Rialc
Rao 83.10

            Lluís Icart


    1      Per que d’uymay la vostra valor tanta,
    2      per la qual port de totz plasers lo tast,
    3      humilmens prech que no·m lay tot jorn trist;
    4      ladonchs veyra fortuna cum s’enanta;
    5      aucira·m prest; e mays yeu vos soplich,
    6      mos genolhs flechs:
    7      can seray sechs,
    8      que vos recort de nos, paubre mendre . . .,
    9      a cuy totz bes deffalh en aquest dia;
    10     cor en lunh cars
    11     yeu, stret, pas,
    12     yeu, caytiu, las,
    13     vos defalhi, donchs faytz socors
    14     . . . me vengua
    15     en peradis on joy may se cambia.

    16     Mos gays desirs, la vostra senyoria
    17     am tal compas
    18     ha mes al bas
    19     lo meu fort bras,
    20     que ja no puix mos planys compta arrenga,
    21     per que ma lengua
    22     ya no us dira, so crey, plus bon’aymia.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc