Rialc
Rao 65.4a

            Figueres


    1      Subiran Deu [e] creador
    2      de quantes cosas son visibles
    3      e sus los cels incomprensibles,
    4      qui dels reys sou rey e senyor,
    5      princep del be,
    6      honor, poder, laus e merce,
    7      imperi gran, enpertostemps
    8      vida, salut, gloria ’nsemps,
    9      sien ’n Vos mils que dir no se,
    10     car sou mon Deu,
    11     gran, poderos, e tot quant feu
    12     eternalment sabeu primer,
    13     no forçant may negun voler
    14     ne desviant pel que sabeu
    15     lo franch arbitre.
    16     Car la raho, qui porta·l mitre
    17     en governar, axi regeix
    18     que de son punt nunque parteix
    19     per tal saber no se n’aparts,
    20     ans solament
    21     ho lexa ’n vos, Omnipotent,
    22     en vostres mans sens contrestar.
    23     Per ço, Senyor, vull reclamar,
    24     vos que sou ferm e clarament
    25     inextimable
    26     e de magestat lohable,
    27     al qual james no ’s en virtut,
    28     en santedat ne ’n fortitut
    29     negun semblant ne comperable
    30     en res que faça,
    31     la mar, la terra no us abraça
    32     ne·l gran spay de tots los cels,
    33     proven aço fels e no fels
    34     per fort raho qui·ls ho percassa,
    35     car es forçat
    36     un esser d’inmobilitat,
    37     qu’es infinit, sol fahent moure
    38     tots los moments sens res li noure,
    39     car de tot cert es dehitat
    40     e pura forma,
    41     la qual, formant tothom informa
    42     de l’arma, qu’es indivisible,
    43     per la derrera perceptible
    44     relacio, vivent conforma,
    45     e resemblant
    46     al Crehador, ella crehant;
    47     la qual perde l’om que forma
    48     Deu tot primer com trespassa
    49     lo manament que·l Just, manant,
    50     li feu en l’ort,
    51     d’on plora tant e visque mort
    52     per molt gran temps, fins que trames
    53     Deu glorios son Fill, promes
    54     als pares sants per llur confort
    55     en proffessia,
    56     lo qual de cert nexer davia
    57     de verge·l part, puys e d’abans
    58     tots bens tinents sus en ses mans,
    59     la qual, cert, fos Verges Maria,
    60     que meresques
    61     que·l Fill de Deu en tal vengues,
    62     per humiltat que us vehe tanta,
    63     que no·s pot dir qual es ne quanta,
    64     es incarnat, apres nesques
    65     ver Deus ver hom,
    66     e lum de lum, no cal dir com,
    67     mostrant a nos regle de viure,
    68     qu’en esta vall, hon se desliure
    69     tot hom de mal per lo seu nom,
    70     ha gran doctrina,
    71     nunque pertint de la divina
    72     magestat de Deu, lo Para,
    73     per hunitat qui no·s sapara
    74     car es simpl’e ’n personas trina,
    75     vent nos vençuts
    76     per lo Satan e dessabuts,
    77     sens compt’axi tots jorns fallints,
    78     per tal ell, mort, nos trists morints
    79     per infinit preu ha remuts
    80     e desliurats
    81     dels lochs sens orde, ’ntenebrats,
    82     dant nos cami
    83     de paradis, hon es memoria
    84     de veure·l clar entre·ls salvats
    85     e sensa fi.
    86     Pregant lo, donchs, quants som aqui,
    87     apostols, martris, confessors,
    88     scientment vergens e doctors
    89     qu’en aquest jorn se gir vert mi
    90     per tal que mils
    91     un petit punt devant ell munt,
    92     honor, lahor, oracio,
    93     tot fet per contemplacio
    94     del cavaller, no pas deffunt,
    95     mossen Sentelles,
    96     mostrant li vuy tals maravelles,
    97     que per null temps ira mortal,
    98     iniquitat, tristor ne mal
    99     per dones, monges ni donzelles,
    100    son cor mes senta;
    101    ans [que] sa voluntat consenta
    102    al seu bon seny e no maldigua
    103    d’ome ne dona, mas stigua
    104    tostemps en la que mes contenta,
    105    ço es Deus amar,
    106    e com del mon s’aura ’partar,
    107    los angels sants mostran carrera
    108    se·n porten ell ab en Figuera
    109    en paradis, hon halagria
    110    nos puixam tots veure.
              Amen.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JK. Base: J. Rubrica: La oracio. || 9 Vos] nos JK.  62 humiltat] humilitat. 77 fallints] fall mes JK. 88 vergens] veregens.  90- 91 invertono l’ordine dei versi JK. 99 monges] moneges. 107 mostran] mostrar JK.

 

Incipitario di Figueres
Indice degli autori

Rialc