Rialc
Rao 6.3

            Pere Antoni


    1      Nou perles sce qui son molt stimades:
    2      les dos primes a negu no desalten;
    3      les tres seguents retenen los qui salten;
    4      de les restants, si al reves girades
    5      les consentiu, huna meytat primera
    6      d’aquell gran do qui la selut nos presta
    7      es tal lavor que·n fan aucells gran festa.
    8      Endevinau, donchs, ma cobla primera.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Domanda a Mossèn Miralles (cfr. 111.1). 

Ms.: N. || — 5 les] los.

 

Incipitario di Pere Antoni
Indice degli autori

Rialc