Rialc
Rao 83.7

            Lluís Icart


    1      Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau
    2      com d’autre haver tot ço que se·n poria,
    3      car tant havetz sus totes milhoria,
    4      que ’b les que vey no·m sove d’aver pau.
    5      Per que d’uymay, en tota part on sia,
    6      arautz vulh ser expandin vostra lau;
    7      car tant me plau
    8      vostre capteny amoros e susau,
    9      que vostra suy tant, que mes no us diria:
    10     «Na Pau, n’e pau».

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc