Rialc
Rao 83.4

            Lluís Icart


    1      Eras quant vey dels brots tombar la flor,
    2      la flor pel frug, que naix ab manta fulha,
    3      ffulha del ram, e pels camps l’erba brulha,
    4      brulha ’nyssi, d’on nays dins en mon cor
    5      us fis volers qui tots vicis ne bota
    6      e·m fay star gay e d’amoros gest,
    7      e·m tol affans, e tot joy me revest
    8      d’engeny e d’art ab conaxença tota.

    9      Tota beutat met dins en lo meu test,
    10     test plen d’amor qu’en autra re no pensa;
    11     pença coral tench per luy ses deffença;
    12     deffença pas no vulh, pus m’a conquest
    13     per fin aman de la valen que·s troba
    14     lay d’orien fins en lo solelh post,
    15     que res non falh al sieu cors ben compost,
    16     car ses affayt es belha ’b tota roba.

    17     Roba d’onor me·n vest ab son acost;
    18     acost de liey tot’aut[r]a creix de fama;
    19     ffama pel mon c’espan que tuyt enflama;
    20     enflama tost son renom de gran cost.
    21     Car de tots ayps te joyos cossistoris;
    22     reyna de prets li dison per tot loch
    23     li gran e·l pauch, enqueras li badoch;
    24     tan los encen d’amor qui·ls es notoris.

    25     Notoris m’es que, d’aquelh temps d’Anoch,
    26     Enochs le velhs, no[·s] viu plus gentil cara;
    27     cara de preu qui·ls trists de gaug empara;
    28     empare·ls ferm ab laç d’amoros foch;
    29     si que no·l say en sa nobla persona,
    30     neta com l’aur, lunha re qui li manch,
    31     mas qu’inmortal fos son cors de tal sanch
    32     e que del mon portas ceptra y corona.

    33     Corona port de ceura m’en l’aut banch;
    34     banch sobre tots los amadors del segle;
    35     setgl’e rictats no preu tant com un regla;
    36     recgla mos cors e dins amors lo tanch.
    37     Quan pens qu’yeu am la flor del mon elesta,
    38     mon cor e·ls senys crexon en pompa gran,
    39     car Dieus la fech apres de sant Johan
    40     la plus saubens que·s despulh ne que·s vesta.

    41     Castelhs d’onor, de vos feran tuyt gesta,
    42     libres de laus li gay e·l fin ayman,
    43     car chascus ditz qu’ama la mays presan
    44     e vos etz caps: donchs per vos fan la festa.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc