Rialc
Rao 27.1

            Pere Busquets


    1      O tu christia qui es vençut de la ira,
    2      en aquest servents e libre mira
    3      quants mals tal vici en lo cor tira
    4      ardidament.

    5      De tot peccat la ira es fundament
    6      e de tota virtut ella es scampament.
    7      Del cor, qui de Deu es temple, la ira es ençeniment
    8      ab lo seu foch.

    9      La ira gita Deu del cor, qui es son loch,
    10     l’ira·l blasfema e ha l’a vil no poc,
    11     a l’home irat toll rialles e joch
    12     e tota paç.

    13     A Deu e a l’hom e a sy guera faç,
    14     l’ira fa l’ome esser bestie voraç;
    15     l’ira del mon done un foch penaç
    16     e tot encen.

    17     La ira raho ne consell no enten,
    18     l’om irat crida si altri lo repren,
    19     si ha errat per tots temps defen
    20     allo que ha obrat.

    21     La ira l’om savi fa tornar orat,
    22     la ira no serve pacte ne amistat,
    23     volria que·l mon fos tot dissipat
    24     e abisat.

    25     L’ira en Deu posa follia e peccat,
    26     ço que Deus fa blasme l’om qui es irat,
    27     e no li par que age be ordenat
    28     aquest mon.

    29     Tan gran fallir no ha mesura ne fon
    30     e justament l’irat Deu lo confon,
    31     açi comensa d’aver mal, despuis en lo pregon
    32     va de l’infern.

    33     Perque contrasta lo jutge supern
    34     l’om irat ha mal d’estiu e d’ivern,
    35     en tot loch, en tot temps, in etern,
    36     e gran dolor.

    37     L’om irat vol que Deus no sia senyor
    38     e que de ell may no fos punidor,
    39     be li fa donchs asa gran desonor,
    40     al parer meu.

    41     L’om irat encare usurpe l’ofici de Deu
    42     de fer venjance, dol se com no u fa leu,
    43     de falte lo blasme e·l negua e·l fa reu,
    44     hoc el menyspresa.

    45     Per aquesta raso donchs Deu se desa e cessa
    46     de l’hom irat, e·l diable si apressa.
    47     Tu donchs, irat, plora fort e confessa
    48     tal follia.

    49     Dona l’ira al diable sobre si batllia,
    50     gita Deu de si e·l diable met en senyoria,
    51     comprendre no·s pot quant mala sia
    52     la pensa irosa.

    53     Per tal lo diable le ha care e preciosa
    54     car a fer guerra per ella es valerosa,
    55     desfa e crema e guaste tote cose
    56     tant es fort.

    57     E es axy guosade que no tem mort,
    58     les coses dretes fa anar de tort,
    59     sembre discordies en tota case e cort
    60     e tempestat.

    61     Encare perque done gran seguedat
    62     al diable plau, com avorrex veritat,
    63     mes gent destroex l’ira e mes poblat
    64     que altre mal.

    65     A tot mal fer la ira molt hi val,
    66     per ço com Deu no tem e no li cal,
    67     axf encen com foch infernal
    68     tot ço que trobe.

    69     E es axi pertinas e de tal prova
    70     del seu vijares no es qui la remova,
    71     si be es ensesa no pot esser cosa
    72     qui la confort.

    73     A negun irat no li par haver tot,
    74     ans que·s lex vençre volria esser mort,
    75     tot temps tempeste e james ve a port
    76     de bonança.

    77     L ’om irat gruex e cride e menasse
    78     e james troba cosa que a ell placie,
    79     tots temps murmura e no es qui be façe
    80     a son parer.

    81     La ira fa l’om en tal error esser
    82     que creu que Deu no trob en si plaser,
    83     o que no vulla de nos cura h aver
    84     e providencie.

    85     Caritat tol e tota sapiencia
    86     e james sap trempar la sua prudencie,
    87     judica ab furor si dona sentencie
    88     encare drete.

    89     Del seu esguart Deu e los sancts gita,
    90     encontinent fa ço que la ira dicte,
    91     posat que perdre, de guanyar s’afichte
    92     e no trobe pau.

    93     Ab furor corra la ira, no va suau,
    94     a fer venjance cuyte e be li plau,
    95     poques vegades se pinet de son dau
    96     qui l’a fete.

    97     La persona irosa es tan dolente
    98     que per fer mal a altri se fa servents
    99     en anima e en cors vol esser desfets
    100    e axi·n te.

    101    Per tolre poch a altri pert un gran be,
    102    e que no tolgua d’altri be s’esdeve,
    103    mas que pur perde e meresqua gran be
    104    li fa master.

    105    Per cremar altri cremaria volenter,
    106    tant ha l’irat lo seu moviment fer,
    107    pijor fa a ssi matex que a altri tal guerer
    108    qui es iros.

    109    Remey contra la ira valeros
    110    comanar se a Jhesus molt piados,
    111    car sens Ell nagu es poderos
    112    a nos tocar.

    113    Tot ço que Ell permet lexa l’obrar,
    114    considerant que Eli no pot errar,
    115    en tot mal nos fa profit guanyar,
    116    tant es sabent.

    117    Qui be enten aço saviament
    118    gitara la ira de si ab cor ardent,
    119    no li feran injuries, null mancament
    120    mas un gran fruyt.

              Amen

 

 

 

Ed. Anna Cornagliotti, «Els sirventesos de Domenico Cavalca en la traducció catalana de Pere Busquets», in Miscel·lània Antoni Maria Badia Margarit, vol. VII, Barcelona, P.A.M., 1987, pp. 55-102, a p. 91.

 

Incipitario di Pere Busquets
Indice degli autori

Rialc