Rialc
Rao 73.3

            Mart Garcia


    1      De ferm en ferm suy liguat ab la ferma,
    2      fferma d’amor quim fa ser dobla ferm,
    3      leyal he franch, he quant pus m’i referm,
    4      pus vey mon cor de tot mal quis desferma
    5      ab tan dol giny quels vicis tots m’aparta
    6      hem fay dels bens d’amor tan bona part,
    7      que, si donchs Deu per mort no men depart,
    8      res d’aycest mon no crey que men departa.

    9      Car vers la part hon l’arma hel cors se ferma
    10     me suy donat al dret voler e ferm,
    11     e, pus en als no m’enclin nem referm,
    12     pus lo liam de tristor me desferma,
    13     quim fay content tant que may no m’aparta
    14     solas ne joy ans los fas de ma part;
    15     d’on la sopley que nom leix ha depart,
    16     pus que jamay de s’amor nom departa.

    17     Mas temps ha que tinch segurament he ferma
    18     que o qu’eu ham m’es tan sagur e ferm
    19     com si u agues jus clau, tant m’i referm
    20     qu’en res ma fe per dubta nos desferma;
    21     ans suy ben sert c’aycella qui s’aparta
    22     mon cor e cors he seny tot ha sa part
    23     me tira tant, metent m’a son depart,
    24     que ya no crey que res als me departa.

    25     Sol de pensar est’amistat tan ferma,
    26     dobbles l’esfor d’amar pus fort e ferm
    27     en ayest loch hon m’atur em referm
    28     mon appetit, qui may no sen desferma,
    29     que dret ma par amar la qui m’aparta
    30     de tot engan em tira bona part,
    31     per que lo jorn que d’ella no depart
    32     trist me veuran tots ells ab qui departa.

    33     James agui affeccio tan fferma
    34     de tot mon cor sanser, sacret e ferm
    35     a res del mon quem recort nem refferm
    36     que no y agues tantost qualqua desferma,
    37     car lo voler, qui sobtament s’aparta
    38     sens pus acort es tol de tota part,
    39     vol que m’amor sens descort ne depart
    40     fferm’en est loch d’on james no departa.

    41     Segurament, Marti, qui no s’aparta
    42     un punt de vos, es tant de vostra part
    43     quel jorn que pens en lo vostre depart
    44     pens en la mort quant que ’bdos nos departa.

 

 

 

Ed. Jaume Turr, Rialc 2000.

Mss.: JP. Base: P. || 1 suy] son J. 3 franch] ferm J; he] que. 4 vey] veig J. 5 ab tan dol giny] Ab giny tant dol J. 6-8 hem fay dels bns d’amor tan bona part, / que, si donchs Du per mort mo me’n depart, / res d’aycest mn no crey que me’n departa] Quim fa dels bens damor tant bona part / Perque si deu per mort no men depart / Res daquest mon no crech que men departe J; hem fay dels bens damor no men depart / Res deycest mon no crey que men departa / Si donques deu per mort no men depart P. 9 l’arma hel] larmab lo, con lo cancellato J. 10 suy] so J. 11 pus] puys J; enclin] declin J. 12 liam] ligam J; tristor] amor J. 13 fay] fa J. 14 ans] han P; los fas] lo fa J. 15 la sopley] lo suplich J. 16 de s’amor] desamor J; 16 departa] departe J; depart P. 17 Mas temps ha que tinch segurament he ferma] Mas temps ha tant seguretats e ferma J. 18 qu’eu] que J; m’s tan sagur e ferm] e desig mes tan ferm J. 19 si u] sim J. 21 suy] so J; c’aycella] que cella J; qui’s] ques J.   22 mon cor e cors he seny tot ha sa part] manca e copia qui il verso seguente, poi lascia spazio per il verso mancante J. 23 me tira tant] Mentira tant J; Metiren tant P; metent m’a son depart] en son secret e part J. 24 crey] crech J; que res als me departa] que res als may departa J; de res als me depart P. 25 est’ amistat] esta mistant J. 26-27 dobble’s l’esfor d’amar pus fort e ferm / En ayest loch hon m’atur e’m referm] Doble la fort damar pus fort e ferm / En cest sol loch hon matur hem refferm J, l’ordine dei versi inverso in P. 29 que dret ma par] Que bem par dret J. 30 de tot engan em tira bona part] De tot per seu em tira de sa part J. 31 no] nom J. 33 James] Jamay J. 34 de tot mon cor] Axi de cor J. 37 car] sol J. 38 tol] tal J. 39 m’amor] samor P; descort] destorb P. 40 fferm’en est loch] ffermes lo loch P; james] jamay J. 41 Marti] mamor P. 43 jorn] punt J.

 

Incipitario di Mart Garcia
Indice degli autori

Rialc