Rialc
Rao 89.3a

            Ramon Llull


    1      A vos, dona verge santa Maria,
    2      do mon voler, qui·s vol enamorar
    3      de vos tan fort que sens vos no volria
    4      en nulla re desirar ni amar;
    5      car tot voler ha melloria
    6      sobre tot altre que no sia
    7      volent en vos, qui es maire d’amor.
    8      Qui vos no vol, no ha d’on s’enamor.

    9      Pus mon voler vol vostra senyoria,
    10     lo meu membrar e·l saber vos vull dar;
    11     car sens voler, Dona, jo que·ls faria?
    12     E vos, Dona, si us plai, façats membrar,
    13     entendre, amar a clerecia,
    14     per ço que vagen en Suria
    15     los infeels convertir, preicar,
    16     e·ls crestians facen pacificar.

    17     Mant hom se vana que morria
    18     pel vostre fill, si loc venia;
    19     mas paucs son cells qui·l vagen preicar
    20     als infeels, car mort los fai dubtar.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras: Ramon Llull, Poesies, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 27.

È una delle due liriche inserite nel Blanquerna.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc