Rialc
Rao 83.1

            Lluís Icart


    1      Ab tal enginy me ferich d’un encontra
    2      Amor l’autrir, cant m’ensenya la porta
    3      del rich castelh, qui·ls fis amans aporta
    4      a son voler e·ls trau d’aquelh encontra
    5      con los fay richs donan los bona smena,
    6      com han servit lonch temps cells qui·ls apagua
    7      d’amoros foch e·ls garex de la plagua;
    8      e dels trebalhs vey que·ls fa bon’esmena.

 

 

 

Ed. Joaquim Molas, «L’obra lirica de Lluís Icart», Estudis Romànics, 10, 1962, pp. 227-254.

 

Incipitario di Lluís Icart
Indice degli autori

Rialc