Rialc
Rao 59.11

            Andreu Febrer


    1      Ja per dir vos mon cor e mon talan,
    2      belha, no·m cal venir may denan vos,
    3      car ab acort ferm e volenteros
    4      vos suy vengutz, dona, mil vetz denan
    5      qu’yeu vos dixes mon cor e ma ’ntendença
    6      e com per vos muyr aman finamen;
    7      mas lay on cuyt haver plus d’atrivença,
    8      pert lo gosar e·l perlar examen.

    9      D’on yeu maldich l’amor qu’el començar
    10     me pres de vos ab ten gran senyoriu,
    11     car luy de vos ab coratge fortiu
    12     vos prech e us gos dir que·m vulhats amar,
    13     e us quir merce e us responch ses dubtança,
    14     e suy de vos alegres e jausen.
    15     Veus ab quin joy nez ab qual benenança
    16     pas cascun jorn mon amoros turmen!

    17     E mantes vets axi pensant m’oblit
    18     tant fort que si·m saluden no·l respon,
    19     d’on li plusor dison qu’ergulos son,
    20     ez yeu d’ayço no n’auray res ausit.
    21     Ay Dieu!, qui pot penssar com hieu seria
    22     plus d’argulhos, dona, si yeu hagues
    23     hun dels cent plaers qu’e ’n vos pensan tot dia,
    24     e com me suy en la folia mes!

    25     En tal folhor cove que me deport
    26     ses haver plus en que·m vaya ne·m vir,
    27     ez altra vetz me ve[ze]tz revenir
    28     devers vos, donchs suplich vos que us recort
    29     qu’ieu no·y seray vengutz per altra ’npresa
    30     mes per dir vos [mon cor e] mon smay.
    31     Be say qu’amor qu’en me s’es tant encesa,
    32     denant vos no m’o lexara dir may.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc