Rialc
Rao 59.3

            Andreu Febrer


    1      Arem platz be com l’afan el martire
    2      qu’an percassat mey vhulh fals tritxedor,
    3      porton al sol, que no sen plany mon cor,
    4      . . .
    5      mas al ploran
    6      e desiran
    7      morran say quan
    8      no podon ges veser
    9      son cors gencer;
    10     per qu’ay plaser
    11     com del basto qu’il maseix s’an talhat
    12     son [m]alfarit e batut e cascat.

    13     Qu’en ten alt loch han posat mon cossire,
    14     que mantes vetz met al sen a folhor
    15     cant yeu m’albir quez un emperador
    16     hi hagre s’un lauzes d’amar [e] slire.
    17     Vegats com van
    18     la mort cassan
    19     mey hulh, quim fan
    20     desirar e voler
    21     so d’on no sper
    22     lunch ben haver;
    23     car nom par lieu que d’un cors ten presat
    24     pusque jausir us paubres per nulh fat,

    25     si donchs Amors (a cuy no pot gandire
    26     cor ple d’argulh, tan no n’ha de ricor)
    27     nol crem’un pauch ab lo foch de douor
    28     dins lo costat, quel fassal cor sentire.
    29     Que, donchs, aman
    30     e merceyan
    31     tot cor se blan
    32     que nos pot abstener,
    33     per nulh poder,
    34     que son voler
    35     nom plech del tot, e mays sa voluntat,
    36     car fin’amor hi ha son juy donat.

    37     E per ayo, e segons bon albire,
    38     ffa mil cent tants proz dona sa valor
    39     can vol amar un paubre amador,
    40     humils e franchs, qui sab honor grasire,
    41     qu’un rich boban
    42     qui menyspresan
    43     va son coman
    44     el vol jus pertener;
    45     per que ditz ver
    46     lo reproer:
    47     con mays dexen, mays puej’humilitat,
    48     ez argulh chay on plus aut es muntat.

    49     Donchs, pus vesets qu’yeu no men pux pertire,
    50     tan suy aclis, dona, per vostr’amor,
    51     entretostemps fayts me tanta d’onor
    52     quem vulhats sol per vostr’om retenire;
    53     car si penan
    54     m’auci l’afan,
    55     cert culpa gran
    56     ne poretz vos haver,
    57     car jorn e cer
    58     veyretz retrer
    59     als fis amans vostra gran cruseltat,
    60     si fayts morir vostr’amoros tractat.

    61     Loindan’amor, tan m’er
    62     ffort e sobrer
    63     vostr’ulh guerrer,
    64     que pus quel vi m’an en grieu dol pausat,
    65     per qu’yeu los fuig, mas nol suy scapat.

 

 

 

Ed. Mart de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino (ENC), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc