Rialc
Rao 83.3

            Lluís Icart


    1      De novelh joy e de novelh’amor
    2      es lo meu cor a totes partz ornat[z],
    3      e faytz ho vos, nauta flor de beutat[s],
    4      que m’havetz pres per novelh servidor.
    5      Donchs novelh xant vulh de mi proceescha,
    6      on vostres laus altamen espandescha,
    7      car fin’Amors, que us vol del tot servir,
    8      m’o va dizen, ez yeu, que u vulh complir.

    9      Angel perfeyt, grat vos fauch amb honor
    10     com suy ten rich d’eytals dos beretats,
    11     car suy servens de vos, e ben amatz,
    12     que presi mays que tot’alt[r]a ricor.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc