Rialc
Rao 34.10

            Joan de Castellnou


    1      Tot claramen vol e mostra natura,
    2      cossen razos, et eu vey qu’enaixi
    3      es acordans la veraya Scriptura,
    4      c’om deu seguir ab cor leyal e fi,
    5      no regardan aspreza de cami,
    6      son bon seynor e tota s’aventura
    7      e am luy far comensamen e fi,
    8      e·ls dans sofrir e·ls bes pendr’atresi.

    9      Le naturals ditz causa trop veraya
    10     del creat cors naut, senes sentimen,
    11     que non es tems ni ponx q’avan no·s traya,
    12     lo primer cel en aviro siguen,
    13     s’aytan can pot so mou lai d’Orien
    14     sus per mitgjorn, e no creatz s’estraya
    15     de far son cors tro lay en Occiden;
    16     aiço vezem que·s fa naturalmen.

    17     Enquer ditz mais c’una frevols meynada
    18     d’abeylas fay a si rey e seynor,
    19     et a lor Dieus aytal sciensa dada
    20     que·l sego leu e·l fan trop gran honor
    21     e portant lo, quant es las, de vigor,
    22     a la mayso que l’an hedificada
    23     primeyramen, en mig loch entre lor
    24     tot aiço fan per natural amor.

    25     De clinamen natural se deu fayre
    26     que sega dretg e be, tota sazo,
    27     lo cors formatz razonals, ses cor vayre,
    28     la cauza qu’es sobre tota razo,
    29     qu’es verays Dieus; e doncs, ses falizo,
    30     natura vol quez om no·s deu estraire
    31     de seguir Deu, car vezem a bando
    32     que fe grans fatgs per nostra guarizo.

    33     Primeramen se vestich la gonela
    34     de nostra carn, per que s’afreolis
    35     vera vertutz, e que popes mamela
    36     cel que desus las estelas regis;
    37     pas agues fam fons set lums s’adormis
    38     camis lasses la via vertatz bela
    39     se rescondes, ab falsia peris
    40     le verays dretgs per falsaris mesquis;

    41     E que jutges a vil mort e aunida
    42     jutges mortals, jutges de vius e mortz;
    43     ab vergas fo disciplina ferida
    44     e de puynens spines grans e fortz
    45     fo coronatz Deus e pendutz e mortz;
    46     le fundamens en fust moris la vida,
    47     nafrada fo salutz: aytals deportz
    48     hac Jhesu Christ per delir nostres tortz.

    49     En mos bels ditgs te razos dretxa via
    50     de cossentir e dirai vos per que:
    51     dar per aiço caschus vol conpanhia
    52     en aquest mon, car d’anar no·s rete;
    53     en un sendier de vertut e de fe,
    54     hon hom tot sols a si no bastaria,
    55     e que castich cascus son par en be
    56     vol conpainhos e resemblans de se.

    57     E qu’entre lor aver puschan valensa
    58     e viur’en patz, an mester que denan
    59     ajan bo rey e de nobla semensa,
    60     car figurat es clar en l’escriut san
    61     quez Irael ab istansa mot gran
    62     demandech rey a Samuel, que tensa
    63     moges per lor, prenden colps e donan,
    64     e que fazes de trastotz son coman.

    65     Proat ai clar, ab razo vertateira,
    66     per l’escrit san e per digs naturals
    67     que tota res deu seguir la sendeyra
    68     de son major; e per que fo carnals
    69     Deus Jhesu Christ vos ha dit e doncs als
    70     no·ns fal mas reys que·ns mostre la careyra
    71     hon dretg avem per far torneys campals
    72     ab Sarrazis, nostres guerriers mortals.

    73     E per aquo fait ha del sant passatge
    74     le payres sans guiador e cabdeyl
    75     lo rey frances car ha forç’e coratge
    76     mais qu’autres reys, e degus no·s n’apel
    77     per que·l devem, no playnen carn ni pel,
    78     trastug seguir per aver l’eretatge
    79     que s’apertayn a nos, ses tot apel,
    80     mas que façam d’acier nostre libel.

    81     Mon Fin Dezir, tot jorn fau planx noel
    82     del partimen ta mal e tan salvatge
    83     que·m mandech far le reys ab son cartel
    84     del vostre cors amoros, car e bel.

 

 

 

Ed. Jaume Massó i Torrents, «Poésies en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet d’après le manuscrit de Barcelone», Annales du Midi, 24, 1914, pp. 449-457, a p. 452.

 

Incipitario di Joan de Castellnou
Indice degli autori

Rialc