Rialc
Rao 89.10

            Ramon Llull


    1      Son creat e esser m’es dat
    2      a servir Deu que fos honrat,
    3      e son caut en mant pecat
    4      e en ira de Deu fui pausat.
    5      Jesus me venc crucificat:
    6      volc que Deus fos per mi amat.

    7      Mati ane querre perdo
    8      a Deu, e pris confessio
    9      ab dolor e contricio.
    10     De caritat, oracio,
    11     esperansa, devocio,
    12     Deus me fe conservacio.

    13     Lo monestir de Miramar
    14     fiu a frares Menors donar
    15     per sarrayns a preicar.
    16     Enfre la vinya e·l fenolar
    17     amor me pres, fe·m Deus amar,
    18     e ’nfre sospirs e plors estar.

    19     Deus Paire, Fil, Deus Espirat,
    20     de qui es Santa Trinitat
    21     tracte com fossen demonstrat.
    22     Deus Fill, del cel es davalat,
    23     de una Verge esta nat,
    24     Deu e home, Crist appelat.

    25     Lo mon era ’n damnacio;
    26     mori per dar salvacio
    27     Jesus, per qui·l mon creat fo.
    28     Jesus puja ’l cel sobre·l tro,
    29     venra a jutjar li mal e·l bo:
    30     no valran plors querre perdo.

    31     Novel saber ay atrobat,
    32     pot n’hom conexer veritat
    33     e destruir la falsetat.
    34     Serrains seran batejat,
    35     tartres, jueus e mant errat,
    36     per lo saber que Deus m’ha dat.

    37     Pres ay la crots: tramet amors,
    38     a la Dona de peccadors
    39     que d’ela m’aport gran secors.
    40     Mon cor esta casa d’amors
    41     e mos huyls fontanes de plors:
    42     entre gaug estag e dolors.

    43     Son hom veyl, paubre, meyspreat,
    44     no ay ajuda d’home nat
    45     e ay trop gran fait emparat.
    46     Grans res ai de lo mon cercat,
    47     mant bon exempli hai donat:
    48     poc son conegut e amat.

    49     Vuyl morir en pelec d’amor.
    50     Per esser gran non ay paor
    51     de mal princep ne mal pastor.
    52     Tots jorns consir la desonor
    53     que fan a Deu li gran senyor
    54     qui meten lo mon en error.

    55     Prec Deus trameta missatgers
    56     devots, sciens e vertaders
    57     a conexer que Deus hom es.
    58     La Verge on Deus hom se fes
    59     e tots los sants d’ela sotsmes
    60     prec qu’en infern no sia mes.

    61     Laus, honor al major Senyor
    62     al qual tramet la mia ’mor
    63     que d’el reeba resplendor.
    64     No som digne de far honor
    65     a Deu, tan fort son peccador,
    66     e som de libres trobador!

    67     On que vage cuit gran be far,
    68     e a la fi res no y pusc far,
    69     per que n’ay ira e pesar.
    70     Ab contricio e plorar
    71     vuyl tant a Deu merse clamar
    72     que mos libres voyl’exalsar.

    73     Santetat, vida, sanitat,
    74     gaug, me do Deus e libertat,
    75     e guard me de mal e pecat.
    76     A Deu me son tot comanat:
    77     mal esperit ni hom irat
    78     no ajen en mi potestat.

    79     Man Deus als cels e ’ls elements,
    80     plantes e totes res vivents
    81     que no·m fassen mal ni tormens.
    82     Do·m Deus companyons conexens,
    83     devots, leials, humils, tements,
    84     a procurar sos honraments.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés: Ramon Llull, Rims, vol. I, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1936.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc