Rialc
Rao 45.2

            Andreu Despens


    1      Mossen Johan: digues me que fare
    2      del cas aquest qui m’es esdevengut:
    3      m’aymia diu que no m’a conegut
    4      com li fiu dir qui li vull molt de be,
    5      si no un jorn que m’ohi nomenar,
    6      que pus avant no sap he yo qui so,
    7      e que la ffas, de çert, maravellar
    8      com tan cuytat l’inviy dir ma raho.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C, 1938, p. 116.

Domanda a Joan Berenguer de Masdovelles (cfr. 103.100).

 

Incipitario di Andreu Despens
Indice degli autori

Rialc