Rialc
Rao 59.16

            Andreu Febrer


    1      Sobre·l pus naut alament de tots quatre,
    2      prop del cendier on la jusana roda
    3      celestials naut ab sa fredor tempre,
    4      per qu’yeu poyses d’aut abax apercebre
    5      montech Amors, ymaginant, ma pença
    6      l’autrir, e vi set contra set contendre,
    7      mas de valor vengron en egual pati:
    8      no·s pogren ges senyorejar per força;
    9      ez us sol cors hac lo pris de quatorsa.

    10     Pels prims set prench set moviments movibles
    11     qu’ins lo gran torn de la mondana spera
    12     son colhocat pel magilarti fabra
    13     destinctamen en set graus, per dreig orde;
    14     al prims dels quals, pus baix, la Luna regna;
    15     e[s] [le] segon Mercurius; puys Venus,
    16     qu’es le terciers; lo quart loch senyoreja
    17     le Solhels clars; [e] lo quint, Mars occupa;
    18     puys Jupiter; plus naut sta Saturnus.

    19     Per l’un d’aycests, segons cors de natura,
    20     en aycest mon cal que [tot] mortals visque
    21     per calitat, ab que fay acordança
    22     al punt que nays ab la sua planeta;
    23     e puys obrant mal o be, qu’es que face
    24     (si tot Deus fech tota re que foch bona)
    25     de lay de çay per virtut causitiva;
    26     donchs, tuyt li be que son fayt en lo segle
    27     an pres de tal materia lur forma.

    28     Li autre set que ’b lur manaven guerra,
    29     qui de valor portavon sobrevesta,
    30     ay ben ausit que foro .vii. regines:
    31     Semiramis, Thamaris e Lampheto,
    32     Ezenea, Dehiphile, Sinope
    33     e la valent de cor Pantasilea,
    34     qu’ins lo palays de gloria mundana
    35     fforo per .vii. miralhs del mon scrites
    36     on pres gran laus natura femenina.

    37     Aquestes .vii., de tan com pot spandre
    38     vas orien ne migjorn, que mils tancha
    39     terra ne mar, ne les palus d’Uzerna,
    40     del Port del Ferr ultra la mar de Caspis,
    41     part Camballesch tro la regio freda,
    42     per lur sforç e betalha mot aspra,
    43     donan, gastan ab franquesa mot granda,
    44     hagron lo pretz e l’auta senyoria,
    45     on foro dreig als prims .vii. comperades.

    46     Celha qu’obtench lo pretz de .vii. parelhas
    47     vesem tratuyt çays dins lo cossistori,
    48     qui sobre·l Sol [e] la Luna gasanya
    49     de resplandor, car no tem que s’eclipsa,
    50     com d’anduy fa sa gran beutatz, ne·s muda;
    51     Venus me par que d’amor sobremunta,
    52     car tota n’es del pe tro·l cim cuberta:
    53     e cuy feris de s’amorosa tralha
    54     crey ne sanas plus tart que de colp d’erba.

    55     Mercurius, planeta fortunada,
    56     passa, car es remey contra fortuna;
    57     Jupiter venç, d’omilitat benigna
    58     sos dolçs sguarts ab que s’atray e·s tira
    59     mant cor altiu; Març de poder abaxa;
    60     e l’altitud de Saturnus enfoscha
    61     per l’auta sanch qui·l ve de son linatge,
    62     car dels primers hereters del Sepulcre.
    63     venc lo començ de sa naturalesa.

    64     Reina ’xcelhents, senyora del Trinacle,
    65     les reynes .vii. son la vostra vanguarda
    66     que vos pessats de renom e de fama,
    67     e passaretz si·ls amichs de Mahoma
    68     ffayts abaxar de lur malvada secta.

    69     Loydan’amor, del vostre becedari
    70     trasch les virtuts d’on les autres adorni;
    71     perlar no pueys que no us tengua ’n la bocha,
    72     perque·l jorn d’uey, pus que fassa ne digua,
    73     vostre romanch, que no·m torç ne·m biaxi.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

17 Si integra [e] per sanare l’ipometria, non rilevata dall’editore.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc