Rialc
Rao 83.13

            Lluís Icart


    1      Si us am de cor e si desir que fos,
    2      dompna valens, de vostr’amor sotsmes,
    3      e si desir quant mes va e plus m’es
    4      qu’yeu fos vessalhs, presans dona, de vos,
    5      no us ne devetz per ço merevelhar,
    6      cors franchs, humils, ab virtut sobirana,
    7      car yeu suy cert, e mon seny no m’engana,
    8      qu’entre les proz qui·s fan pel mon nomnar
    9      sus totes mays dey sola vos amar.

    10     Amb tal virtut ha volgut Deus crear,
    11     senyora proz, lo vostre cors gentil,
    12     qu’yeu suy forçatz de pendre tal stil
    13     qu’en amar vos me degua delitar.
    14     ez en mos chans vostres laus spandir,
    15     si be·m destreny la vostr’amors e·m naffra
    16     lo cor e·l cors de dolorosa naffra,
    17     tant, que tot jorn lanç mant plant e suspir,
    18     Angel, per vos, qu’yeu suy pres de morir.

    19     En punt de mort vench tostemps cant m’albir
    20     esser privat del vostra belh sgart,
    21     car say e lay, on plus remir e guart,
    22     al[s] meus hulhs res no·l[s] podon abelhir;
    23     mas contemplan a vos, digne d’onor,
    24     passi mon temps supportan greu pena,
    25     cresen de cert obtenir tal strena,
    26     Angel, de vos, qu’yeu am de fin’amor,
    27     qu’en breu hauray repaus a ma dolor.

    28     Ffayts aspres, durs de vostra gran valor
    29     pertir m’an fayt ez esser de vos lunh ;
    30     mas fin’Amors, qui lo meu cor tant punch,
    31     ha disposat que·l vostra servidor
    32     veurets venir denan vos humilmen,
    33     senyora proz, ses trespassar lunch terme.
    34     Playe us, ladonchs, pus en tant me refferme
    35     en vos amar mays ques autre viven,
    36     Angel, qu’en mi hagats lo cor soven.

    37     [. . .]
    38     los vostres mans ses far negun contrast,
    39     e si no u fau, a Deu prey que·m degast
    40     l’arma y el cors y els bes soptosament;
    41     car yeu de vos suy, en fizel amans,
    42     vassalhs caytius, belha senyora mia,
    43     que sol un punt mon voler no·s desvia
    44     en vos amar, qu’etz dona mot presans:
    45     tan es le fochs qui m’art sobrers e grans!

    46     Mos gays desirs, fins mort cruzel me lans
    47     l’arma del cors suy vostre on que sia
    48     per que sopley a vostra senyoria
    49     honor ten gran me fessats en cest lans,
    50     que, pus no us vey, de me siats membrans.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc