Rialc
Rao 78.1

            Guàrdia


    1      Mossenyer meu, per conseguir
    2      remey algu a vostr’aymia,
    3      d’açi anant vull tostemps dir
    4      un hor’al jorn Ave Maria.

    5      Ffont de merce, vullau cessar
    6      lo mal que sent la pacienta,
    7      e si voleu [que] tal mal senta,
    8      a Muntserrat leus vull votar
    9      ab son pes d’or la yre offerir.
    10     E d’altra part may sessaria,
    11     que d’ara anant vull tostemps dir
    12     una ora al jorn l’Ave Maria.

    13     A vos suplich, Verge e Mare,
    14     del Salvador, Pare e Fill,
    15     pus de merçe us troban spill,
    16     tal nom de vos no·s perdes ara.
    17     E no vullau dege morir
    18     cors ten donos com es s’aymia,
    19     que d’ara anant vull tostemps dir
    20     una ora al jorn l’Ave Maria.

    21     Soplich lo[s] sants qui han sentit
    22     en aquest mon pena e turment
    23     vuyllan pregar l’Omnipotent,
    24     Para e Fill, Sant Spirit.
    25     E si los prechs no vol hoir,
    26     per dona al mon no·l pregaria,
    27     mas d’ara anant vull tostemps dir
    28     una ora al jorn l’Ave Maria.

    29     Bon cavaller, no s’i a smayr
    30     per mal que pas la vostra aymia,
    31     que d’ara anant vull tostemps dir
    32     una ora al jorn l’Ave Maria.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: L. || 13 e Mare] Maria L.

 

Incipitario di Guàrdia
Indice degli autori

Rialc