Rialc
Rao 83.8

            Lluís Icart


    1      . . .
    2      . . .
    3      no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis
    4      cors ten adorn ses que lunha falhença
    5      no·s pot vesser en sa plasen figura,
    6      mas gays comports e graciosos ge[s]tz,
    7      e gays semblants perffetament honests,
    8      attenden laus de manta creatura.

    9      Lausar merex, pus tals virtutz atura
    10     en liey, qui ha tants de bos aips conquests,
    11     que ssos captenys (axi perexen lests
    12     vas les autres com rosiers dins verdura
    13     quan ez floritz a sa granda bonesa)
    14     sus les milhors li fay pretz conquerer;
    15     ez en perlar ez en tot son affer
    16     serva dreig l’us que·s tany a gentilesa.

    17     Gentilmen sap la senyora d’autesa
    18     gaug e deport amb joya mantener:
    19     que liey miran li trist prendon plaser,
    20     e fay tornar vilana gen, cortesa,
    21     ab bon enginy complitz de cortesia,
    22     e malapres, amoros e plasen,
    23     e pasuruch ne cosseech ardimen,
    24     quex desiran cossegra sa paria.

    25     Desirs me pren mays de cent vetz lo dia
    26     que les beutatz de la flor excelhen,
    27     per mes xanços, pogues dir claramen;
    28     mas no·s pot far, quez ab tal maestria
    29     la formech Dieu que la clartatz que raya
    30     de ley me fay los hulhs falagajar,
    31     que no la puch bonamen figurar;
    32     donchs, quan la vey la vista se n’ smaya.

    33     L’onor del mon, luna resplanden, gaya,
    34     cortesa res, valarosa ses par,
    35     a vos offrisch me canço per mostrar,
    36     dona, que us am d’onest’amor veraya.

    37     Vay te·n, chanço, lay on mal dir s’apaya
    38     del gay sauber e vulha[s] sopleyar
    39     los senhors set que·t vulhen smendar
    40     per que·lhs ligens legin tu no·ls desplaya.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc