Rialc
Rao 59.15

            Andreu Febrer


    1      Si ’n lo mon fos gentilesa perduda
    2      eu say lo cap de la font qui la dona,
    3      qu’ins en l’ostal del proz coms de Cardona
    4      la trobarets que no·s camge ne·s muda;
    5      on pretz, dompneys e valor fan hostatge
    6      e noyriments e man faytz ben stants
    7      que saubon far les pros dompnes presans
    8      qu’en celha cort menon gran alegratge.

    9      Qu’anch pus Artus fech d’aquest mon pessatge
    10     no crey que fos corts de tanta valia,
    11     ni ten plasens, ten gaya, ten jolia
    12     ne ten gentils, ten baud’a mon visatge;
    13     car no·y veyretz argulh, cinta ne branca,
    14     mas l’aculhir honest e gracios
    15     e·l gen perlar e·l gay dits amoros
    16     als strangers, ez humil cara francha.

    17     E tot primer, a cuy beutat no mancha,
    18     lay trobarets l’auta valen comptessa,
    19     qui de valor e de granda proesa
    20     val mays qu’Isolt ne Serena la blancha.
    21     A luy va be semblan dona Johana,
    22     que ’b belhs aculhs e ’b gracios perven
    23     se fay gresir, amar a tota gen,
    24     e plus d’aycelhs qu’es de terra loindana.

    25     No·m layssa dir celha qu’es la fontana
    26     de gay comport, c’es dona Ffrancesquina,
    27     car sus les flors es viola ’nglantina
    28     que·l temps gentil naix e fioreix e grana;
    29     Na Sobrejoy, miral de gentilesa,
    30     don’Elpha us dich, que Dieus volch tan bell far
    31     lo sieu gay cors, de preti sobrepugar,
    32     que·l mon no crey altre pas de belhesa.

    33     Altra n’i say en qui natur’a mesa
    34     gentils fayços e ’morosa pervença
    35     don’Yolant, que ’b gaya captenença
    36     ab dolç esguart mostra sa gran noblesa.
    37     Na Beatris d’Anglesola s’avança
    38     lossanamen los stranys aculhir,
    39     e Johana Pineda, qui felhir
    40     no sab, ne u quer Elphita, la de França.

    41     Vay te·n, xanco, lay on valor s’atansa,
    42     al coms dels Carts, qui sab pretz mantenir;
    43     e s’eu no say tot son laus expendir,
    44     yeu lo sopley que no·l venya pesança.

    45     Angel, non ay alors ma confiança
    46     mays solamen en vos qui·m fayts jequir
    47     d’ira, d’esmay, de dol e de cossir,
    48     cant me sove de la vostr’amistança.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc