Rialc
Rao 73.6

            Martí Garcia


    1      En tal debat hay mis mon pensament,
    2      mos sentiments, mo cor e ma sperança
    3      que tot quant vey d’amor, gust, palp e sent
    4      me par mudat de tota lur semblança,
    5      tant con pus pens en lo temps e mudança
    6      de fin’amor en tot lur stament,
    7      pus me debat he·m rencur malament.

    8      O deu Amor, est es lo regiment
    9      de vostre cort, que·ls millors desavança,
    10     e·ls desleals fets tal aculiment
    11     que tort ho dret han tots vostr’amistança!
    12     Ay, com me dolch de vostre vill usança,
    13     qui us ha portat en tal abatiment
    14     que grans e pochs van de vos mal dient!

    15     Ay fins aymants, los qu’amats finament!
    16     E no ’s dolor amor, qu’axi balança
    17     sens que no y trop negun refrenament,
    18     ans fuig e fall a qui pus li s’atança?
    19     Çert, de mi us dich, que de tot seny me lança
    20     l’afany que·n pas en mon enteniment,
    21     car tem no·m port algun regirament.

    22     Car gens no pusch pensar perfetament
    23     a quina ffi fay torts ne que y avança,
    24     ne per que fa son amich e servent
    25     morir axi e ’b lurs enemichs dança.
    26     Si ço es dret, desmesura ’s trenpança;
    27     e sant e just l’infel desconexent,
    28     si be·s conquer mal usant e vivent.

    29     D’on mala viu lo viura bonament,
    30     la leyaltat, lo sacret ne la lança
    31     e·l dret amar, pus so stat malmirent:
    32     laç de ma mort sens dubtar tal parança!
    33     Car per treball la major benenança
    34     de que la ffi fortuna·m fay pressent
    35     es desfavor. Vejats com so content!

    36     Segurament, mon fet e ma poxança
    37     relex en vos, qui sots lo fonament,
    38     pus vey qu’amor tals malvestats consent.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 10 desleals] desleas. — 20 mon] men con o corretta sulla e.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc