Rialc
Rao 34.8

            Joan de Castellnou


    1      Tant es lo mons ples d’amor descorteza,
    2      e degleyal que ja quax en natura
    3      la veig tornar per l’us mal que trop dura,
    4      si que desxay fin’amors, per que·m peza;
    5      e puys no y yal artz ni sciensa gaya
    6      ni sey bel ditg, enans que del tot caya.
    7      Ni demest nos suefra tan gran hotrage,
    8      per nom d’aycels que fin’amors enança,
    9      desfizi totz quantz son de l’hordenança
    10     dels fals aymans, qu’ayxi·m ve d’agradança.

    11     E per ayço tutg cill qu’am leyaleza
    12     em d’amor serf, ab aquesta scriptura,
    13     ajornam cels que vertat ni drextura
    14     servar no·ls platz envas amor corteza
    15     quez a Martror, et us no se n’estraya
    16     vengam davan lo seynor de Bischaya,
    17     car fin’amors en luy fay son estatge,
    18     per far torney ab nos totz, car vengança
    19     volem de lor, c’al dit jorn, ses duptança,
    20     nos trobaran lay armatz en l’erbatge.

    21     Al camp siran le reys de gran auteza
    22     dels Castelas, car servex amor pura,
    23     e·l d’Arago, la valens creatura,
    24     e·l reys Angles, car valor ha conqueza,
    25     e·l Maylorquis hi sira, car veraya
    26     amors lo pays, de Portogal, car paya
    27     pren de si dons e car es d’aut coratge,
    28     e·l Navarres, pero le reys de França
    29     no sira lay, car es en esperança
    30     de far adonchs, ço crey, lo sant passatge.

    31     Al jorn e loch vendran, bandeyra steza,
    32     trastutg l’infant d’Arago, car pinxura
    33     de fin’amor tot jorn los assegura,
    34     e·ls francs enfans de Maylorqu’a proeza,
    35     hoc, e·l vescoms de Canet, car l’apaya,
    36     en Fenoylet d’anar lay no s’esmaya,
    37     Cabreyra ja ne laixa·l beginatge,
    38     per ço que lay faça mant cop de lança,
    39     e·n Bernad Hug ha de cor habundança
    40     e bon arnes e caval d’avantatge.

    41     Le Cardones vezcoms amor candeza
    42     col, don tot jorn a son tutor conjura
    43     que l’apareyl, qu’en la gran [e]stretxura
    44     no duptara d’intrar ja per flaqueza
    45     en n’Ot, en cuy mirayls de cosseyl raya,
    46     e l’Almirans, sos fylls, que que·l n’escaya,
    47     lay anaran, com baro d’aut linatge,
    48     e mant burzes de Leyda per usança,
    49     de gran valor, per aver perdonança,
    50     mot francamen seguiran lor barnatge.

    51     Mas en Johan Exemeniç d’Aureza
    52     et en Ramon Corneyl, si no·s perjura,
    53     am l’altra part siran, car an fretxura
    54     d’amor leyal, mas no·l seynors d’Arteza,
    55     Rocaberti, ni Queralt no s’esglaya
    56     del camp intrar contra la gen savaya,
    57     e lo seynor de Belputg, car bon gatge
    58     receb d’amor, lay ira, ses tardança;
    59     Miquel Periz Çabata malenança
    60     sufre, car ja no comença·l viatge.

    61     Tal amor ha Lop de Luna perpreza
    62     que d’anar lay ha volentat segura;
    63     Peyre Corneyl d’amar no·s desnatura;
    64     verayamen no·s fay cel de Goreza,
    65     Erayll Horchau, no crezi ges que·ls playa,
    66     si tost nos fay que fals’amors desxaya;
    67     Thomas Periç de Fozes pariatge
    68     ha fait ab cels qu’an leyal amistança
    69     per dar als fals aymans greug e pesança,
    70     tro·ls ajam totz liuratz a carnalatge.

    71     Beleza pren e Mur per gentileza
    72     son pretz d’amor, per que fortmen procura
    73     quez anc tost a la ditx’aventura
    74     e puscha lay fayre grand endemeza,
    75     en en Bernat de So tot jorn assaya
    76     com porra far mant bel colp d’atzagaya;
    77     coms Payllares met son pahys en gatge
    78     per ço que lay guidar puscha la dança;
    79     sey frayre son ab luy d’un’acordança,
    80     e sos cosis per far mant colp selvatge.

    81     E en Roger Bernat de Fox ha meza
    82     sa volentat en amor, per que jura
    83     quez el dara la batayla tan dura
    84     ab sos vassayls que non er mas fereza;
    85     en Berenguer d’Angleola ja paya
    86     sos cavalers, per tal que no·ls desplaya
    87     si per l’anar prendon alcun dapnatge;
    88     siey fyll han tan lo camp en remembrança
    89     que·s tengran trop a mot gran benenança
    90     de metre lay tot lo temps de lor atge.

    91     Le valens coms de Teranova breza
    92     los fis aymans, si co·s tayn ab pastura.
    93     De lealtat, dar totz temps s’aventura
    94     per fin’amor contra la gen recreza;
    95     n’Atz e n’Artals de Fozes, cascus braya,
    96     car ja no van; Pinos ditz que la raya
    97     no y gardera ni Castre lo lenguatge;
    98     Alagoritz e Blascho Maça dança,
    99     e Montagut qu’en totz bos faitz se lança,
    100    car de l’anar se dan gran alegratge.

    101    Gran plazer ha le Jutge d’Alboreza
    102    car sab q’adonchs morra la gens tafura,
    103    e Xerica, si be vey que·s rancura
    104    tos temps d’amor, ges per ço no sospeza
    105    quo li·n pendra, ni gara port ni playa,
    106    e sian tan coma fuylas da faya
    107    e·l camp li croy, car es de gran paratge,
    108    als carros ges le cor no lor balança,
    109    e Cerveyllo se·n da gran alegrança,
    110    Crozylla vey d’arnes far gran obratge.

    111    Athu da Nos, e negu no u mescreza,
    112    siran be mil li croy, mas no n’ay cura,
    113    car n’alciurem, per lur mal’aventura,
    114    tants qua del sanch ne moldrian a teza
    115    tutz li moli que son de Borch a Blaya;
    116    ho, quant vill cors veyretz da cruzel playa
    117    tombar al sol e fogir al boscatge,
    118    los us feritz de bran, l’autres de lança,
    119    si que depuys conoxen lor errança,
    120    faran d’amor als fizels homenatge.

    121    Thomas Periç de Fozes, Dieus mi traya
    122    de vida tost si doncs no faytz missatge
    123    d’anar ab nos, que·l jorn del camp s’atança,
    124    ho mos seynors lo reys nos met fermança
    125    per ley que te per mos tortz greu hostatge.

    126    Mos Fis Dezirs, una dolços que raya
    127    del vostre clar celestial visatge
    128    me don’al cor un’atal segurança
    129    e ardimen tan gran qu’ieu ay fiança
    130    que degus homs no sobres d’aut coratge.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 471.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc