sentir,
   4346   e la de l’esperit jaquir,
   4347   dient que be poras aver
   4348   est mon e l’altre a ton plaer.
   4349   E si ton pensament respon
   4350   a so on el es jausion,
   4351   e·n mou que el n’aja plaer,
   4352   el conex que tu vols aver
   4353   en est mon gloriejament,
   4354   e crexera·t lo temptament
   4355   tant d’una causa e d’altra,
   4356   que en ton cor no romandra
   4357   desig de gaug esperital:
   4358   en axi ira tot’a mal
   4359   la natura de l’esperit.
   4360   Mas si tu tens ton cor garnit
   4361   de natura de bon’amor,
   4362   e desires mais lo Senyor
   4363   veer, aver, e los seus sants,
   4364   e consires com malenants
   4365   son en infern li peceador
   4366   qui amaren aver honor
   4367   en est mon, e gloria aver
   4368   mays que far a Deu son plaer,
   4369   la natura de ton voler
   4370   tajudara tant fortment
   4371   contra·l malvat temptament,
   4372   que mays amaras say estar
   4373   en trebayl, dolor, que lexar
   4374   la gloria esperital
   4375   e ab Deu ayer .j. ostal,
   4376   e ab los angels atressi.
   4377   Per que, si·t defens en axi,
   4378   tota ora vensras l’enemic
   4379   e de bos faytz estaras ric,
   4380   dels quals mays de gloria auras
   4381   que de quanta per lo mon as.
   4382   Hom ha belea natural,
   4383   e ha belea qui ’s moral.
   4384   La belea d’on est format
   4385   es natural, e hom pintat
   4386   ha belea qui es moral;
   4387   e cascuna es corporal,
   4388   en cascuna estas temptat.
   4389   Per so que tu fasses peccat
   4390   contra belea natural
   4391   e corporal, lo desleyal
   4392   te tempta a ergul aver
   4393   e a luxuria mover;
   4394   mas tu te·n potz be ajudar,
   4395   si consires lo comensar
   4396   de ton esser, nativitat,
   4397   vengut de molt gran sutzetat,
   4398   e que la belea se n’ira
   4399   e·l cors en terra pudrira,
   4400   e ayso sera en breument;
   4401   e l’erguyl perpetualment
   4402   en tu colpa fara estar,
   4403   d’on auras pena a portar
   4404   si d’erguy1 no t’es confessat
   4405   e luxurios est estat
   4406   per ta belea o d’altruyl:
   4407   que en tu as tan gran erguyl
   4408   que a Deu no requers perdo.
   4409   Per que si·t ve temptacio
   4410   per veer bela figura
   4411   que·t mova a luxuria,
   4412   consira la gran sutzetat
   4413   de luxuria, e·l peccat,
   4414   e ajes gran meraveyla
   4415   com es mogut per belea
   4416   a causa de gran sutzetat,
   4417   de la qual seras tost ujat.
   4418   La belea esperital,
   4419   la qual en tu as natural,
   4420   com belea d’enteniment,
   4421   de volentat e membrament,
   4422   requer de fores son semblant,
   4423   so es, que ’n tot quant vas pensant,
   4424   aja belea de vertut
   4425   moral; e si es, combatut
   4426   per l’enteniment, qui l’onrament
   4427   qui ve per vertut moralment,
   4428   d’on s’orna lo teu consirar,
   4429   vol destruir e desformar
   4430   per so que ajes leg membrar,
   4431   leg entendre e leg voler
   4432   per so car fas contra dever,
   4433   vire t’a lo informament
   4434   de l’anima, com moralment
   4435   se fa lega en son mal far,
   4436   e desama lo informar,
   4437   e ama bel remembrament,
   4438   bel entendre e amament,
   4439   mays que aur castel ne ciutat,
   4440   en qui no ha tant gran vertat
   4441   com en .j. pauc de membrament
   4442   qui es per vertut moralment.

   4443   Deus t’a donada libertat
   4444   com fasses lo be de bon grat,
   4445   car far be deu esser elet
   4446   per voler franc e no costret;
   4447   car lo be ha tan gran valor,
   4448   que no deu aver amador
   4449   qui aquel am sens libertat;
   4450   car aquel qui ama forsat
   4451   per paor o per altre re,
   4452   d’aquel amar merit no·l ve;
   4453   e per aso la libertat,
   4454   estrument de ta volentat,
   4455   vol lo demoni fals liyar
   4456   per so que pusca desviar
   4457   la volentat en amar be
   4458   ab libertat; e·l temptar ve,
   4459   vet com, si o sabs be pensar.
   4460   Quant tu volras alcu be far,
   4461   e·l te volra altra res mostrar,
   4462   qui es contrari d’aquel be,
   4463   de la qual alcu delit ve;
   4464   e si·l te pot far desirar,
   4465   ab aquel desir te fara liyar
   4466   la volentat contra lo be,
   4467   tant, que libertat no val re
   4468   pus que mal plaer vol amar,
   4469   e fa a tu matex liar
   4470   la libertat qui de Deu ve,
   4471   la qual t’a donada a far be;
   4472   e mette ’n altra libertat,
   4473   ab la qual fas lo mal de grat,
   4474   e aquela vet de no re
   4475   per so c’a ta natura te
   4476   aso on fol comensarnent,
   4477   can Deus te creset de nient,
   4478   al qual nient series leu
   4479   si no volia tenir Deu
   4480   so que de nient ha creat;
   4481   e pus que t’as axi liat
   4482   e secs lo cors on est vengut,
   4483   estas vensut e combatut,
   4484   e ’xi com ayga qui dexent
   4485   segons son cors, naturalment,
   4486   te vas enjus a lo mal far.
   4487   Mas si tu te·n vols deslyar,
   4488   e requers sela libertat
   4489   que Deus dona a la volentat,
   4490   per so que·l be sia amat,
   4491   e prega Deus c’a tu perdo
   4492   e que·t do la contriccio
   4493   que desus ja dita avem;
   4494   e Deus, qui vol que el preguem,
   4495   no fa contra la libertat
   4496   que t’a donada, ne liat
   4497   vol que sies per lo malvat;
   4498   car tort te fari’e peccat
   4499   si·t tolia so que t’a dat,
   4500   pus que·n preposes ben usar;
   4501   car contra be no pot estar
   4502   Deus, pus qu’el fa esser lo be
   4503   e a mal no s’acost’en re.
   4504   «Esta libertat estrument
   4505   com sia franc l’enteniment
   4506   a conexer lo be e·l mal;
   4507   e si no era natural
   4508   la libertat que ha ’n rao,
   4509   no seria l’entendre bo
   4510   per vertut de l’enteniment,
   4511   e seria·l costreyniment
   4512   liament de l’enteniment,
   4513   e no seria conexent
   4514   per si, mas per alcuna res,
   4515   e no seria so que es.
   4516   Ve·t, doncs, que t’avem demostrat
   4517   que l’enteniment libertat
   4518   ha en fayre eleccio
   4519   a conexer lo be e·l mal;
   4520   que·t cove, e lo temptament
   4521   del malvat a l’enteniment,
   4522   qui vol liar sa libertat
   4523   per so que entena forsat
   4524   lo be e·l mal ab libertat,
   4525   qui ha natura de nient;
   4526   ab la qual li fa liaments
   4527   si pot liar la volentat,
   4528   segons que ja avem contat:
   4529   car axi com l’enteniment
   4530   la volentat lassa e pren
   4531   ab consciencia, raso,
   4532   en voler lo be e·l mal no
   4533   ab ver de amabilitat
   4534   e ab ver d’odibilitat,
   4535   en axi mou la volentat
   4536   l’enteniment a son optat,
   4537   segons que aquel vol amar
   4538   o segons que·l vol ayrar;
   4539   per que l’enteniment costret
   4540   en tenso, aquel el sotzmet,
   4541   e ’nsemps an una libertat;
   4542   mas l’us que n’an esta virat,
   4543   segons que natura ho requer
   4544   e que l’object pusca aver,
   4545   cascu usant de libertat.
   4546   Per que·l demoni te forçat
   4547   l’enteniment, si lo voler
   4548   pot liar ab lo seu plaser;
   4549   car la volentat qui mal fa,
   4550   lo fa entendre sa e la,
   4551   e mena·l, ’xi com fula·l vent,
   4552   a la natura de nient,
   4553   e lunya lo a la raso;
   4554   e si vol far nuyl mal sermo,
   4555   fa l’a l’enteniment pensar,
   4556   sens que no li pot contrastar
   4557   si doncs no·s pren a desliar
   4558   e sa libertat recobrar
   4559   tant, que ab ela fassa estar
   4560   si franc en tot so que enten,
   4561   sens que no fassa addiment
   4562   de sa libertat al voler,
   4563   mas que·n vula en si aver
   4564   aytanta quant n’a volentat;
   4565   car a si tort fa e peccat,
   4566   si ubliga sa libertat
   4567   a sela de la volentat.
   4568   Si doncs la volentat vol ren,
   4569   ha ’quel matex ubligament,
   4570   e que ajen societat
   4571   egalment en la libertat,
   4572   car Deus l’a dada francament
   4573   a cascu, e al membrament;
   4574   e si tots .iij. an egaltat
   4575   en so que fan en libertat,
   4576   no·t noura ja temptacio,
   4577   car franc estaras en rao
   4578   e franc seras en ton amar,
   4579   membrar. E vul t’e abreujar.
   4580   Tu si sabs egalment partir
   4581   ta libertat e ton desir
   4582   en ton entendre e menbrar,
   4583   lo demoni no·t pot soptar
   4584   per neguna temptacio;
   4585   mas si sents que egals no so
   4586   en libertat lo teu amar
   4587   e entendre e ton membrar
   4588   sapjes que tu estas temptat
   4589   e vestit d’abit de peccat.
   4590   E aver est ensenyament
   4591   val mays que tot l’aur e argent
   4592   que ac lo savi Salamo,
   4593   car mays val a temptacio.

   4594   Negu ha perfet compliment,
   4595   mas lo Senyor omnipotent;
   4596   e car es ple de caritat
   4597   e vol mostrar sa gran bontat,
   4598   creada ha perfeccio,
   4599   segons que pot, la passio
   4600   creada, aquela aver;
   4601   car si n’i pogues mays caber,
   4602   Deus n’i creara mays gran re.
   4603   La perfeccio vet d’on ve:
   4604   que ens creat sia per se
   4605   nombre complit, com la luna,
   4606   ton cors, caval, e cascuna
   4607   causa qui es establida
   4608   avent vida e no vida,
   4609   on aja ’sser apropiat.
   4610   Ha Deus altre compliment dat,
   4611   qui es per manera d’obrar,
   4612   axi com compliment d’amar
   4613   e compliment qu’es per sentir,
   4614   e per comprar, vendre o bastir,
   4615   enaxi de cascuna re.
   4616   Compliment en dues vetz ve:
   4617   la una es de part l’estar
   4618   e l’altra es de part l’obrar;
   4619   aquela qu’es de part l’estar
   4620   lo demoni te vol temptar
   4621   ab aquela que es d’obrar.
   4622   E vet com t’o mostres tot clar:
   4623   si vols aver complidament
   4624   vertut o alcu nudriment,
   4625   temptar t’a lo mal Esperit:
   4626   dir t’a:«no·l potz aver complit
   4627   si alcu vici no y metz»;
   4628   e aso dira tantes vetz,
   4629   tro que t’o fassa consentir;
   4630   e si·l seu conseyl vols seguir,
   4631   ab lo vici no potz aver
   4632   lo compliment; car no·s pot fer
   4633   que venga negu compliment
   4634   ab vici ni ab faliment;
   4635   e pus lo vici auras pres,
   4636   en tu lo tendra tant estes,
   4637   tro que no y romanga vertut,
   4638   en seras en peccat caut.
   4639   E si d’ayso te vols gardar
   4640   en so que volras acabar,
   4641   garda les parts de compliment,
   4642   si l’una l’altra as tu vivent
   4643   e si son de naturament
   4644   per lo qual esta compliment;
   4645   e adoncs potz segurs obrar
   4646   si be sabs les parts acordar.
   4647   Si alcuna part no lo consent,
   4648   prin lo contrari mantinent
   4649   d’aquela part, car ella es
   4650   del compliment en tota res;
   4651   e quant auras lo fayt complit
   4652   venrat temptar mal Esperit
   4653   que·l fayt no esta acabat,
   4654   e tocara ta volentat
   4655   que ’n lo fayt ac d’alcuna re
   4656   la qual ab lo fayt no·s cove
   4657   ans es per ela deformat.
   4658   E tu qui·l fayt veuras errat,
   4659   auras ja major volentat
   4660   a alcuna res en el pausar;
   4661   e ’n ayso te fara estar
   4662   tant tro tot sia destruit.
   4663   Vet, doncs, com lo mal Esperit
   4664   te templa per via d’obrar;
   4665   lo qual obrar fa consumar
   4666   l’esser qui esta per estar
   4667   e es sobject de l’obrament.

   4668   Mostrat t’ay, doncs, lo faliment
   4669   lo qual ve per mou de temptar.
   4670   Ara·t vul mostrar mou d’orar.

   4671   Vuyl departir oracio
   4672   en .ix. maneres, e ves co.
   4673   Primera ’s de so que Deus es,
   4674   segona, de so de que es,
   4675   tersa, de per que estara,
   4676   quarta, de quantitat dira,
   4677   quinta es de qualitatz,
   4678   sisena, de temps, so sapxatz,
   4679   setena, de loc se dira,
   4680   huytena es de manera,
   4681   novena dira e ab que
   4682   pot hom a Deu querre merce.
   4683   Per estes .ix. va tot quant es,
   4684   segons que ’n l’Art general es
   4685   exemplificat e mostrat.
   4686   E Deu per sa gran pietat
   4687   avie nostra oracio
   4688   ab pietat e ab perdo,
   4689   en tant que siam exoit;
   4690   e ajut nos Sant Esperit.

   4691   A vos, essencia de Deu,
   4692   do tot mi e tot so qui ’s meu;
   4693   e vos aor ab cor aman,
   4694   en ploran e en suspiran.
   4695   Car vos essencia estatz
   4696   eternal e infinitatz,
   4697   e tot so qui es conprenetz,
   4698   clam vos merce que·m perdonetz,
   4699   pus que vos sotz Deus e bontat
   4700   karitat merce pietat,
   4701   e vos e esser, una re
   4702   estatz; per que us aor e us cre.
   4703   Aor vos, Deus, en unitat,
   4704   per qui sotz .j. no termenat
   4705   e per qui sotz .j. Deu tot sol,
   4706   Vos, unitat, aor e col,
   4707   quar vos sotz .j. as gran bontat,
   4708   un poder, .j. a infinitat,
   4709   una vertut e .j. amor,
   4710   una saviea major
   4711   e infinida veritat
   4712   e autresi eternitat:
   4713   totes son per vos singulars;
   4714   per que us clam merce ab plorars.
   4715   E vos, unitat, tant aor,
   4716   que de vos sola m’enamor.
   4717   Aor vos, Deus, car sotz bontat
   4718   infinitat eternitat
   4719   poder saviea e amor,
   4720   vertut veritat e valor,
   4721   gloria e tot compliment;
   4722   per que a vos me do e·m rent.
   4723   E vos, Senyer, pus sotz bontat,
   4724   donatz me be d’on sotz bastat;
   4725   e pus que vos, Senyer, sotz gran,
   4726   engranitz me en vos aman;
   4727   e car vos sotz eternitat,
   4728   sia mon viure alargat
   4729   per so que mays pusca servir
   4730   vos qui sotz poder e complir.
   4731   En vos, Senyer, vostra bontat
   4732   es vostra gran infinitat,
   4733   vostre poder, vostre saber,
   4734   vostra vertur, vostre voler,
   4735   e ella es eternitat
   4736   gloria e gran veritat,
   4737   tot compliment, tota valor,
   4738   a qui pertany tota honor;
   4739   per que de vos mal no·s seguex:
   4740   e car en vos se convertex
   4741   cascuna vostra dignitat
   4742   ab altra, doncs, per pietat
   4743   ajatz merce d’est peccador,
   4744   qui·s clama merce ab amor.
   4745   Aor vos, Deus, en remembran
   4746   que en vos ha bonifican
   4747   bonificat bonificar,
   4748   per so que pusquen abastar
   4749   a complir vostra gran bontat,
   4750   on no fora infinitat
   4751   ni negun’obra eternal,
   4752   sens la qual for’en ela mal,
   4753   quar fora y ociositat,
   4754   qui fora mal de la bontat:
   4755   cove, doncs, que tuyt tres egal
   4756   en ela sien eternal.
   4757   Sotz vos, doncs, Deus bonificant
   4758   qui produitz Fil, engenrant
   4759   de vostra metexa bontat;
   4760   per que sotz Payre apelat;
   4761   e·l bonificar es obrar,
   4762   lo qual apelam engenrar;
   4763   e·l bonificar plen d’amor
   4764   atribuim al gran senyor
   4765   e Sant Esperit appelat,
   4766   qui ix d’amant e de amat
   4767   axi ’n bontat, per bo obrar,
   4768   com fa en amor per amar;
   4769   e·l Payre, e·l Fil, e l’Esperit
   4770   son vos, .j. Deu, qui sotz complir
   4771   per totz .iij. en vostra bontat;
   4772   e si us sotz en infinitat,
   4773   en eternitat, en poder,
   4774   en volentat e en saber,
   4775   e pot n’exempli ’sser donat,
   4776   axi com de vostra bontat.
   4777   E pus que ayso, Senyer, sotz
   4778   que dit avem, aujatz ma votz
   4779   ab que us aor en unitat
   4780   en trinitat, ab volentat
   4781   com vos pogues molt fort amar,
   4782   e per tot lo mon preicar
   4783   tot so que de vos dit avem;
   4784   e pus que sens vos no podem
   4785   nul be aver ni comensar,
   4786   per merce venitz nos aydar.
   4787   Senyer Deus: ab plors e sanglotz
   4788   vos aor, en so que vos sotz
   4789   en lo mon, com a creador
   4790   governador e faedor
   4791   de tot so que·l cel se conte;
   4792   car vos sotz causa de tot be,
   4793   e sotzne causa ab bontat
   4794   tan gran, que no y pot peccar
   4795   per vos’ estar ni comensar;
   4796   per que·s tany que us dejam orar
   4797   et en vos tal esper aver,
   4798   que de vos puscam conquerer
   4799   misericordi’es perdo
   4800   en la nostra oracio.
   4801   E segons que vos, Senyer, sotz
   4802   en lo mon compliment de totz,
   4803   donatz grans dons, e perdonatz,
   4804   e faytz com molt siatz honratz,
   4805   amat loat e molt servit,
   4806   entes e per tot hom ben dit;
   4807   quar no·s tany c’om sia malvatz
   4808   en ostal on vos estiatz
   4809   con a senyor e creador,
   4810   mas que tot hom vos port honor.
   4811   «Aor vos, Deus, pus que avetz
   4812   en aquest mon so que us voletz,
   4813   e tot so qui es en est mon
   4814   es vostre en mig en viron;
   4815   e car voletz ab be sens mal,
   4816   do lo meu voler per sensal
   4817   al vostre, per so que am be
   4818   e no mal; per que no·s cove
   4819   que vulatz be e que jo mal,
   4820   pus que avetz dret natural
   4821   en mi, qui sens vos no son res,
   4822   e tot so que so es sotzmes
   4823   a voler so que vos volretz;
   4824   e encara, que avetz dretz
   4825   tans e tans, car m’avetz creat
   4826   e car vas vos ay tant errat.
   4827   E vos qui avetz tot lo be
   4828   qui es creat, ajatz merce,
   4829   e donatz be, pus tant n’avetz;
   4830   e aquel be que vos daretz,
   4831   sia gran, pus que vos sotz gran.
   4832   A, Senyer Deus! a vos ploran
   4833   deman pietat e merce.
   4834   e vala·m, pus vos mi sove.
   4835   A, Deus, e con gran potestat
   4836   avetz en quant avetz creat!
   4837   quar vostre poder poseex
   4838   tant mi, que no ay mi metex;
   4839   vostra granea mi compren
   4840   en vostre saber dretamen;
   4841   per totes vostres dignitatz
   4842   estag compres e termenatz.
   4843   E doncs, pus que ’naxi pregon
   4844   avetz mi, donasets m’aon
   4845   de vostres tantes dignitatz,
   4846   ab que ’naxi m’environatz,
   4847   con per cascuna pusca far
   4848   be e no mal; e vul plorar
   4849   per so que n’ajatz pietat,
   4850   e vos en siatz mils pregat.

   4851   Senyer ver Deus, d’on m’enamor:
   4852   vos aor, suspirant en plor,
   4853   per so car sotz de vos metex,
   4854   e car de vos, Deus Payre, n’ex
   4855   eternal Fil e infinit,
   4856   e espiratz Sant Esperit,
   4857   de vos metex eternalment,
   4858   e lo Fil ab vos exament.
   4859   Aor, doncs, Deus de qui es Deu,
   4860   e aor Deu qui es de Deu;
   4861   aor Deu en comunitat,
   4862   de qui es sancta trenitat;
   4863   e trenitat creu e aor
   4864   de qui es Deus lo creador.
   4865   Deus Payre, Fil, Sant Esperit
   4866   qui son d’un esser infinit,
   4867   d’una bonea eternal,
   4868   d’una granea autretal,
   4869   ayso metex de .j. poder,
   4870   d’un’amor e de .j. saber,
   4871   e de les altres dignitatz
   4872   qui estan d’ela deitatz,
   4873   aor; e si·m fas deitat
   4874   qui esta de sa gran bontat,
   4875   de sa granea eternal.
   4876   E car en Deu de que tant val,
   4877   lo meu de que d’el enamor,
   4878   e sia seu per servidor
   4879   lo meu de que, qui ’s son sotzmes,
   4880   lo qual ha creat de non res.
   4881   Quar Deus es bo de sa bontat
   4882   e ’s infinit de infinitat,
   4883   laor, e·l creu, e·l vul amar,
   4884   e car es son bonificar
   4885   del bonificant, qui ’s bontat,
   4886   e de bonificar engenrat.
   4887   Ayso metex dic d’infinit,
   4888   de eternar e de complir,
   4889   de possificar e saber,
   4890   de entendre e de voler;
   4891   e tot so qui ’n Deu de Deu es
   4892   vul amar sobre tot quant es,
   4893   e al de que qui es senyor,
   4894   mon de que coman per s’amor.
   4895   Aor vos, Deus, pus que no es
   4896   de vos nul faliment en res,
   4897   quar tant sotz bo de gran bontat,
   4898   que de vos no es nul peccat;
   4899   e tant sotz ple de compliment,
   4900   que de vos no es faliment;
   4901   e tant sotz gran d’enfinitat,
   4902   que no sotz en loc termenat;
   4903   d’eternitat sotz eternal,
   4904   de vos no es res temporal.
   4905   Car Deus Fil es Deus de poder
   4906   no pot ignoranci’aver;
   4907   Deus Sant Espetit es d’amor,
   4908   per que esta gran donador;
   4909   quar Deus Payre ’s de si metex,
   4910   de tot so qui es se servex.
   4911   A, Deus! e qui poria·l dir
   4912   vostre de que, ni escrivir?
   4913   car tot esta infinitat
   4914   en compliment e en bontat.
   4915   Per que us aor e us vul servir
   4916   en totes causes obeyr,
   4917   clam vos merce, per gran amor
   4918   que·l vostre de que m’enamor
   4919   e·m fassa star obedient,
   4920   e gart me de tot faliment.
   4921   Deus fe mi de que molt nomnat,
   4922   de si e de humanitat,
   4923   qui es Crist ver home e deu;
   4924   e aquel de que aor eu
   4925   con a de que qui ’s exalsat
   4926   sobre tot so qui es creat;
   4927   e esta ents e persona
   4928   e en tal altea comuna,
   4929   que la fi de quant es creat,
   4930   esta dejus sa poestat;
   4931   per qu’eu aquel de que aor,
   4932   qui ’s de creat e creador;
   4933   e de l’esper tal caritat,
   4934   que·m sia peccat perdonat.
   4935   E vos, de que, qui·m faytz estar
   4936   d’anima e de cors, faytz me far
   4937   tal de que, que ’n pusca delir
   4938   totz mos pcccatz, e vos servir.
   4939   Senyer Deus: can be mi consir
   4940   so de que son per vos servir,
   4941   molt me tenc per fort obligat
   4942   a servir vos de volentat,
   4943   de memori’enteniment,
   4944   d’imaginar e sentiment,
   4945   quar d’estes partz m’avetz format
   4946   edificat e compilat,
   4947   en tant que d’anim’e de cors
   4948   me faytz esser hom a tot fors
   4949   per vos membrar, entendre, amar
   4950   e sentir e ymaginar
   4951   les corporals creatures,
   4952   qui son les vostres factures.
   4953   E quar eu, Senyer, ay falit
   4954   ab tot so d’on m’avetz bastit,
   4955   ayne tristor e marriment
   4956   e a vos colpable mi rent;
   4957   e a vos fas oracio
   4958   en plorant, e deman perdo
   4959   per mes partz qui son d’elemens,
   4960   de vegetar, de sintimens,
   4961   d’imagenar e de membrar
   4962   e de entendre e d’amar.
   4963   E ves, Senyer, per pietat
   4964   prenetz m’oracio de grat.
   4965   Quant pens de que son consebut
   4966   e·l ventre ma mayre viscut,
   4967   e so de que era vestit
   4968   con de ma mayre fuy ixit,
   4969   aquel de que·m fa consirar
   4970   so de que·n ve humiliar;
   4971   e quant consir so de que so,
   4972   menjar per putrefaccio
   4973   de ver me e de pudriment,
   4974   adoncs son humil e tement;
   4975   quar hom qui ’s d’aytal cosa es
   4976   no ha de que ’s erguyl en res.
   4977   Per que al Deu qui de Deu es,
   4978   segons que damunt ja dit es,
   4979   recorre e deman perdo;
   4980   car hom qui de vil causa fo
   4981   e de vil causa menjar es,
   4982   no degra falir per james
   4983   contra Deu qui de Deu esti,
   4984   en qui nui faliment no ha,
   4985   ans es complit de compliment
   4986   e esta vida e enguent
   4987   de peccador qui be·s penet
   4988   e de si metex li fa dret
   4989   en servir lo ab cor leyal,
   4990   e que·s guart de peccat mortal.

   4991   Aor vos Deus, pus per vos sotz
   4992   per que a nul no sotz desotz.
   4993   E quar per vos es tot quant es,
   4994   vos aor e us am mays que res.
   4995   Vos sotz .j. Deu per unitat,
   4996   e sotz bo per vostra bontat,
   4997   e per granea estatz gran;
   4998   per que vos aor e us reclam
   4999   per eternitat eternal;
   5000   e statz etern sens temporal,
   5001   per saviea savi sotz,
   5002   per volentat amoros sotz,
   5003   vertuos estatz per virtut,
   5004   vos setz gaug de nostra salut,
   5005   vertader sotz per veritat
   5006   e Deus estatz per deitat,
   5007   per gloria sotz glorios
   5008   e per compliment aondos.
   5009   Aor, doncs, lo vostre por que
   5010   e am lo mays que nula re.
   5011   Per so car sotz ho faytz lo be,
   5012   e car sotz gran, a vos cove
   5013   que vostres obres sien grans
   5014   en tant, que sien abastans
   5015   a vostra granea e bontat,
   5016   eternitat: e poestat,
   5017   saviea veritat amor;
   5018   per que vos reclam e aor;
   5019   car per aytant com vos estatz,
   5020   vostres obres magnificatz
   5021   per vostra sancta Trinitat
   5022   on ha Payre, Fil engenrat,
   5023   e Sant Esperit qu’ix d’amdos,
   5024   e cascu es Deus glorios
   5025   infinidament eternal.
   5026   Vostre per que mays c’altre val,
   5027   car en aytant com vos estatz,
   5028   vostre per que ’s infinitatz,
   5029   e per so no sotz ocios
   5030   de res d’on siatz poderos;
   5031   per que vos aor e us deman
   5032   que mom per que fassatz tan gran,
   5033   que·m fassa far tot mon poder
   5034   en vos onrar e car tener.
   5035   En vos granea e bontat,
   5036   poder saber eternitat
   5037   veritat vertut e amor,
   5038   e tot quant pertany a plor,
   5039   son en vos .j. unitat:
   5040   cascuna ’s l’autre per vertat;
   5041   per que pus que la .j. l’autra es,
   5042   estatz Deus, a qui no fal res,
   5043   ans estatz en tant abastat,
   5044   con pot voler la volentat,
   5045   e aytaint con podetz saber,
   5046   podetz en tota res aver.
   5047   E per so podetz Deus estar
   5048   en vos metex deificar
   5049   Deu Fil e Deu Sant Esperit,
   5050   vos, Deus Payre, qui sotz complit,
   5051   e ab lo Fil vos espiratz
   5052   Sant Esperit enamoratz;
   5053   per que prec vostres dignitatz,
   5054   pus tant son grans en unitatz
   5055   e en una comunitat
   5056   que ’n sotz .j. Deu en trenitat,
   5057   que·m donen gracia e be,
   5058   que a vos do tot mon per que.
   5059   Deus es Deus per sa natura,
   5060   per son esser e dretura;
   5061   e es Deus per deificar,
   5062   per se que s’obra pusca star
   5063   aytan gran en sa deitat,
   5064   en sa bonea, infinitat,
   5065   com es Deus gran per son estar;
   5066   e per so Deus, segons que·m par,
   5067   devem en .ij. mous adorar
   5068   onrar servir e reclamar:
   5069   la .j. es per so car Deus es
   5070   si metex, per so quen si es;
   5071   l’autre es so que Deus es Deu,
   5072   per so que Deu sia de Deu.
   5073   Adorem, doncs, Deus per so qu’es
   5074   e car de Deu Deus se seguex
   5075   per engenrar e espirar
   5076   per los .ij. mous vuyl, doncs, orar
   5077   per so que pusca tant pregar
   5078   Deus per s’obra, com per estar.
   5079   Aor te, Deus, per ta bontat,
   5080   mays que per so que m’as donat
   5081   ni per tot quant me potz donar;
   5082   car ta bontat, sens comparar,
   5083   val mays que tot lo be creat;
   5084   per que deus esser mays amat
   5085   per ta bontat, que per ton do,
   5086   per ta gracia e perdo.
   5087   E qui per tu te vol amar
   5088   mays que per si, fas li estar
   5089   s’amor en tan gran fermetat,
   5090   que si li tols no·t n’a desgrat,
   5091   e si li dones mays d’aver,
   5092   d’onor, o so que vol aver,
   5093   no·t n’ama mays, car no u pot far,
   5094   pus que son voler fas estar
   5095   en amar tu, per so car es
   5096   bo e complit en tot, quant es:
   5097   per que·t prec que·m fases amar
   5098   mays tu per tu, que per donar
   5099   paradis ni nul altre be.
   5100   Per qu’eu t’aor e t’am e·t cre
   5101   primerament per tu tot sol,
   5102   e puxs per mi e mon augol
   5103   e per lo be que fas de la
   5104   e tot lo he que fas de sa,
   5105   segons que esta ordenat
   5106   per ton saber e volentat.
   5107   Deus m’a donat enteniment
   5108   volentat e remembrament,
   5109   veer oir e odorar
   5110   palpar gustar ymagenar,
   5111   per so que·n sia son sirvent
   5112   en orar e en loament;
   5113   e eu ab totz ay fort errat;
   5114   per qu’eu estar en greu peccat,
   5115   car lo contrari del per que
   5116   ay fet en mi en tota re.
   5117   Per que a vos, Deus, me penet
   5118   e tot mi a dret e·m sotzmet,
   5119   en tant que si·m voletz dampnar,
   5120   que lou e am vostre jugjar,
   5121   car mon voler pel vostre es,
   5122   e que vos am en tota res
   5123   mays que mi, segons c’avem dit.
   5124   Empero si·l Sant Esperit
   5125   ab merce se vol acordar,
   5126   que·m vuyla peccatz perdonar
   5127   e dar la joya de salut,
   5128   sa pietat lou e virtut,
   5129   e vuyl plorar e sospirar,
   5130   e d’el mon cor enamorar
   5131   tant, que d’el estia tot ple,
   5132   e a el do tot men per que.

   5133   Aor vos, Deus infinitat,
   5134   qu’infinits sotz sens quantitat;
   5135   sens quantitat vos entenetz,
   5136   e sens quantitat vos podetz;
   5137   sens quantitat, vostra bontat
   5138   ha en si .j. bonificat,
   5139   un bonificant infinit,
   5140   un bonificar e complit;
   5141   e totz senes quantitat,
   5142   son distincs en .j. bontat.
   5143   Ayso metex es de poder,
   5144   de granea e de saber,
   5145   te veritat e volentat,
   5146   de tota vostra dignitat,
   5147   engenrant Deu, Deu infinit,
   5148   ixent d’amdos Sant Esperit,
   5149   on quantitat no pot estar,
   5150   pus l’obra es de eternar,
   5151   de infinir e de complir.
   5152   Aytal obra am e desir,
   5153   a ela do ma quantitat
   5154   de mon saber, ma volentat,
   5155   de ma memori’e membrar,
   5156   per so que pusca contemplar
   5157   obra qui es de infinir,
   5158   de eternar e de complir,
   5159   on lo abasta ymagenar
   5160   ni ab quantitat consirar;
   5161   per que cove ’sser exalsat
   5162   consirar sobre quantitat
   5163   en contemplar Deu engenrat
   5164   infinitat e eternat;
   5165   lo qual consirar es trop greu,
   5166   mas fas ab l’ajuda de Deu.
   5167   Hom qui fa breu oracio
   5168   e ab poca devocio,
   5169   car poc mesura e poc pren
   5170   de Deu, car poc n’am’e n’enten,
   5171   de quantitat es ocios:
   5172   d’on es avar e pereros,
   5173   e qui ’n orar met quantitat
   5174   aytant com pot per poestat,
   5175   per membrar amar e saber,
   5176   car de si fa Deu son dever,
   5177   montiplica oracio
   5178   ab bonea e ab rao,
   5179   ab vertut e ab compliment
   5180   en qui esta alegrament;
   5181   e sel qui aora petit,
   5182   en l’oracio es marrit,
   5183   car Deus se lunya de s’amor;
   5184   per que no pot aver sabor
   5185   en Deu pregar, pus quantitat
   5186   te ociosa e bontat
   5187   volentat saber e membrar,
   5188   en qui quantitat pot entrar
   5189   aytanta com ne vol aver
   5190   en pregar Deu e car tener.
   5191   E per so, Senyer Deus cortes,
   5192   qui abundatz en tota res,
   5193   montiplicatz en mon membrar,
   5194   mon entendre e mon amar,
   5195   quantitat en oracio
   5196   en vos loar, querre perdo:
   5197   que ’n vos pregar deu tot hom far
   5198   son poder en vos contemplar,
   5199   e ab tan gran devocio,
   5200   que ’n res no li digatz de no,
   5201   A, Senyer Deus! molt ay falits
   5202   contra vos, per que·n son marrit;
   5203   per que mes obs molt vos pregar,
   5204   molt vetlar e poc sejornar,
   5205   consirant co us pusca servir
   5206   ab ymaginar e sentir
   5207   e ab tot cant ay en poder,
   5208   e dementre que n’ay laer;
   5209   quar mon temps say qu’es termenat.
   5210   E vos, Senyer, per pietat,
   5211   donatz me, Senyer, per merce,
   5212   la quantitat del temps qui·m ve
   5213   en vos servir, en vos onrar;
   5214   e que tot lo be que puse far,
   5215   fassa, sens que no fala ’n res.
   5216   A, Senyer Deus! merce, merces!

   5217   Aor vos, Deus, qui sotz .j. qual,
   5218   qui sobre tot quant es mays val.
   5219   Vos sotz .j. qual en deitat
   5220   per propria paternitat,
   5221   e soiz altre qual engenrar
   5222   per propria filiacio,
   5223   e santa espiracio
   5224   es un’altra proprietat
   5225   qui es altre qual espirat;
   5226   e totz .iij. quals .j. Deu estan,
   5227   lo qual aor e el reclam;
   5228   quar el es .j. qual qui ’s bontat
   5229   infinitat eternitat.
   5230   En bontat .j. qual es entes
   5231   qui propi bonificant es;
   5232   un qual qui es bonificat,
   5233   propriament Fil apelat;
   5234   e·l bonificar per s’amor
   5235   es altre qual, e que aor,
   5236   car dels .ij. quals esta ixit
   5237   perfet Deu e Sant Esperit.
   5238   Per estes .iij. proprietatz
   5239   substancials, no qualitatz,
   5240   pot hom entendre en bontat
   5241   que .j. es lo bonificat,
   5242   e altre ’s lo bonificant,
   5243   e·l bonificar qui es sant,
   5244   Esperit Sant d’amdos vengut,
   5245   e sens los quals no es legut
   5246   que Deus enteses, en bontat,
   5247   bonificant bonificat
   5248   bonificar, si fos mesclat
   5249   cascu ab l’autre ’n convertent,
   5250   e que no fossen different;
   5251   mas car la .j. l’autre no es,
   5252   pot Deus saber cascun qual es
   5253   en sa bontat, en son poder,
   5254   en sa essenci’e saber,
   5255   e en cascuna dignitat;
   5256   e per so es en trenitat,
   5257   la qual beneesc e reclam
   5258   que·m perdo e que·m gart de dam.
   5259   Es .j. altre qual, Crist apelat,
   5260   en qui estan quals ajustat:
   5261   un qual es aquel qui es nat
   5262   de Deu Payre per deitat,
   5263   altre qual es sel qui hom es;
   5264   e cascu d’amdos Jhesus es,
   5265   e Jhesus esta lo cascu.
   5266   Aytal qual no fo anc negu,
   5267   car cascu tot, lo tot esta,
   5268   car la divina persona
   5269   es deu e home, e hom es
   5270   deu, e ayso en Jhesus es,
   5271   lo qual es Deu viu, eternal,
   5272   e qui en est mon lo mortal.
   5273   En el Deus es propriament,
   5274   qui apropria verament
   5275   a si, l’umanitat que pres,
   5276   per la qual veray home es
   5277   e a l’ome ha ’propriada
   5278   sa deitat e ha donada,
   5279   per so que l’ome sia Deu;
   5280   e l’apropiar no es greu
   5281   a Deu, pusque n’a volentat
   5282   ab granea humilitat
   5283   e poder, qui es infinit
   5284   e obra de Sant Esperit;
   5285   enpero gran miracle es,
   5286   lo major qui esser pogues.
   5287   Per que us aor, Senyer Jhesus,
   5288   qui sotz per alt e per en jus
   5289   senyor de tot quant es creat;
   5290   e a vostra humanitat
   5291   ha Deus creat trestot quant es;
   5292   per que us vuyl amar mays que res,
   5293   car vos sotz qual de datat
   5294   de creada humanitat.
   5295   Aquel qual qui esta al cel,
   5296   senyor de l’angel Gabriel
   5297   e de totz los Angels qui so
   5298   e mou lo cel, l’ayre, e·l tro,
   5299   la mar e la terra soste,
   5300   e qui crea e qui mante
   5301   tot so qui es, am e aor,
   5302   e per el planc sospir e plor;
   5303   car molt lo volria amar
   5304   e molt son tengut de l’onrar,
   5305   e vas el ay fortment falit;
   5306   per qu’eu prec lo Sant Esperit
   5307   que·m do, per s’amor, tal saber,
   5308   tal gracia e tal poder,
   5309   tal vertut e tal volentat,
   5310   que tot sia enamorat
   5311   de tractar tot son onrament,
   5312   e que sia molt penedent,
   5313   car vas el ay tan fort falit.
   5314   E d’ayso lo Sant Esperit
   5315   sia lo meu procurador,
   5316   e que u sia do li m’amor.
   5317   Aquel qual qui no pot morir
   5318   ni en neguna res falir,
   5319   e qual c’om no pot enganar,
   5320   forsar, ni nula res celar,
   5321   e qual qui nos totz jugjara
   5322   e tot so que·n volra sera,
   5323   e qual qui ama fort perdo
   5324   e ama mays donar gran do
   5325   que petit, reclam e aor;
   5326   e vuyl me sforsar per s’amor
   5327   a esser bo, pus qu’el ho vol,
   5328   e de mos peccatz aver do,
   5329   e vuyl plorar e sospirar
   5330   per penedir e per amar;
   5331   car per ests .ij. pot peccador,
   5332   aver gracia del Senyor.
   5333   Qui es qui pusca res crear,
   5334   ni negun peccat perdonar?
   5335   Qual es sel qui pot destruir
   5336   en .j. punt lo mon, e delir?
   5337   Qui fa florir e fa granar?
   5338   E qui pot hom resuscitar?
   5339   E qui dona gloria ’l cel?
   5340   E qui es ver amic feel?
   5341   E qui pot los homens sanar?
   5342   E qui fa ploure e lampagar?
   5343   E qui es rey d’emperadores?
   5344   E qui es senyor de valors?
   5345   E qui fa estar los dampnatz
   5346   en mortal foc perpetuatz?
   5347   E qui es qui ha si metex
   5348   ni per bo dret am nuyla res?
   5349   No es mas sol .j. qui qu’eu say,
   5350   qui ha tot can dic, encar may:
   5351   aquel qui es bon Deu d’amor,
   5352   lo qual prec, reclam e aor,
   5353   que·m do sa joya e·m perdo
   5354   mos peccatz, d’on penedent so.

   5355   Aor vos, Deus, on temps no es,
   5356   car eternal sotz per james.
   5357   A, Senyer Deus! e quant sera
   5358   aquel temps que hom vos veura
   5359   en gloria perpetuar,
   5360   veent la vostra trenitat
   5361   ab vista de enteniment?
   5362   veent lo sant engenrament,
   5363   que·l Payre fa de son Fil car?
   5364   ni veser lo sant espirar
   5365   del Sant Esperit glorios?
   5366   car aquel veser es joyos,
   5367   e es veser esperital,
   5368   qui veu infinit eternal
   5369   produiment e iximent,
   5370   c’om veura manifestament
   5371   sens tot miya e la bontat
   5372   infinitat eternitat
   5373   poder saviea amor
   5374   virtut veritat e valor,
   5375   gloria e tot compliment,
   5376   hom veyra manifestament
   5377   veent vostre bonificar,
   5378   vostre entendre, eternar;
   5379   e de cascuna dignitat
   5380   hom veura s’obra per vertat.
   5381   Aquel veser tam bel sera
   5382   tan glorios, e tant valra,
   5383   que boca no poria dir.
   5384   A, Senyer Deus! e tant desir
   5385   aquel temps qu’eu pogues veser
   5386   vostr’esencia, vostr’esser
   5387   car no pot aver marriment
   5388   qui ella veu, car compliment
   5389   ha home en ela tan gran,
   5390   que tot quant vol ha a son talan;
   5391   per que l’aor, l’am e la cre,
   5392   desir la veser may que re.
   5393   A Jhesu Crist! quant vos veuray
   5394   en paradis, on joy estay
   5395   tan gran, que dona compliment
   5396   a seyn e ymaginament
   5397   e a sentiment corporal
   5398   tan gran, que nul be temporal
   5399   no pot donar tant de plaer
   5400   con hom ha en vostre veser?
   5401   Per que vos, aor e us reclam,
   5402   e per merce, pus que tant am,
   5403   vostre veser sia·m donat;
   5404   e car grans dons donatz de grat,
   5405   ay en lo do gran esperansa
   5406   e del tots jorns n’ay remembransa.
   5407   Jhesu Crist, Senyer! A, qui fos
   5408   en aquel temps que nasques vos,
   5409   e vos veses infant petit,
   5410   vostres carns nues e poc lit,
   5411   pobre de draps, ple de bontat!
   5412   A, com fora enamorat
   5413   en vos veser, tenir, tocar,
   5414   e contra erguyl contrastar,
   5415   veent lo rey del cel e·l tro
   5416   jaer en paubre litelo!
   5417   A, qui los en sel temps nuyrit
   5418   que Jhesus fo infant petit!
   5419   e c’om totz jorns ab el anas,
   5420   ab el estes, ab el jugas!
   5421   A, com fora gaug de plaer!
   5422   A, qui volgra als mays aver?
   5423   E quant Jhesus ac sa edat,
   5424   que hom lo servis a son grat!
   5425   e quant fo liat e pres,
   5426   que hom son companyo estes
   5427   en tota la greu passio,
   5428   en la greu mort! Anc gaug no fo
   5429   major que sel c’om pogr’aver.
   5430   A, Jhesus per vostre plaer,
   5431   faytz me vos veser en lo cel
   5432   on vos adora Gabriel,
   5433   Michael, Serafin, Rafael.
   5434   E eu en est mon vos aor,
   5435   vos desir, que·n suspir e plor.
   5436   A, Senyer Jhesus! quant sera
   5437   aquel temps c’om mays amara
   5438   vos amar, onrar e servir,
   5439   e per vos trebayls sostenir,
   5440   per exempli de bon pastor,
   5441   que per si metex e s’onor,
   5442   per son parent, per son castel,
   5443   per be menjar e bel mantel?
   5444   A Senyer Deus! e tan mal es
   5445   aquest temps en que m’avetz mes,
   5446   car no·l despen en vos servir,
   5447   e veg me a la mort venir,
   5448   e no·m se lo temps que morre,
   5449   ni si de mi auretz merce!
   5450   A, Senyer Deus! tan gran esglay
   5451   ay, que temps no·m defala say!
   5452   car si eu muyr sens vos amar,
   5453   sens penedir, sens reclamar,
   5454   e que no·m sia confessat
   5455   de mon faliment e peccat,
   5456   iray en tenips on foc no mor
   5457   en qui hom esta tan en plor,
   5458   que mil vetz pora mays plorar
   5459   d’aygua, que no han fonts ni mar;
   5460   e que·l comte renovelas
   5461   de lagremes, e retornas
   5462   lo comte infinidament,
   5463   pora esser lo nombrament,
   5464   de cascuna gota de mar.
   5465   A, Senyer Deus! quant vuyl pensar
   5466   lo temps en que stan peccador
   5467   en infern, e pens la dolor
   5468   que auran, del pensar son las.
   5469   E quant pens quant estan li las
   5470   ab que·l demoni lass’e pren,
   5471   per so que vajen al turmen,
   5472   no·m pusc abstenir de plorar;
   5473   per que us volria demanar
   5474   tal temps en est mon, on estes
   5475   axi fermat, per tot quant es,
   5476   trestot mon esser corporal
   5477   e mon esser espirital,
   5478   que per tot so que ’n lo mon es
   5479   no fees faliment en res,
   5480   e c’amas mays oracio
   5481   que onrament, ni l’aur qui fo,
   5482   ni qui es, ni james sera.
   5483   A, Senyer Deus! e quant veyra
   5484   aquel jorn lo vostre sotzmes,
   5485   c’am mays orar que nula res?

   5486   Aor vos, Deus, qui ’n vos estatz
   5487   e en tot quant avetz creatz;
   5488   estatz en loc e fora loc
   5489   e vostr’esser nul temps no·s moc,
   5490   car negun esser infinit
   5491   no es mogut ni departit;
   5492   Per que us aor, e us clam, e us cre
   5493   de mos peccatz deman merce.
   5494   Esta lo cel emperial
   5495   loc de gloria, qui mays val;
   5496   loc de Jhesu Crist apelat,
   5497   on esta lo chor ordenat
   5498   e·l tro. Jhesus el mig esta,
   5499   e pres d’el sancta Maria:
   5500   Jhesus resplan, ab sa clardat
   5501   trestot lo cel e li salvat
   5502   e·ls angels, de tal resplandor,
   5503   que Deus no·n pots crear major;
   5504   car resplandor qu’ix d’ome deu
   5505   es tan gran, que no la pot Deu
   5506   de nul altre cors far ixir
   5507   tan gran; e quant be m’o albir,
   5508   con la resplandor fort resplan
   5509   ni la gloria que·ls sants n’an,
   5510   desir com pogues esser lay,
   5511   e no preu res que sia say.
   5512   Per qu’eu aor lo rey Jhesus,
   5513   e prec los sants qui son ja sus,
   5514   que per mi pregon lo Senyor
   5515   que·m vesta de sa resplandor
   5516   en paradis, per sa merce,
   5517   e que de say fassa tant be,
   5518   qu’el ne sia amat onrat,
   5519   e qu’eu ne fos marturiat;
   5520   car sel qui mor per Deu onrar,
   5521   en paradis sera pus clar
   5522   que negu que, n’o sia mort.
   5523   A, com sera bona la sort
   5524   a totz sels qui per el moran!
   5525   car d’aquel drap vestit seran,
   5526   on Jhesus ha sa resplandor
   5527   del qual vest qui mor per s’amor,
   5528   La cara de Jhesu loc es
   5529   tot lo melor que ’ser pogues;
   5530   car en veser ela aura
   5531   hom tot so que aver volra,
   5532   ela es lec de compliment,
   5533   en ha repos tot sentiment
   5534   e tota ymaginacio
   5535   d’aquels c’auran salvacio.
   5536   Aquela car’am e aor,
   5537   qui dona gloria major
   5538   que tot so qui·s pora veser,
   5539   e per ela hom ha poder
   5540   com pas son entendre, membrar,
   5541   son amar, en Deu consirar
   5542   com esta en sa trenitat
   5543   essencia e unitat,
   5544   e com es bon e poderos
   5545   et en si metex glorjos.
   5546   Aquela cara eu aor,
   5547   e ma cara muyl, per s’amor,
   5548   de lagremes, e plor soven,
   5549   e d’ela say merce aten.
   5550   La boca de Jhesu es loc
   5551   en en parlar se fa tal toc,
   5552   que tot so qui ’s per oimen,
   5553   n’esta el cel en complimen;
   5554   car qui ou Jhesu Crist parlar,
   5555   no cal de beure ni menjar
   5556   ni de tocar, nul sentiment;
   5557   car tot quant say ha tocament,
   5558   no ’s una glan a comparar
   5559   vas so c’om ausira parlar
   5560   a Jhesu, lo major senyor,
   5561   qui parla ab tan gran dousor,
   5562   que Deus no·n pot posar major
   5563   en nula causa corporal.
   5564   A, Jhesu! vostre parlar,
   5565   tant, c’ome no u poria dir;
   5566   per qu’eu el aor e desir;
   5567   e datz me forsa e poder,
   5568   com totz temps sia vertader
   5569   per amor de vostre parlar,
   5570   e ab ver dir volria onrar.
   5571   Parays es loc assignat
   5572   en estaran tuyt li salvat
   5573   aytant de temps com Deus sera.
   5574   En aquel loc cascu aura
   5575   en Jhesu tot so que volra
   5576   loc en hom ausira cantar
   5577   Angels e sant, tant fort e clar,
   5578   lausant de Deu sa unitat,
   5579   sa trinitat e sa bontat
   5580   e cascuna sa dignitat;
   5581   e ’ncara la humanitat,
   5582   per que Deus ver home esta.
   5583   On, tot lo be que sia sa
   5584   no val tant com sol .j. cantar
   5585   del menor sant; quar no·s pot far
   5586   que causa qui tost es passada,
   5587   vala tant com perpetuada.
   5588   Per qu’eu de sa cant e aor
   5589   per amor del major Senyor.
   5590   Can pens lo loc que ’n infern es,
   5591   del qual hom no ixira mes,
   5592   loc tenebros, negre, pudent,
   5593   on hom esta en cremament;
   5594   loc qui de tot be ha fretura,
   5595   e loc en qui totz temps mal dura,
   5596   tot estag trist e son tement
   5597   que no vaja en foc ardent
   5598   estar, totz temps, pres e liatz
   5599   per rao de mos greus peccatz.
   5600   E s’eu vay lay sera rao,
   5601   pus que ay fayta falio
   5602   contra Deu, qui bo me crea
   5603   e ab sa sanc me recrea.
   5604   Per qu’eu me sotzmet a rao,
   5605   enaxi fas oracio
   5606   tal, que Deus no·m pot condempnar,
   5607   pus de mos tortz me vul jugjar;
   5608   car Deus es just e no fa tort
   5609   a sel qui s’acusa a mort,
   5610   per so car fal contra dever,
   5611   ab que speransa car tener
   5612   sabja, e que deman perdo
   5613   a Deu, qui ha star a rao
   5614   a tot hom qui merce deman
   5615   e qual que Deus en fassa n’am,
   5616   sia punir o salvament;
   5617   car en Deu estan egalment
   5618   justicia e perdonar;
   5619   per c’om deu l’u e l’altr’amar.
   5620   E qui fa ’ytal oracio
   5621   a Deu, no·l dira mays de no.

   5622   A manera d’oracio
   5623   cove aver devocio
   5624   e que no sia en peccat,
   5625   qui enpatxa la amistat
   5626   que Deus ha ab hom en orar.
   5627   Encara deu hom ordenar
   5628   sa vista en tal res veser,
   5629   qui no enpatxen lo plaer
   5630   qui·s pertayn en oracio
   5631   ni destrua contriccio,
   5632   sens la qual hom no deu orar.
   5633   E ayso metex cove far
   5634   de son odorar e ausir,
   5635   de son gustar, de son sentir;
   5636   car can los seyns son enpatxatz
   5637   per sentir, no es ordenatz
   5638   home que pusca be pregar.
   5639   Ayso metex d’ymagenar,
   5640   qui ’n orar esta molt noent
   5641   can no es en ordenament;
   5642   mas que ymagin lo gran mal
   5643   que hom ha en foc infernal,
   5644   car home n’estara tement
   5645   e de sos peccatz penedent;
   5646   per que·n sera mils ordenat
   5647   con a Deu deman pietat;
   5648   e per so que pusca plorar,
   5649   ymagin gran marturiar
   5650   de alcun home son amat,
   5651   per so que n’aja pietat;
   5652   e pux ymagen lo turment,
   5653   la dolor e lo plorament
   5654   que Jhesu Crist ac en la crotz,
   5655   e nostra Dona ’l peu desotz,
   5656   e autresi de sent Johan;
   5657   e si be·n va ymaginan,
   5658   pora suspirar e plorar,
   5659   e ses pregueres melorar.
   5660   Apres ymagen sus lo tro
   5661   on Jhesus es, e en viro
   5662   los sants e nostra Dona ’l cel,
   5663   e autresi tuyt li feel;
   5664   car per aytal ymaginar
   5665   se pora fort enamorar
   5666   de Jhesu, e dels sants de sus,
   5667   e son orar ira ensus;
   5668   e quant aura ymaginat
   5669   e molt sospirat e plorat,
   5670   per crexer sa devocio
   5671   pug sobre ymagenacio,
   5672   e sospena ’n sus sa rao,
   5673   so es, son entendre e amar,
   5674   son membrar; no vula parlar,
   5675   clausa sos huls no auja res,
   5676   e tenga son pens tant sotzpes
   5677   e Deu e sancta trenitat,
   5678   sa unitat e sa bontat,
   5679   que ’n nula res als no consir,
   5680   mas de sol Deu aja desir;
   5681   e am Deus, per tal, car es bo,
   5682   no pas per nula res qu’el do,
   5683   ni per perdonar son peccat,
   5684   ni que el no sia dampnat.
   5685   E qui ’n axi volra orar,
   5686   sintra·s tan alt per son amar,
   5687   per son entendre e membrar,
   5688   que no pora pus alt pujar.
   5689   E qui prega mays per son be
   5690   Deu, que per el, gens no ave;
   5691   e qui fal no pot alt pujar
   5692   s’oracio, son contemplar,
   5693   car la manera li defal;
   5694   e sin orar amont ni ’val
   5695   s’oracio no pot passar
   5696   a Deu, ni el pot perdonar
   5697   ni donar, ni·l pregar grair;
   5698   car Deus no vol hom exoir
   5699   qui vula mays esser salvat,
   5700   que Deu servit entes amat
   5701   e onrat. E qui vol mays far
   5702   en Deu pregar e contemplar,
   5703   consir cascuna dignitat
   5704   de Deu, e son actu format,
   5705   e con l’una e l’altra es,
   5706   e con ensems son .j. res
   5707   sotz .j. santa deitat,
   5708   un Deu qui ’s cada dignitat,
   5709   e si s’es l’actu de cascuna;
   5710   e de les dignitatz neguna
   5711   no esta ab defaliment,
   5712   ans ha en si tot compliment;
   5713   e l’una en l’autra ’s complida,
   5714   e ayso per obra infinida,
   5715   intrinseca e eternal;
   5716   e es per Payre divinal
   5717   e Fil e per Sant Esperit;
   5718   e cascu esta tan complit
   5719   con l’autre, e estan totz tres
   5720   un Deu, no departit en res.
   5721   E qui en axi pot levar
   5722   s’oracio e pot estar
   5723   lonc temps en sa oracio,
   5724   e sens ymaginacio
   5725   de nula cosa corporal,
   5726   nul’oracio tant no val;
   5727   car hom estara tot raubit,
   5728   sus alt, per lo Sant Esperit;
   5729   no curant de causa de say,
   5730   son orar sera si veray,
   5731   c’om no y poria enadir
   5732   en contemplar ni en desir;
   5733   per que·m parria gran rao
   5734   c’om amas tal oracio.
   5735   E vos, Senyer Deus, per merce,
   5736   lo qual aor e am e cre,
   5737   pus l’oracio·m faytz saber,
   5738   faytz la amar a mon voler
   5739   tan fort, c’ab ela vos aor,
   5740   e que de vos molt m’enamor.

   5741   Hom fa a Deu oracio
   5742   ab la boca·n quere perdo;
   5743   oracio es ab parlar
   5744   de Deu, e d’el be recomtar;
   5745   e oracio home fa
   5746   ab bon desir on mal no ha;
   5747   ab ben far hom aora Deu,
   5748   ab almoyna e dar del seu;
   5749   e ab gardar se de peccar
   5750   pot hom pregar Deu e orar.
   5751   Ab voler qui ama bontat,
   5752   justicia e caritat,
   5753   fe esperansa e honor
   5754   de Deu, aor’om lo Senyor;
   5755   e qui hi met prudencia,
   5756   fortitudo e trempansa
   5757   humilitat absteniment,
   5758   e que hom sia pacient
   5759   leyal cortes e vertader,
   5760   ab aytals vertutz pot hom fer
   5761   a Deu veray oracio,
   5762   e que y sia devocio.
   5763   E qui vol mays en sus pujar
   5764   s’oracio, pora ho far
   5765   ab amar Deus per sa bontat,
   5766   sa granea, eternitat,
   5767   e per so car es infinit
   5768   et en totes causes complit.
   5769   Encara ’s altre pujament
   5770   d’orar, ab son enteniment;
   5771   car qui de Deu mays be n’enten
   5772   mays afina son amamen;
   5773   et on mays s’afina l’amor,
   5774   mays puja hom pregar Senyor;
   5775   e on mays puja l’amament,
   5776   mays puy ensus l’enteniment;
   5777   enaxi puja lo pregar
   5778   ab entendre e ab amar
   5779   de Deu ab grans obres vertatz;
   5780   e on mays el es remembratz,
   5781   mays puja l’entendres e amar.
   5782   Ayso metex es de membrar,
   5783   qui puyg ab amar e saber;
   5784   enaxi totz .iij. an mester
   5785   a pujament d’oracio;
   5786   car entendre ’s .i. escalo,
   5787   altr’escalo esta l’amar,
   5788   e altre es lo remembrar:
   5789   cascun al autr’es ajudant,
   5790   e ab cascun hom va pujant
   5791   a Deu sa gran oracio,
   5792   de escalo en escalo.
   5793   Mas lo pujar fora petit,
   5794   si no fos lo Sant Esperit,
   5795   qui ajuda al remembrar
   5796   e a l’entendre e amar,
   5797   e tir’ensus lo pregament
   5798   ab que·s fa lo exoiment.
   5799   Ab alcun sant hom pot pregar,
   5800   ab c’om lo sant vula honrar;
   5801   car aquel sant es ajudant
   5802   en tot so per c’om va pregant.
   5803   Aquel qui vol, per Deu servir,
   5804   trebalar e mort sostenir,
   5805   sa oracio acabar
   5806   ha, ab que pot molt Deus pregar;
   5807   car solament lo seu desir
   5808   prega tant fort, c’om no u pot dir.
   5809   Aquel qui es a tort mal dit,
   5810   si aquel tort gita en oblit,
   5811   ha ab que fa oracio
   5812   tal, que Deu no dira de no
   5813   de nula res que li deman,
   5814   pus que fa oracio gran;
   5815   car se qui prega ab petit,
   5816   totes vetz no es exoit.
   5817   Aquel qui ama castetat,
   5818   ha ab que pregua de bon grat;
   5819   e qui ama luxuria,
   5820   a Deu fa gran injuria
   5821   si·l prega; car no ha ab que
   5822   deja a Deu clamar merce.
   5823   Aquel qui s’orna ab vestir
   5824   e vol trop menjar e dormir,
   5825   mira son cors e son talo,
   5826   can vol far gran oracio
   5827   no ha ab que, car no·s cove
   5828   que ab peceat home prec be.
   5829   Aquel qui prega sospirant
   5830   ab contriccio e plorant,
   5831   ha ab que pot Deu molt pregar,
   5832   ab que no sia·l suspirar
   5833   d’ypocrisia, ni los plors;
   5834   car lo pregar no ha valors,
   5835   pus ypocrisia y consent;
   5836   ans li·n tayn .j. tal puniment,
   5837   que Deus no li do ni·l perdo.
   5838   E sel qui fa oracio,
   5839   per so car hom l’en ha logat,
   5840   e vol n’esser molt mils pagat
   5841   que no es la oracio,
   5842   fa contra l’autre falio,
   5843   e l’orar a el res no val
   5844   pus que hi fa peccat mortal;
   5845   car aur, cosi, ni onrament
   5846   no val tant com bon orament.
   5847   Sel qui prega mays per paor
   5848   que de Deu conquerir amor,
   5849   no ha ab que pusca pregar;
   5850   car hom no deu adenantar
   5851   lo petit contra lo major,
   5852   e qui pertayn tota honor;
   5853   e qui ho fa preg’a son dam.
   5854   A, Senyer Deus! fort vos reclam
   5855   e que·m donetz ab que us aor,
   5856   e ab que vos fassa honor;
   5857   e quant vos pregare de re,
   5858   que ’n pregar am mays vos que me.

   5859   A honor del Sant Esperit
   5860   Ramon ha fenit son escrit,
   5861   en Malorca, dins la Ciutat,
   5862   el nombre que Deus fo ’ncarnat
   5863   mil e tresens, el mes juylol.
   5864   Quj ’s en peccat e ’xir en vol,
   5865   ab est escrit ha son poder,
   5866   car ab el pora mantener
   5867   la fi a la qual es creat,
   5868   en sabra ixir de peccat.
   5869   E·l tractat sia corrigit
   5870   si en res eu hi ay falit;
   5871   si’a santa Maria dat,
   5872   e per sa amor sia amat.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés: Ramon Llull, Rims, vol. I, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1936.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc