Rialc
Rao 83.14

            Lluís Icart


    1      Tan quan lo mon d’amar no ’s cautelos
    2      ne serva just ayco qu’amors stila,
    3      tant plus merex, plus que sos fayts desfila,
    4      tombar del joy d’amor ten delitos.
    5      Per vos ho dich, lo qual pregui ponescha
    6      lo deu d’amor, no donant vos lo dobla
    7      del que promet a cel qui be servescha,
    8      ne us liure may del mal que vos encobla.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Replica a Rajadell (cfr. 144.1).

Ms. Ha.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc