Rialc
Rao 34.11

            Joan de Castellnou


    1      Valor ses frau, dona, tenetz en car;
    2      beutat servan no faytz descausimen;
    3      barat fugetz, no dan respos cosen,
    4      lauzor ses brutg vos play leu gazaynar;
    5      saber voletz be ses mal angoxos;
    6      secretz valens, no croys, tenetz desotz
    7      siguetz d’amor, cert, no d’engan, la votz;
    8      plazer ses dan ay eu xantan per vos.

    9      Dever, no tort, faitz vos, cors gracios;
    10     tenetz me gay, no trist, jur vos per crotz;
    11     coletz ap ley d’onor, bels, no laigs, motz;
    12     esper veray, no fals, donatz als bos;
    13     Amor ses fol dezir faitz aut montar;
    14     dat m’avetz gaug e no sol marrimen;
    15     guazaynat ay plazer ses languimen;
    16     honor ses mal, bela, faitz conquistar.

    17     Favor ses platg, dona, play vos mostrar;
    18     vertat gardan, no ges erros dizen;
    19     amat avetz, certas, preti, no vill sen;
    20     baudor ses dol ap letg faitz exaussar;
    21     conquerer faitz, dona, joys ses fols dos;
    22     pretz ses erguyll mostratz, per cert, a totz;
    23     ubretz de gautg, no ges de mal, la dotz,
    24     poder ses greug donatz als amoros.

    25     Ver, no malvat, cofort tractatz als pros;
    26     mantenetz joy, no plor, doblan sanglotz;
    27     discretz, no fols, cosseyls donatz a motz;
    28     tener vos play fe ses cor envegos;
    29     flor ses ram sech, dona, voletz portar;
    30     grat, no despietg servatz, comunalmen;
    31     pujat avetz joy ses latg chauzimen;
    32     doussor, no planx, dona, faitz meylurar.

    33     Sabor trobatz mostran be, no mal, far;
    34     baylat m’avetz gautg ses defalimen;
    35     estat ay bautz, no tristz, vos mantinen;
    36     odor plazen, no vill, play vos donar;
    37     vezer me faitz gaug ses planx doloros;
    38     cuylletz d’amor lo frutg, no ges los brotz;
    39     decretz, no toriz, posatz preon del potz;
    40     parer me faitz, dona, just, no fraudos.

    41     Lezer a trops datz vos sant, no dapnos;
    42     trametetz çay ris, no plorans sanglotz;
    43     pretz clar, no crim servatz espanden motz;
    44     plazer, no mal, de vos ditz ma xanços.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 465.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc