Rialc
Rao 82.1

            Fra Hugó


    1      Guays e jausents xanti per fin’amor
    2      car e xausit jent e plasent aymia,
    3      bela ses [par], midons Santa Maria,
    4      a cuy de cor mi ren per servidor.

    5      Honrar, servir,
    6      lausar, grasir
    7      la dey, e ab gran cura,
    8      e ses fenir,
    9      car, per ver dir,
    10     no·n [vey] ni·n say tan pura
    11     que·m puxa far digne de sa valor
    12     ni que m’espley de sa gran cor[tesia];
    13     e, car per luy mi reclam un que sia,
    14     mon xant endres a sola sa honor.

    15     Can mays m’albir,
    16     no pux xausir
    17     mils d’altra creatura,
    18     car, un que·m gir,
    19     tot li complir
    20     vey en luy ses mesura,
    21     e, car ila ’s mayre del Salvador,
    22     qui vol salvar son franch feu un que sia,
    23     es eu suy seus e de sa seyoria,
    24     salvar me dey per sa reyal vigor.

    25     Soven sospir
    26     ab gran desir
    27     de veser sa figura,
    28     que·m fay languir
    29     un mays remir
    30     son laus e la Scriptura;
    31     mas revenir me fay per sa valor
    32     un soptil xant ab gaya melodia,
    33     me cofisan, car ila ’s dolç’e pia,
    34     qu’en paradis me fassa son xantor.

    35     Mon guayg, mon cris, mon confort, ma dolçor
    36     fora qu’ab luy pogues parlar un dia,
    37     e promet vos qu’omilment li querria
    38     merces as obs de frayr Uguo prior.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983, p. 231.

Secondo l’editore, frayr Uguo (ultimo v.) non è «necessàriament l’autor del poema; també podria ser el seu superior» (p. 235). Si separano i versi in base alle rime.

 

Incipitario di Fra Hugó
Indice degli autori

Rialc