Rialc
Rao 59.6

            Andreu Febrer


    1      Del tot me cuydave lexar,
    2      que ja plus no chantas d’amor,
    3      tant me sove la grieu dolor
    4      qu’Amors m’a [dat] taman pessar,
    5      e fay tots jorns, on mays hi pes;
    6      mas la beutatz qu’en midons es,
    7      can la ramir
    8      me fay oblidar mon martir
    9      e mon smay,
    10     si qu’ests mals plus qu’autre bem play.

    11     E pus ten plasen m’es amar
    12     ley, que d’autre nom ve sabor,
    13     com me gard’un pauch sa valor,
    14     que no len posques hom blasmar;
    15     quel fochs qu’ins al cor m’es ences
    16     m’auciura, si nom val merces;
    17     on poray dir
    18     celhs quim veura ’naxi morir:
    19     Deus! Ten mal fay
    20     dona quant o del sieu desfay!

    21     Seus suy, qu’Amors bem volch donar,
    22     al prim qu’yeu la vi, per senyor,
    23     qu’anch nom posqui virar alor:
    24     sim vench pels uls al cor intrar
    25     s’amor qu’a sos obs m’a conques
    26     e lunyat de tot’aut[r]a res,
    27     quez abelhir
    28     nom [pot] res on qu’eu an nem vir,
    29     ans me desplay
    30     ses ley tot quant vey say ne lay.

    31     [Yeu] nom pux pertir ne lunyar,
    32     si bem conosch me gran folhor;
    33     mas axi col sompniador
    34     qu’en durmen troba l’aur, el par
    35     qu’es richs, es desperta manues,
    36     ay guaug tant com dural plasers
    37     el sovenir,
    38     on m’es semblan quen dey chausir;
    39     mas pus m’esmay
    40     quant me sove que nulh pro n’hay.

    41     Pro n’agre sim posques nomnar
    42     de tants perens qu’a lo menor,
    43     e sim des un bays en celh for,
    44     no crey hi fes lunch mal [e] star;
    45     que corals amichs d’amor pres
    46     val mays q’un paren lunyades,
    47     al ver chausir,
    48     car longu’amistatz fay venir,
    49     soven s’eschay,
    50     parentesch la on no n’ach may.

    51     Mays platz on plus n’es hom cobes
    52     joy desirats, pus conques es;
    53     mas per desir
    54     no poch l’om tan nulh joy grasir
    55     com yeu faray,
    56     Loindan’amor, si de vos l’hay.

 

 

 

Ed. Mart de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino (ENC), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc