Rialc
Rao 83.6, 83.6a

            Lluís Icart


    1      Malauts e greus destretz
    2      say, mos amichs, quez etz
    3      d’una gran malaltia
    4      quez a vos nueyt e dia
    5      ffay greumen sospirar,
    6      suffrir planys e cridar,
    7      no trobans lunch remey;
    8      d’on lo vostra cors vey
    9      a la mortz quez acosta,
    10     car formens s’a desbosta
    11     la vostra captinença,
    12     segons me conaxença.
    13     Car en lo temps passat
    14     per la nostr’amistat,
    15     qu’entr’ams es ten corals,
    16     per motz de cruzels mals
    17     que vos, amichs, passavetz,
    18     ges no us descapdelhavets
    19     de vostre franch donari,
    20     ans com a secretari
    21     d’Amor, la gran deessa,
    22     tostemps ab votz expressa
    23     desiats que l’amans,
    24     per treballs ez affans
    25     que passe per amor,
    26     no deu mostrar dolor
    27     ni donar entenden
    28     que·l seu planh e turmen
    29     li fassen haver pena,
    30     car sperans l’estrena,
    31     e·l do ten magniffich,
    32     deu per joyos e rich
    33     tener se tant com vischa,
    34     ni deu far que·lh salischa
    35     l’amor qu’estay enclusa
    36     . . .
    37     e que saubes morir.
    38     Donchs, que pux de vos dir,
    39     quez etz en aytal pas
    40     que ja lo vostra cas
    41     ez a mant hom notoris?
    42     E ja fan cossistoris
    43     de vos per mans lochs,
    44     disen: «Vegats le fochs
    45     d’amor, e com l’enflama!,
    46     que ten coralmens ama,
    47     que·l sen e sentimen
    48     han fayt transmudamen
    49     en la sua persona.
    50     Vegatz com s’abondona
    51     e com s’es cambiatz!
    52     ja tots vay alterats:
    53     no·s mostra celhs qui era;
    54     elh es casutz en l’era
    55     de tot solas purguada,
    56     car no n’es ajudada
    57     sa dolor greus e trista,
    58     e ja la sua vista
    59     de tots punts se trasmuda
    60     . . .
    61     l’acustumat lenguatge;
    62     car si com alegratge
    63     en tots lochs demostrave,
    64     eres es dins la cava
    65     del mot preyon abisme,
    66     que mot ni sologisma,
    67     ornat ges de color,
    68     no·l salh amb la dolçor
    69     que salhir d’el solia.
    70     Certes, qui·s vulha sia
    71     la dompna per qui passa,
    72     sa pietatz l’abrassa:
    73     Valors o Grans Virtutz
    74     no deu far que perdutz
    75     tals homs per lo mon vaya».
    76     Ve us, frayres, donchs, la playa
    77     que portats descuberta,
    78     ffayta com s’es uberta
    79     a mants qui no sabien
    80     los turments qui us aucien,
    81     ses haver medicina,
    82     si be vera doctrina
    83     d’Amor havetz seguida
    84     en tota vostra vida,
    85     anans en contramunt
    86     ses desrrenglar un punt
    87     a ffin’Amor lo recgle!
    88     Per que·m puny que us arrecgle,
    89     l’amor que us port leyals,
    90     per ço que vostres mals
    91     prest sanitat obtengua;
    92     d’on aconsar la lengua
    93     vulh ab cortesa lima.
    94     E si en l’ora de prima
    95     vos pendretz l’axerop
    96     que us dare, segons trop
    97     per scrit de poetas,
    98     aytals punyents sagetas
    99     d’erba fort tuxeguades
    100    sabgats que transmudades
    101    seran en dolçor granda;
    102    y, ayci com Valors manda,
    103    vostra proz maestressa,
    104    de la ten cruzel pessa
    105    en que sots eres mes,
    106    so crey, y es tal ma fes,
    107    vos fara prest deslliure.
    108    Comens, donques, d’escriure
    109    per vostra presta cura
    110    ayso que, ses figura,
    111    es tot ver a la letra,
    112    tant com mos senys penetra
    113    ez ha pogut empendre,
    114    persaguir e deffendre
    115    de fin’Amor l’ampresa;
    116    ez en aytal tristesa
    117    vos, mot corals amichs,
    118    e pels mots dels antichs
    119    qu’en medecina traitan
    120    . . .
    121    quez ereos s’apella,
    122    se mostra la querela
    123    deval qualh part devalha.
    124    Vostra vista, ses falha,
    125    que s’es enpregonida,
    126    e mays, tot’angroguida
    127    ab moviment sobtos,
    128    mostra les passios
    129    d’ereos ten nompnat
    130    ab pols mot retardat,
    131    e mays, induresit,
    132    qu’e penes es sentit
    133    quant hom a vos lo tocha:
    134    ayço tot es la brocha
    135    d’aquelh tan crusel mal.
    136    Y el remey pausen tal,
    137    li gran notable phisich,
    138    ques autramens a tisich
    139    dison que l’om ve prest,
    140    beure mandon vin lest,
    141    odorant e molt fi,
    142    que sia tots ayshi
    143    tempratz com se pertany;
    144    e mays, que se company
    145    ab dones gracioses,
    146    belhas, specioses,
    147    havents portaments gays;
    148    e ab los amichs verays
    149    pendre gaug et delit
    150    per mant vergier florit
    151    e corrent d’aygua clara;
    152    y escoltar, mays encara,
    153    esturmens de dolç so,
    154    passants manta tanso
    155    d’amor ben ordonada;
    156    e prest remediada
    157    es tals dolors crusels.
    158    Mas vós, amichs fizels,
    159    tant com mos sens m’o nota,
    160    no havets mester la nota
    161    ques eres vos ay dita;
    162    car si be s’es scrita
    163    tocans tot lo mal vostra,
    164    no vey ges que·s demostra
    165    en res cura perffeta;
    166    car vos, amb penssa neta
    167    e mot studiosa,
    168    en vida graciosa
    169    vivits d’ome gentil,
    170    servan del tot l’estil
    171    que·l philosof tueg donen
    172    a celhs qui s’ebondonen
    173    morins pel mal d’amor,
    174    . . .
    175    pensatz vostr’axarcici,
    176    servins per vostr’offici
    177    tostemps, per amor fina,
    178    l’axcelhen pros reyna
    179    regnant en Arago;
    180    e mays, am gran rayso
    181    salh dolç perlar de vos
    182    y etz tenguts gracios
    183    entre celh qui pratiquen:
    184    ayço vey clar presiquen
    185    dones d’estat insignes,
    186    que del creure son dignes
    187    tant com dones del mon,
    188    per les grans laus que son
    189    en elhas ses masura.
    190    E mays: vey que s’atura
    191    tostemps e pren delitz
    192    vostra cors aflequitz
    193    amb amichs vers e clars,
    194    scoltans bels sonars,
    195    abtes de fin acort;
    196    mas ges per ço lo port,
    197    que·l vostre mals cobega,
    198    un punt no·s rebega
    199    ni troba milhoria,
    200    ans pren tal senyoria,
    201    crexens de jorn en jorn,
    202    que si altre sojorn
    203    a vos no us administre,
    204    ja suy certs que·s registre
    205    de vostra mort la carta,
    206    volens del tot se parta
    207    l’arma del cors en breu.
    208    Amichs, jur vos en Deu
    209    quez yeu fau manta vetlha
    210    en les nitz, jus l’esquelha,
    211    per vos donar salut;
    212    e trop me dessabut
    213    en dits e cartolaris
    214    y en provats exemplaris
    215    tractan d’aquest misteri,
    216    car vos al naut imperi
    217    d’Amor, que us fa gran força,
    218    etz sostmes tant, que us força
    219    perdre l’arbitre franch,
    220    l’esperit e la sanch,
    221    torbar lo seny e·l cap,
    222    aytant que ja no sab
    223    quin remey cosseguescha.
    224    Y ayço tot jorn reffrescha
    225    en me tan cruzel naffra,
    226    qui ja del tot me naffre
    227    ffins al mieg del meu cor,
    228    qui mil vetz lo jorn plor,
    229    planyen ab gran ira.
    230    Per que mos senys regire
    231    libres en mot gran suma
    232    per trayre vos de bruma
    233    e de mortal caliga;
    234    mos senys me punh que liga
    235    d’Ovidi los dits nobles,
    236    scrits per celhs qui mobles
    237    han lurs enamorades,
    238    perque remediades
    239    les lurs dolors haguessen
    240    e qu’ab sos ginys poguessen
    241    axir del compas
    242    da leys, que ’b subtil las
    243    alscus amans enganen
    244    e que tostemps debanen
    245    lo ram trobat de fil,
    246    ez aysi·n tenen mil
    247    torbats en una corda,
    248    e lunch temps los recorda
    249    dels resabutz plasers,
    250    matent los pels carrers
    251    que no han desaxida;
    252    ez aysi·ls fan lur vida
    253    passar, e tot lo temps,
    254    am fayts e digs ensemps,
    255    d’aur solamen cuberts,
    256    e si·ls veyen uberts,
    257    son tug ab seny ten dobles
    258    que, per mot que fos dobles
    259    lo nuus del fort liam,
    260    elhs trancarien l’am
    261    que ten fort los aferra;
    262    mas prech Deu quez ab serra
    263    me vegats lo cor fendre,
    264    si pusch en res entendre
    265    tal fos vostra senyora.
    266    Car, certes, crey no ’s fora
    267    lo vostre cors sotsmes
    268    en loch on se pogues
    269    trobar deguna fauta,
    270    ans es, cresi, ten auta
    271    e de valor mot plena,
    272    si be us fay soffrir pena,
    273    ques yeu me tench per dig
    274    que tot sieu noble dig
    275    pugen en aytal compta,
    276    que per mot qu’yeu los compte,
    277    sol la tercera part
    278    per mon geny e per art
    279    jes no u pusch expendir,
    280    tan crey dega florir
    281    entre les d’auta fama,
    282    actesa la gran flama
    283    d’amor quez axi us crema.
    284    Procedins, donchs, mon thema,
    285    e comensada causa,
    286    retornans a la pausa
    287    dels digs del gran poeta,
    288    e que tots ma trameta
    289    aydar vos pels cosselhs,
    290    quez ha pausats, mot belhs,
    291    poch se valra tals obra,
    292    car jes semblant menobre
    293    no·s pertany en tal casa;
    294    y el ditz que la gran brasa
    295    d’amor, quant sobrepuga,
    296    neus fors o spessa pluga
    297    no la pot milhor tolre,
    298    e ociositat no colrre,
    299    qu’en lo cor fay grans vicis,
    300    car tot amans novicis
    301    volanters se delita
    302    y en als no ’xarsita
    303    mas en s’aymia plaure;
    304    y aço de luy fay raure
    305    mants honorosos fayts;
    306    d’on quan dins los agayts
    307    sobtils d’amor comuna
    308    ez elh, ladonchs engruna,
    309    cant es ences en l’escha,
    310    con pora far que·s pescha
    311    del ten saboros past,
    312    e quan pus jur que·l tast
    313    d’aço que·l plats haver,
    314    tan mays greu desplaser
    315    del tot lo circuexen
    316    e si fort li ’nvesexen
    317    qu’en elhs ladonchs s’engolfa;
    318    e quan vens lo regolfa,
    319    ffasens li perdra l’esma,
    320    que deves qual meresme,
    321    on es ni on se navegua,
    322    no sab, ladonchs elh negua
    323    de dins l’aygua preyonda,
    324    anans calçats per l’onda
    325    com folhs mesquins e pechs,
    326    ez ha los ulhs tan sechs
    327    que pren pel blanx lo negre.
    328    Ve us, donchs, que fay cossegra
    329    Amors als qu’enbriaga
    330    e qual dona la plagua
    331    als de cap de son libre:
    332    serpent no sap ne vibre
    333    ten fort de son veri,
    334    com fay a trop mesqui
    335    manta dona mot destra,
    336    mudans la ma sinestra
    337    e falsegans l’esquena,
    338    demostrant la carena
    339    si·ls pert un pauch de vista,
    340    ffasen sa ladonchs trista,
    341    e mays, desesperada,
    342    disens que prou durada
    343    hagen tals oraduras;
    344    d’aquestas folrradures
    345    dis que tots jorns se vesten,
    346    ez al mesqui revestan
    347    d’una molt blancha tela,
    348    que·ls hulhs ten fort entela
    349    que vay com esperdutz,
    350    y en la fi n’es adutz
    351    al pas de la greu mort;
    352    per ço, donques, remort
    353    ez ab sos digs mot puny
    354    que trestots homs se luny
    355    de prosseguir tal joch,
    356    qu’en la fi schac per roch
    357    cove del tot resebre.
    358    Mas no cresats cossebre
    359    mos senys per aycest clam,
    360    que vos de semblan ram,
    361    amichs, portets garlanda;
    362    ans pens valor ten granda
    363    . . .
    364    a liey ques a vos dona
    365    eres crusel martiri,
    366    que·m pens e, cert, albiri
    367    que us fay soffrir greus mals
    368    per veyre com lials
    369    amantz etz de ley vos.
    370    Amichs trop gracios,
    371    prech vos mot caramens
    372    no us sia desplasens
    373    l’affans soffert per elha,
    374    pus Virtuts la capdelha
    375    y en leys Valors demora;
    376    que·ls mals durs que us acora
    377    eras ab tant d’anuig,
    378    si us tarda, no us deffuig
    379    que·s gir en sobregaug;
    380    car mantes vets dir aug
    381    quez apres de fortuna
    382    retorna l’aura bruna
    383    e mot susau bonança.
    384    Donchs, si amb esforç s’enança
    385    vostre cors liey servir,
    386    e tots sos mans complir,
    387    e que del tot entenda
    388    en far complid’esmenda
    389    de quant haurets felhit,
    390    e que us fessats vestit
    391    eres d’un’eytal norma
    392    que·s mudi vostra forma
    393    en part cavalharivol,
    394    que d’aquest semblan titol
    395    Amors vey s’entitule;
    396    e si languens circula
    397    vostres es examina
    398    que tota sa doctrina,
    399    part posans tot embarch,
    400    servetz, portan lo carch
    401    mot just de sus lo dors,
    402    sepgats que·l vostre cors
    403    obtendra ço que vol;
    404    e la tristor e dol,
    405    que portats divisa,
    406    en trop novelha guisa
    407    lo veyrets cambiar.
    408    Vulhats vos, donchs, servar
    409    tinens aytal dieta:
    410    e si mot vos apreta
    411    e us fig tal vestadura,
    412    ja no pendretz pestura,
    413    mos amichs, an belh camp;
    414    y ayci com fochs de lamp
    415    relhuts en la nit foscha,
    416    fferetz que leys conoscha
    417    que vos com fis amans
    418    ez elha reduptans,
    419    e d’als qui no us sove.
    420    Mas lo gran laus que te,
    421    com lo porets spandre?
    422    e com porets romandre
    423    de tot son standart?
    424    Per mot que us punyen dart
    425    o spina crec que punya
    426    alcus falssa besunya
    427    sus vos, amichs, pausa.
    428    E mays faretz: que us lausa
    429    tots homs de cortesia,
    430    no disens vilania
    431    may de la lengua vostra,
    432    ans fayts semblan que·s mostra
    433    en vos dolçors com brescha;
    434    e si·l cas ho merescha
    435    metra y enans la ma,
    436    que no dir mot vila;
    437    quez ab semblant destresa,
    438    que mou de saviesa,
    439    vos cossegrets a pauch
    440    que·s tancaran li trauch
    441    de vostra crusel naffra,
    442    de la qual Amors naffra
    443    al qui ’n amor se met,
    444    e per mot que discret
    445    amor vostre cors tengua
    446    e que mils vos avengua,
    447    mostrarets belha cara .
    448    a tots celhs qui·s prepara
    449    la belha pros servir,
    450    offrens vos far e dir
    451    per elhs tot lur plaser,
    452    dans los ab ffranch voler
    453    alguns franchs donatius;
    454    y ayci l’ances calius,
    455    qui dins lo cor flamega,
    456    mantes vets s’i rebega
    457    e l’ardors s’i metigua.
    458    Car vos prendens tal ligua
    459    ab sos bos servidors,
    460    diran les grans valors
    461    quez havetz y els custums;
    462    y aço [sera] us perffums
    463    olents trop may quez ambre:
    464    can servidors de cambre
    465    laus de l’aman recita
    466    d’on en breu temps lo quita
    467    e prest lo gasardona
    468    ffin’Amors de corona
    469    nobl’e victoriosa,
    470    e de vid’enciosa
    471    un sobiran repaus,
    472    sol que tengua les claus
    473    secretes en son puny.
    474    Amichs cars, donchs, no·s luny
    475    vostre cors d’aquest pern,
    476    car say que mal yvern
    477    mants cassadors trespassa:
    478    si tant se met en cassa,
    479    no te bona telaya;
    480    e que·l vostra cors haya
    481    en mot pauch’ordonança
    482    lo pes e la balança
    483    del mieu regiment d’aut,
    484    legitz ab sen asaut
    485    la cobla prop incerta,
    486    car fau vos dita certa
    487    que, si us regits per elha,
    488    lunh temps vostra querela
    489    sera pus publicada,
    490    per ço recomandada
    491    devant vostres hulhs sia.
    492    E si en res grosseria,
    493    o mays, sentença pobre
    494    veyrets en aquest’obra,
    495    vulhats cossiderar
    496    ques hay pugut errar
    497    per ço com lonch de temps
    498    ha quez yeu suy exemps
    499    ffayts de seguir l’ampresa
    500    d’Amor, que subtilesa
    501    al grossier fay venir;
    502    no·m vulh a vos offrir
    503    car potestat mot ffrancha
    504    havetz que no desbrancha
    505    en mi del tot mandar.
    506    E prech recomendar
    507    a l’aymia·m vulhatz,
    508    disen que sos mandatz
    509    son prest complitz ses falha,
    510    car yeu crey que tan valha
    511    que de mi plus mereys.
    512    Per que d’uymay vos leys,
    513    pus l’ay, complidament,
    514    donat vos regimen.

    515    Si us platz d’amor, ffrayres, ben captenir,
    516    metetz lo cor en dompna que us ho valha;
    517    humil tostemps la vulhatz vos servir,
    518    res no fazens de que degus mals salha;
    519    e si us cove per lieys trebals soffrir,
    520    semblant ferets que mot peytit vos calha;
    521    ne us playa tot vostra cor descobrir,
    522    car mantes vets per dir lo seu coratge
    523    vens Dampnatge.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «Un poema inèdit de Lluís Icart», Estudis Universitaris Catalans, 26, 1984, pp. 131-147. — Rev. Gemma Navarro.

Ms.: Ha. ║ 16 cruzels] crusels ed. — 121 ereos] Eleos ed. — 129 d’ereos] dereos ed. — 209 fau] feu ed. — 305 honorosos] honors sos ed. — 324 calçats] çaltats ed. — 387 del tot] dolçor ed. — 397 vostres es examina] ed. dóna la lectura en nota. — 425 o spina crec que punya] cre ms., Ob pma (o Os pina) cre que punya ed. en nota. — 435 metra y] metray ed. — 478 en] la ed. || Afegits a l’aparat de Molas: 159 m’o ed.] me ms. — 520 ferets ed.] feretzs ms.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc