Rialc
Rao 65.1

            Figueres


    1      D’Amor, si·m planch, ne vayg ploros;
    2      fa u lo turment que pas per vos,
    3      mas be pore lo mal sentir
    4      que·m fa morir,
    5      car no·n dire sino tot be.

    6      E no·m dech player e plorar,
    7      plorar, cridar e sospirar?
    8      Qui·s veu luyat de tot son be
    9      n’esper’aver james merce:
    10     no pens si’hom gens amoros
    11     qui no·s plangues de tals dolos;
    12     mas be pore lo mal sentir
    13     que·m fa morir,
    14     car no·n dire sino tot be.

    15     Ja verament d’estor’anant
    16     no puys fer ten doloros plant
    17     com es aquest que·m fa lo cor
    18     partir del cos per gran dolor:
    19     per que puys dir tot cosiros
    20     que ’n amar so mal venturos;
    21     mas be pore lo mal sentir
    22     que·m fa morir,
    23     car no·n dire sino tot be.

    24     E las! E quant me pens que·l mal
    25     e lo trebal si fortunal
    26     que pas per vos vaja perdent,
    27     si donchs no·m te l’enteniment!
    28     E donchs, Amor, si·m planch de vos,
    29     fa u que romanch si congoxos;
    30     mas be pore lo mal sentir
    31     que·m fa morir,
    32     car no·n dire sino tot be.

    33     D’Amor, Amor, pus que repos
    34     no sper aver, fare gran plos;
    35     mas be pore lo mal sentir
    36     que·m fa morir,
    37     car no·n dire sino tot be.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 188. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb || 10 no pens] me pens ed. 15 d’estor’anan] desor·anan ed. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 11 qui] que ms. 22 fa] far ms.   26 vaja] vaga.

 

Incipitario di Figueres
Indice degli autori

Rialc