Rialc
Rao 84bis.1

            Jaume II d’Aragó


    1      Mayre de Deu e fylha,
    2      verge humil e bela,
    3      vostra nau vos apela
    4      que l’aydetz, quar perilha.

    5      Perylhan vay en l’onda
    6      d’aquest mon per tempesta;
    7      e·l nauchier no·s n’a cura,
    8      e tant fortun’aonda
    9      que nulls no·y leva testa
    10     e l’aura qu’es escura.
    11     E s’ayso gayre dura
    12     vostra nau es perduda
    13     si, per la vostr’ajuda,
    14     no troba port o ylha.

    15     Nau, leyn, vexel o barcha,
    16     parlan en ver lenguatge,
    17     devem tuyt ben entendre
    18     que signifiquet l’archa
    19     on l’umanal lynatge
    20     plac a Deus tot compendre,
    21     per complir et atendre
    22     so que ja promes era:
    23     que d’aquell restaurera
    24     el cel, manta seylha.

    25     La nau es carregada
    26     e de son port se lunha,
    27     quar trop greu vent la forsa;
    28     e ’s mal amarinada,
    29     tant que negu no·y punha
    30     cossi la nau estorsa.
    31     A! com fort trai ves orsa,
    32     que pels timons no·s guia
    33     ni fay la dreta via
    34     sol una pauca mylha.

    35     Mayre, tu·m dona forsa
    36     contra ma leugeria,
    37     e·m garda de la via
    38     de peccat, que·ns exylha.

 

 

 

Ed. Irénée Cluzel, «Princes et trobadours de la Maison royale de Barcelone-Aragon», BRABLB, 27, 1957-58, pp. 321-373, a p. 354.

 

Incipitario di Jaume II d’Aragó
Indice degli autori

Rialc