Rialc
Rao 34.3

            Joan de Castellnou


    1      Dieus! E com soy alegres e joyos,
    2      car leys qu’eu am mais que re qu’el mon sia
    3      m’a recebut de sa gran cortezia
    4      per servidor ab son xan glorios;
    5      diatz, amors, quo la poray servir
    6      segon dover ni retrayre sos laus?
    7      Essenyats m’o, car neys pessar no m’aus
    8      que la sopley, tan fay sos pretz florir.

    9      Ay! gentils cors azautz e gracios,
    10     guays e plazens e de be la paria,
    11     humils e clis vos ren la nuyt e·l dia
    12     grat e merce, co·s tayn, da genyolos,
    13     car vos platz mi de cruzel mort gandir
    14     e de trebayl pausar en gran repaus;
    15     per que dir pusch que vos etz ferma naus
    16     que m’a gandit en la mar de perir.

    17     Quant eu recort vostras belas faysos,
    18     e com merces vas me vos homilia,
    19     tant ay de gaug, ma bela dolç’aymia,
    20     que totz pesars autres m’es enujos;
    21     car etz us rams qu’a totz vos faitz grazir
    22     clars, netz e purs en la cim, en la caus,
    23     am bell escuyll e am resplanden aus
    24     que dins mon cor esta ses departir.

    25     Ay! franca res, vostre pretz cabalos,
    26     vostra beutat ses nuyla maestria
    27     mesclad’am sen, ab joy e am cuyndia,
    28     am pietat e am ditgs precios,
    29     humils e cars e plazens per auzir,
    30     e vostr’esgartz amoros e suaus
    31     me fay estar de vostr’amor tan claus
    32     que neys pesar no m’aus qu’ieu vos remir.

    33     Flors de joven, que·m faray yeu per vos?
    34     aylas, no y pusch trovar sendier ni via;
    35     que no us envey estar no m’en poyria;
    36     que·m desesper non es dretgs ni razos;
    37     e com me fay amors per vos languir,
    38     qu’eu soy amatz coralmen ses nuyls fraus,
    39     e vos tinetz de mon fin cor las claus,
    40     am tot aisso me vey tot jorn delir.

    41     Per tot lo mon iray, mon Fin Dezir,
    42     si be m’ai trops enemichs fers e braus,
    43     vilas cerchan, borchs e lochs nautz e caus
    44     per vostre pretz solamen espandir.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 468.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc