Rialc
Rao 59.7

            Andreu Febrer


    1      Doloros critz ab votz brava, terribla,
    2      ffelhonamen de vas migjorn nos crida:
    3      o crestians, fenitz tuyt vostra vida,
    4      o recobratz Dieu veray, impassible,
    5      que ce nos ay pres e[n] gran vituperi
    6      lo serazi fors de son tabernacle,
    7      e tornats lo lay denant lo trinacle
    8      on l’a penat del cegrat ciminteri!

    9      Qu’er es lo temps pel divinal misteri
    10     predestinatz, on cove, morts, abatre
    11     tots los infels qu’en les parts del mon quatre,
    12     del Cruciffix mestreso l’aut imperi,
    13     say començan per terra de Granada,
    14     e discorren tota la Barbaria;
    15     que del sol colch tro lay on naixs tot dia
    16     no·n remanch us de lor secta malvada.

    17     E donchs, prendam tuyt la santa cruzada
    18     e comencem crusel batalha fera,
    19     car lonch temps ha que ’b gran joy nos espera
    20     la grand’onor qui·ns sta ’parelhada;
    21     car lay veyrem trocegar [e] ’scuxendre
    22     morts per quartiers, e volar caps e torces,
    23     intrar murs forts, torrç e castelhs per forces,
    24     que no·s pora res contra nos deffendre.

    25     Lavos dira que no pot mays compendre,
    26     lo preyon potz de l’infernal abisme,
    27     dels sperits qu’exiran del morisme,
    28     car a l’intrar feran lo portal fendre,
    29     e no·y haura satans qui plus ne vulha,
    30     ans diran tots: «Gitatz los los defora!»;
    31     e li crusats crideran: «Er es l’ora
    32     que·l lach d’infern tots los moros aculha!»

    33     Si tombaran com fay la sequa fulha
    34     dels cims dels branchs, que·l forts vent enderrocha,
    35     barbres e turchs, alarps e·ls de Marrocha,
    36     e nos firen pendrem la lur despulha,
    37     meten a fons e gitan foch e flama
    38     viles e burchs, lochs, ciutats e mesquitas;
    39     e no us curets q’us ne sia ja quites,
    40     si donchs lo nom de Jesuchrist no clama.

    41     Mayres de Dieu, a vos sola reclama,
    42     qu’etz segurs ports de la nostra natura,
    43     lo pobles christ, que·l guartetz de pressura
    44     de l’Inimich qui·ls peccadors aflama,
    45     sopleyan Celh qui fon sus la colonda
    46     greumen betutz per l’amor que·ns havia,
    47     qu’entre los sants benehuyrada sia
    48     en peradis nostra vida segonda.

    49     Angel, per ço que l’aspre mort no·m tonda,
    50     digatz per me cent jorns l’avemaria
    51     que·m promates, car en la companyia
    52     dels sants crosatz passi delay sus l’onda.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc