Rialc
Rao 34.7

            Joan de Castellnou


    1      Si com de cauza vedada
    2      creys als temens cobeeza,
    3      creys la gen, cobez’e fada
    4      de non curabla destresa,
    5      car a mais valor ajuda
    6      rictatz hon plus es creguda;
    7      pero sofratxos estar
    8      forçatz es greu penedensa
    9      per c’om deu sufficiensa
    10     voler e·ls estrems laixar.

    11     Rictatz es cobezejada,
    12     car es d’onor seynoreza,
    13     mas si vertutz fos prezada
    14     rictatz li fora sotzmessa,
    15     qar mans homs cobes refuda
    16     vertutz car es bays cazuda;
    17     donchs qui vol honor portar
    18     als avars ses cosciensa
    19     fay a pecat reverensa,
    20     doncs el fayll e fai pecar.

    21     Ges honors non es honrada
    22     per totz aquels on s’es messa
    23     ni finamens dezirada,
    24     car mans homs fatz vol e pessa
    25     qu’onors li sia deguda
    26     sol car l’es rictatz venguda,
    27     qu’estiers no·s sap pretz donar
    28     ni cobrir sa defalensa;
    29     mas homs en cui es sciensa
    30     sab de que·s pot alegrar.

    31     Richs homs pot fer, si ll’agrada,
    32     gran mal e gran endemessa,
    33     car pahors e gran soldada
    34     fan de perdos far despessa,
    35     mas ja non er despenduda
    36     la rictatz c’an resconduda
    37     clerch on paubres ajudar,
    38     car per cert trop los agenssa
    39     si tot s’an bona cresensa
    40     sojorns e cobezejar.

    41     Volentatz fort sojornada
    42     toll lo vezer a la pessa,
    43     car benenansa prezada
    44     de may sojornar endressa,
    45     per que la vist’an perduda
    46     li pastor de gen menuda,
    47     qui·s volon trop sojornar,
    48     a sadoyll, ses retenensa;
    49     tolen ho sos far valensa.
    50     Lay on degran despessar.

    51     Mon Fin Dezir, a vos dar
    52     lo vers e mi ses temensa
    53     vuyl, car vos desplatz falensa
    54     e us sabetz de ley guardar.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 458.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc