Rialc
Rao 73.10

            Martí Garcia


    1      Per gran desir, dona, que·m ve de vos,
    2      suspir e plor mantes vets cascun dia,
    3      d’on crey en breu anyorament m’aucia,
    4      si prestament ensemps no son ab vos,
    5      per gran desir que·m ve, dona, de vos.

    6      Un jorn pus may no m’an vist alegrar
    7      des que·m parti, las!, devant vostra vista,
    8      ans ab jemechs, planyer e suspirar,
    9      entrenyorats ab continença trista,
    10     dins mon cor trist, desert he desiros,
    11     cridant tostemps «ho plasent vida mia!»
    12     Tant suy destret de vostre companyia
    13     que vivint muyr ab penas he ’b dolors,
    14     per gran desir que·m ve, dona, de vos.

    15     Si menych ni bech ho fas res entre jorn,
    16     un patit punt no·s part de vos ma pensa,
    17     ans per tostemps recorrech e retorn
    18     a vos, qui sots abrich meu e defença.
    19     Fferm, esperant en vos, tot mon repos,
    20     mon goig, mon be, mon plaser, m’alegria,
    21     mas veig me luny de vostre senyoria;
    22     l’arma del tot surtir vol de mon cors,
    23     per gran desir que·m ve, dona, de vos.

    24     Altre remey no trop ne passatemps
    25     sino les nits, quant dorm, qu’en ma semblança,
    26     me pens estar trufan ab vos ensemps
    27     e us tinch devant ab aytal benanança,
    28     mas, quant me trop despert e mentiros,
    29     del tot mon joy en dolor se cambia,
    30     per qu’eu de res alegrar no·m poria
    31     quant veig que·m trop en sert pas congoxos,
    32     per gran desir que·m ve, dona, de vos.

    33     Pensar no pux res que·m sia plasent
    34     ne do remey hun punt a ma fort basca,
    35     car plor e dol, despit, dan e turment
    36     es mon loguer, mon jornal e ma tasca.
    37     E, per aço, si·m trop tencat e clos
    38     en un sol loch sens que negu no y sia,
    39     no us pensets pas que m’alegre ne·m riha,
    40     mas que senglot ab trists gemechs e plors,
    41     per gran desir que·m ve, domna, de vos.

    42     Del tot deffall mon sforç e poder,
    43     saber e seny, mon giny, m’art he m’abtesa,
    44     per gran amor e per coral voler,
    45     que mon cor ha flama coral ensesa;
    46     mas heu suy çells hon pus congoxat fos
    47     de vostr’amor james no·m partiria,
    48     perque ’n tot loch hon c’atur ne estia
    49     vos ham de cor, pus ferm he aventegos,
    50     per gran desir que·m ve, dona, de vos.

    51     Segurament, a vos fas mon recos,
    52     qui sots de me lum, claredat he guia,
    53     car altrement sest mal m’aterreria
    54     co·l solell fay la neu, glas e lo ros,
    55     per gran desir que·m ve, dona, de vos.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: NP. Base: P. || 18 sots] sou N. — 20 plaser] plaer N. — 25 qu’en] en N. — 26 me] aggiunto all’inizio del verso in N. — 28 mas] mes N. — 37 tencat] tenclat con l cancellata P.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc