Rialc
Rao 63.2

            Joan Ramon Ferrer


    1      De part dels reverends
    2      e magnifichs senyors,
    3      valents mantenidors
    4      del gay saber plasent,
    5      ffets tantost manament
    6      al lur discret devot,
    7      en Johan Fogassot,
    8      que dins deu jorns seguents,
    9      sots ban de sols tres cents,
    10     hage sentenciat
    11     en lo proces menat
    12     tenço promoguda
    13     an en Pere Çaguda
    14     per hu qui·s diu Ricart;
    15     e despuys, d’altre part,
    16     Çagud’ha prosseguit
    17     aquest plet en scrit
    18     ab en Joan Çacoma,
    19     quiscu d’ells a la ploma,
    20     devant dit Fogassot,
    21     lo qual diu que no pot
    22     declarar en lo fet
    23     de negocis constret,
    24     lo qu’es fluixa raho.
    25     Per ço l’intencio
    26     dels senyors ja ’llegats
    27     per cessar dits debats
    28     es d’esser penyorat
    29     per manament trencat
    30     si lo temps passara
    31     ne ’n res s’i fluixera,
    32     pus lo dret ho consent.
    33     E fas lo manament
    34     instanci’aquesta
    35     per la part o requesta
    36     de tots los litigants.

 

 

 

Ed. Gemma Navarro e Miriam Cabré, Rialc 2001.

Questo componimento è assegnato nel Rao a Ricard. Per l’attribuzione a Joan Ramon Ferrer vedi Miriam Cabré, «Jutges, processos i sentències en la lírica del XV: Joan Ramon Ferrer, mantenidor del gai saber (1475)», Estudi general. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, in stampa, a cui si rimanda anche per il rapporto tra questo testo e il frammento di Joan Fogassot di cui a 67.2.

Ms.: J, f. 247r. || 16 Çagud’ha] nhagud ha.

 

Incipitario di Joan Ramon Ferrer
Indice degli autori

Rialc