Rialc
Rao 73.1

            Martí Garcia


    1      Absent de vos, mon goig e be,
    2      tot passat temps me va lexan,
    3      solas, deport, plazer e xan,
    4      tant qu’alegrar no pux ni se,
    5      lunyat d’un tal saber ma ve.

    6      Ja vey defallir he lessar
    7      lo cor, lo cors, desert d’abdos,
    8      per dol qui·m fa l’esmay doblar
    9      a cascun pas que·m luny de vos.
    10     E donchs, pus força no·m soste
    11     per soportar tan aspre dan,
    12     cove qu’eu muyr’axi penan,
    13     car giny ne remey dar no y se
    14     lunyat d’un tal saber me ve.

    15     Ayorament, anuig e dol,
    16     dan e despit e desconfort,
    17     trobant me las, retret e sol,
    18     me fan venir en punt de mort.
    19     E, pus, ma vida no·m reve,
    20     so que m’oblit fantasian,
    21     he·m trop ab vos, a mon semblan,
    22     pus dolçamen que dir no se
    23     lunyat d’un tal saber ma ve.

    24     Mas, trespessat lo pensament,
    25     doble l’esforç mon ferm desir,
    26     tant que lo mal apres que sent
    27     es tan strem que no·s pot dir;
    28     per que, sens pus, qui sab de que,
    29     suffir tal basca desiran,
    30     sent ma tristor, las!, e mon plan
    31     car altrament mostra·l no·l se
    32     lunyat d’un tal saber me ve.

    33     Segurament, si s’esdeve
    34     aquest meu dit ab lo restan
    35     d’aço qu’e fet, merçe us deman,
    36     que·m perdonets, c’als fer no y se
    37     lunyat d’un tal saber me ve.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || 17 me] mes, con -s cancellata. — 20 fantasian] sancta siau. — 29 desiran] desirau. — 30 sent] sen corr. sent aggiungendo una -t. — 30 mon plan] nom plau. — 31 car] cal.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc