Rialc
Rao 34.5

            Joan de Castellnou


    1      Qui de complir tot son plazer assaya,
    2      no cossiran ço que·l plazers l’adutz,
    3      delix e frayn las principals vertutz
    4      don le plazers vertadiers creys e raya;
    5      d’aytals plazers falens e desleyals
    6      resort e nays us crims descominals,
    7      que razo, dregt e conoxença pura
    8      sotzmet, per que le fatz volers s’atura
    9      lay don receb le plazers avantatge.

    10     De caschu fayt s’atayn que·l fenir aia
    11     senblan per que cel que y es decebutz
    12     non es comtaz entre·ls apercebutz,
    13     tot no sab certamen quo s’eschaya
    14     mieyls en la fi, car prezumir sevals
    15     deu hom que cert la fis sira leyals,
    16     si·l començars adutz es per mesura;
    17     començamens desmezuratz pauch dura;
    18     començar deu plazer donch ses folatge.

    19     Ans que·l volers al plazer fort s’atraya,
    20     qui del plazer vol dretg venir a lutz,
    21     deu cossirar si·l plazers es degutz
    22     e que razos del voler no s’estraya,
    23     car del voler es razos naturals
    24     sosteyns e pretz e gasayns e cabals
    25     no defalens, car tot jorn li procura
    26     sen e saber per fogir la ventura
    27     del mon e puys de l’infernal estatge.

    28     Plazers qui fayll quant es mays obs que playa
    29     desplazers es, quant es reconegutz;
    30     e desplazers don ve plazers legutz
    31     sobra totz bes, car nuyl temps no s’esmaya
    32     quant deu plazer, ans dobla sos jornals
    33     e fay jauzir de bes perpetuals
    34     on le plazers defalens se pejura;
    35     de plazer donchs que·s pert e no·s meylura
    36     deu hom fugir e laixar son usatge.

    37     Humilitatz e sofrença veraya,
    38     per los quals es totz volers entendutz.
    39     Es al dejos, mas es coltz e volgutz
    40     e deziratz us dons que tol la paya
    41     del gay plazer e convertex en als
    42     ab argumentz sofisticatz e fals
    43     e palliatz ço don razos mays cura,
    44     lo veray nom de razo desfigura
    45     tant que no·l fay nuyl volers homanatge.

    46     Mon Fin Dezir paradis er dels mals,
    47     e dels perfeytz le turmens infernals,
    48     e Dieus sira contraris a dretxura,
    49     can le volers don razos se rancura
    50     portara flor ni fruit ses gran dapnatge.

    51     Si Mos vers es fargatz de motz leyals
    52     reys d’Arago, seynor mieus, vos etz tals
    53     que l’entendretz ses glos’e ses lectura
    54     e tu Ramaç, car te ve per natura,
    55     fay li·n prezen a ley de bon missatge.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 469.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc