Rialc
Rao 34.6

            Joan de Castellnou


    1      Si co·l soleyls, per son cors acomplir,
    2      cada petit se comens’a luynar
    3      de nos, axi li arbre desmayar
    4      fuylas e frutgs e sas beutatz jequir
    5      e fan del tot semblansa de morir
    6      e l’auzelo perdo xant e baudor,
    7      si cum aiçel qui son luyn, ses mentir,
    8      de tot plazer e pres de sa dolor.

    9      Dona, vos etz le soleyls tan luzens
    10     de quez ieu soy departitz e loinhatz,
    11     per que de joy remanch tot despylatz,
    12     qu’en me non es mas dols e marrimens
    13     tals que jamays no pusc esser guirens,
    14     sai per la gran vertut de vostres rays:
    15     guaray ne doncs? tals es mos pessamens,
    16     pus qu’ieu vos soy del tot fis e verays.

    17     Ay, francha res, cortes’e benestans,
    18     faitz que mos dretgs vengo leu a bon port,
    19     si no sapiatz qu’ieu en pendray la mort
    20     injustamens, e planch o mais dos tans
    21     per malestar vostre que per mos dans;
    22     soveyna us doncs lo jorn tan doloros
    23     qu’ieu no vi plus vostres huyls agradans
    24     que·m promezes, can pris comjat de vos.

    25     Dona, prech vos, si Deus vos gart de mal,
    26     que no·m gitetz del tot a non xaler,
    27     si no de mort me covendra xaser,
    28     e auretz ne greu peccat criminal;
    29     e si avetz pietat tal o qual
    30     de mi, caitiu, c’ai per vos tan mal tratg,
    31     auretz ne grat del rey celestial.
    32     Amor, merce! no i dich re per retratg.

    33     Mas yeu vos vey tan fer’e tan cruzel
    34     encontra mi que mos sens n’es perdutz;
    35     no ses razo, car de naut soy casutz
    36     e m’aucizets si cum alcis Jael
    37     Sizara·l duch e·l fols Cahim Abel,
    38     e am vos may que Thobias no fe
    39     a la gentil fylla de Raguel:
    40     no·n diray plus, car be say que·m rete.

    41     Mon Fin Dezir, si us ajut Dieus del cel,
    42     no m’auciatz, que no us ay fatg per que,
    43     ans vos am mays que Jacob a Ratxel:
    44     e prezi me·n, car fau ço que·s parte.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 459.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc