Rialc
Rao 50.1

            Rodrigo Díeç


    1      De vuy dema se·n va lo temps
    2      e pert mon temps,
    3      que no puch gens aver bon temps
    4      esperant temps,
    5      e, doncs, si·m ve ha menys lo temps,
    6      ffa dret lo temps,
    7      car l’om qui ha favor del temps
    8      deu pendre·l temps.

    9      Renech de l’hom qui spera·l temps
    10     quant te lo temps,
    11     que no sab pendre be lo temps
    12     e fuig li·l temps.
    13     Despuixs conex qual es bon temps,
    14     mas no ha temps
    15     que larch ni breu el torn al temps,
    16     ans pasa temps.

    17     Axi m’a pres a mi del temps,
    18     com nau ab temps
    19     que·s met entorn e pert son temps,
    20     mudant se·l temps.
    21     Mudat s’es ya del tot mon temps,
    22     que no he temps
    23     que pusqua breu tornar al temps,
    24     tant me fuig temps.

    25     No puch creure james que·l temps
    26     se mut en temps,
    27     que la raho reguesca·l temps
    28     en millor temps,
    29     ans cascun jorn veigh pijor temps.
    30     Car molts han temps
    31     que no merexen pas tal temps,
    32     renech del temps!

    33     Dolor he gran quant veig lo temps
    34     rodar en temps,
    35     que lo senser no fa pel temps,
    36     ans muda·l temps,
    37     e no u consent vuy gens lo temps,
    38     mudar de temps,
    39     mas l’om qui vol favor del temps,
    40     sesguesca·l temps.

    41     Si ma fortuna e mal temps
    42     me tol bon temps,
    43     per ço no jaquire lo temps,
    44     leyal tostemps.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. P. || 26 se] sa. — 33 lo] quel.

Incipitario di Rodrigo Dieç
Indice degli autori

Rialc