Rialc
Rao 87.1

            Joseta


    1      Tot lo voler,
    2      lo pretz e lo saber
    3      que ’n mes xansos
    4      pusque algus veser,
    5      prench yeu de vos,
    6      dona, qui·m fayts valer
    7      e ’n xascun loch
    8      trop mays que no solia
    9      de l’or’ençay
    10     que us prengui per aymia.

    11     Car lo poder
    12     qu’avets es ten sobrer
    13     e valaros
    14     que fay ser plasenter
    15     tot amoros
    16     que ’n vos puxa esser,
    17     e sol que toch
    18     en re que vostre sia,
    19     li fuig smay
    20     e·l ve tot’alegria.

    21     Lo jorn primer
    22     qu’yeu vi lo captener
    23     de vostre cors,
    24     no·m pogui retener
    25     vostre no fos
    26     del tot, ses retraher,
    27     de que ten grog
    28     torni, que no·m sabia
    29     pertir de lay
    30     on vostra cors sesia.

    31     A mon parer,
    32     senyora degretz ser
    33     d’un regondos,
    34     per ço com del grosser
    35     ffayts gracios,
    36     ardit e vertader,
    37     e mays que·l foch
    38     qui bon aur del mal tria,
    39     del no veray
    40     triats tota falcia.

    41     Donchs be deig fer
    42     so que us vinga ’n plaser
    43     tota sesos,
    44     com fay lo feudater
    45     leyal e bos,
    46     con son senyor lo quer,
    47     e que no poch
    48     on se vol quan stia
    49     vostre gay sors,
    50     be·n diga nueyt e dia.

    51     Mon gentil cavalher,
    52     com suy en loch
    53     que us pux veser tot dia,
    54     semble·m que lay
    55     en paradis stia.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 165. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 14 ser] esser ms. e ed. (per rimediare all’ipermetria, rilevata anche dall’editore). — 16 que ’n] quon ms. (correzione dell’ed.; ma forse meglio que ’b o qu’ab; esser] ser ms. e ed. (per rimediare all’ipometria, non rilevata dall’editore). — 20 tot’a. ] tot a. ed. — 40 triats] tirats ed. — 32 ser] esser ms. e ed. (anche qui per rimediare all’ipermetria, non rilevata dall’editore).

 

Incipitario di Joseta
Indice degli autori

Rialc