Rialc
Rao 59.4

            Andreu Febrer


    1      Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs
    2      vey ja vestitz de comblachs e de neus,
    3      boys e jardis tots despulhats de rams,
    4      l’ayre cubert de vents plugs e de grops,
    5      el mar tot blanch d’escuma per mal temps.
    6      e tuyt l’auselh stan en terra mut,
    7      qui per l’ivern no movo xants ne crits;
    8      mas yeu suy caltz quan l’altri bufon l’ungla.

    9      Qu’yeu am e cerff, e no fau res que folhs,
    10     de les milhors la millor, e suy seus;
    11     e si bem dis fos de s’amor stramps
    12     no men destulh plus que de carn fay lops,
    13     ans ay sper qu’elha ez yeu ensemps
    14     jausirem tant lo joy d’amor, que drut
    15     me dira sieu tota gen, si ver dits,
    16     ens amarem tant com la carn e l’ungla.

    17     E si bel suy ten luny, nol seray molhs
    18     de far e dir sos mandats totes veus,
    19     qu’ieu jur pel[s] sants que nostre payr’Edams
    20     no fon pus fels, ne ’nquer le sans homs Jobs,
    21     ne celh qui fech un’archa menys de rems,
    22     vas Celh per cuy em trestuyt resemut,
    23     con yeu vas ley, en cuy hay stablitz
    24     mon cor el cors del cap tro sus a l’ungla.

    25     Car plus cubert suy de joy que rebolhs
    26     no n’es [de] glans eres en los jorns breus,
    27     can me remort la saborosa fams
    28     quim fay sentir de s’amor dolos glops.
    29     Mas vau penssiu cossiran pels strems;
    30     tal pasor hay m’age desconegut
    31     com no m’scriu del[s] sieu[s] delgats blanchs ditz,
    32     cart’o paper qu’elha tocas de l’ungla.

    33     Per que ’b [les] mans juntes, flech mos genolhs,
    34     sopleyan liey que nom giet de sos feus;
    35     pus qu’yeu nom tolch d’altre[s] prechs ne reclams,
    36     ans am ley tan que ja nom fora obs
    37     per esser meu Tir ho Jerusalems.
    38     Tant m’a desirs de s’amor abatut,
    39     quel cor el cors el sens e l’esperitz
    40     me son vengutz ja tro al cap de l’ungla.

    41     Loindan’amor, un furt entretostemps
    42     vos hay yeu fayt, nom sie maltengut,
    43     com yeu vos pris de l’un dels vostres dits
    44     celadamen lo gay joyelh de l’ungla.

    45     L’aut rey guerrer vulh servir altre temps
    46     (qui pels tirans es lur mal grat temut)
    47     vars Mongibelh, quels ben e mal vestitz
    48     ffay mantes vets bufar lo cap de l’ungla.

 

 

 

Ed. Mart de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino (ENC), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc