Rialc
Rao 65.3

            Figueres


    1      Morir cuyt, las,
    2      tal pena pas
    3      quant pens en la desegoltat,
    4      desfavor gran e crueltat
    5      que·m serva amor
    6      sens nulla por:
    7      que fa contra tot sel
    8      qui la servex.
    9      Mas no la veyg de tal conpas
    10     que do son dret
    11     a qui·l merex,
    12     ans dona be al desleal
    13     e al fin amant
    14     farta de mal.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms Hb || 10 do] doj. 11 a] D?a. 12 ans] D?ans.

 

Incipitario di Figueres
Indice degli autori

Rialc