Rialc
Rao 59.8

            Andreu Febrer


    1      Dompna, lo jorn qu’yeu me perti de vos
    2      perti mon cor del cors e tench sa via
    3      no say vas un, mas be pes que ’b vos sia,
    4      qu’en autre part no pux creure que fos;
    5      per qu’ay bon dreig e rayso qu’yeu me playa,
    6      belha, de vos, qui·l m’avets tant lunyat
    7      del cors, qui say roman desesperat,
    8      si que de plor tots jorns ma faç sa banya.

    9      E puys qu’axi los tenits entremdos
    10     acompanyats jus vostra senyoria,
    11     no m’oblidets; mas si per gelosia
    12     los vol partir algun truan gelos,
    13     metets lo meu primer en la vantguarda
    14     qu’elh guardara vostr’onor finamens,
    15     si com leyals e fis e franchs servents
    16     de vostr’amor, qu’en nulh bon fayt se tarda.

    17     Car de vos es e de vos ha stat
    18     mon cor tostemps e sera de ma vida;
    19     e par ho be, car a la departida
    20     l’ay yeu perdut e vos l’avetz guanyat;
    21     de que podets haver ferma cresença
    22     qu’yeu suy ses cor per dones requerir;
    23     vos n’avets dos per la fe mantenir
    24     contra tots celhs qui·m volo far offensa.

    25     Ez ab aytan mandats ço que us playra,
    26     senyora proz, car no·m veuretz strayre
    27     de far tot quant me comendets a fayre,
    28     ans per tostemps de cert vos amara,
    29     malgrat d’aycelh qui tots jorns se rencura
    30     can vostre cors veu tan gen captenir
    31     de gay solaç, d’autamen aculhir,
    32     on valetz mays quez autra criatura.

    33     Qu’enaxi crex tots jorns vostra beutats
    34     e valors grans qui de vos naix e brulha,
    35     quez yeu no say d’Espanya tro en Pulha
    36     home que us vis no·n fos enamorats;
    37     e per ço crey be que seretz requesta
    38     per tots aycelhs qui mils sabran triar;
    39     mas vos, Amor, prech vulhats me guardar,
    40     can sera obs, ma joyosa conquesta.

    41     Angel, en vos ha tanta de mesura
    42     e de bos ayps que us sabetz [far] grasir
    43     als pauchs, e·lls grans amar e cartenir,
    44     e mays als proz en cuy fis pretz atura.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc