Rialc
Rao 54.2

            Joan Escrivà


    1      Passant jo per l’ancontrada
    2      de ma bella anamorada,
    3      viu la star molt desdeyosa,
    4      de gracia no freturossa,
    5      alt en una finestra,
    6      tenint en la ma sinestra
    7      un ram poch, qui odorave.
    8      De gran tros luy me mirave
    9      mostrant de mi haver grat;
    10     de hon, ab gran humilitat,
    11     fiu li jo gran reverencia,
    12     a danotar la potencia
    13     que ves mi Deu li a dada.
    14     Ella, ab veu quax alterada,
    15     dix me: «Muntau, gracios,
    16     que jo vul parlar ab vos
    17     de un fet que us demanare».
    18     «Senyora, jur vos ma fe:
    19     ab strema voluntat
    20     complire vostre optat
    21     ab gran cor he temprament».
    22     Compli prest son manament:
    23     ab tres salts pugi l’escala,
    24     una ascala molt alsada.
    25     Entri me·n dins una cambra,
    26     on la trobe abilada
    27     en manera agraciada
    28     e ab senyal de senyoria.
    29     Fiu prest lo que ffer devia,
    30     fficant mon genol per terra;
    31     ela·m pres per la ma squera
    32     e, rient, feu me alsar,
    33     e comensa·m de abrassar.
    34     Una gran pessa saguem,
    35     que naguns parlar no poguem,
    36     tant estavem alterats
    37     he de seny foragitats.
    38     Apres m’aymia, ab cor ferm,
    39     comensa·m dar besos strems,
    40     dient me sa fasomia:
    41     «Vos sols sou la mie vide.
    42     De tot sia complida
    43     vostra amor e·l gran delit,
    44     pus devant mon sperit
    45     tinch a vos, al qual tant am».
    46     E besa·m de continent
    47     d’on resti no poch content.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Los escritores mossèn Joan Escrivà y el Comendador Escrivá», Cultura neolatina, 53, 1993, pp. 85-113.

 

Incipitario di Joan Escrivà
Indice degli autori

Rialc