Rialc
Rao 84.1

            Mossèn Ivany


    1      En re del mon no prench joy ne segorn,
    2      tan gran dolor dins mon cor s’es encesa,
    3      y ayco per tan quez ab pauca destresa
    4      m’avets donat lo variable torn,
    5      que sol un jorn
    6      no·m volgues may servar la promatença
    7      que ’l departir lay fonch fayt’antr’abdos;
    8      e per ço prey tots los fis amadors
    9      vulhen punir la vostra gran falhença
    10     ab panatença.

    11     Mas ges per ço no dubtaretz sentença
    12     qui us rependra de vostres falhissos;
    13     ffort me desplay com me fiu amoros
    14     de dompna tal, paubre de conaxença
    15     e benvolença;
    16     perque no·m platz d’uymay vostre pa[. . .]
    17     ne un momen ab vos no·m vi[. . .]
    18     si be suy certs que no us poria fe[. . .]
    19     ni mes aymant n’ami tan pau[. . .]
    20     de gran valia.

    21     Paubre de fe, si me lengue us de[ia]
    22     so que mos cors poria descob[rir],
    23     no pensi vos deguessetz en[. . .]
    24     per autra vetz empendre [. . .]
    25     qui no ha paria.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 176. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 1 segorn] deport ed. — 2 tan] car ed. — 15 benvolença] benevolença ms. e ed.

 

Incipitario di Mossèn Ivany
Indice degli autori

Rialc