Rialc
Rao 83.11

            Lluís Icart


    1      Can me sove de la beutat diversa
    2      que vey en vos, soffrins, noble ses par,
    3      per tot mos cor molt gran dolor conversa,
    4      tan suy destretz, belha, per vos amar;
    5      d’on crey lo jorn mil vetz, e plus, m’espasme,
    6      can vos no puix, pros dona, remirar
    7      los vostres hulhs solen me joy donar,
    8      dels quals no crey nulhs homs puysa dir blasme.

    9      Dona presans, on grans valors s’alberga
    10     mils podets far a vostres voluntats
    11     de me, si us play, que l’om fortz de breu verga:
    12     tan finamen a vos me suy donatz
    13     per far e dir tostemps a vostra guisa
    14     los mandaments per vos a mi mandatz
    15     e d’espandir les vostras grans beutats,
    16     qu’en lo mon par non ha qui be us divisa.

    17     Dins en mon cor vos am d’emor ten ferma,
    18     despuys que vi vostra donari franch,
    19     q’un sol momen lo meu cor no·s refferma
    20     vas autr’amor, abans en vos romanch,
    21     qui·m podetz far del tot rich o descebre
    22     ez yeu no suy poderos que·m desbranch
    23     de vos amar, ni crey amedors hanc
    24     suffris tans mals desirans joy resebre.

    25     E si be·m dulh e suffrir tanta pena,
    26     ges no·m desplay ni·n fau senblan en re,
    27     car esperan vostra joyosa strena
    28     pauchs es le carchs quez aman vos me ve;
    29     e si no us platz valer, dona benigna,
    30     abans del tot la mort voletz de me;
    31     si greus vos es, no us clamare merce,
    32     car pendre mort mas no pux tan insigne.

    33     Mas quan yeu vey q’Umilitatz arregle
    34     vostres cors belh, digna de mot grans laus,
    35     creure no pux que de vos tingue recgle
    36     de que mos cors visques ses lunch repaus;
    37     ans pensi be daretz obediença
    38     mot ffranchamen, laysan greus ditgs e braus,
    39     als meus fis prechs, quez ab ten ferm prepaus
    40     presenteray la vostra benvolença.

    41     Mos gais desirs, vostra gran excelhensa
    42     ez del meu cor gaug singular e claus;
    43     per que us sopley, pus que·m tenets enclaus,
    44     hajats de me, si vos play, sovinença.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc