Rialc
Rao 26.1

            Joan Francesc Boscà


    1      No sab lo cami d’amor
    2      lo qui diu per fellonia
    3      «tal cosa yo no faria»,
    4      mostrant l’esdevenidor.

    5      Quant los ulls han presentat
    6      a l’entendre lo bon alt,
    7      la voluntat fa lo salt
    8      sperant lo desigat.
    9      En tal cas es gran error
    10     dir una semblant follia:
    11     «tal cosa yo no faria»,
    12     mostrant l’esdevenidor.

    13     Per que·s ver que dir no·s deu
    14     «en tal punt yo no vindre»,
    15     car amor al qui rette
    16     pot manar «aço fareu».
    17     Al qui sent de tal calor
    18     no·l crech si dir li hoia:
    19     «tal cosa yo no faria»,
    20     mostrant l’esdevenidor.

    21     D’on ve donchs l’enfellonir
    22     al desigos penssament
    23     d’esperar estranyament
    24     lo temps que no veu venir.
    25     Mes ab tot que·s gran error,
    26     james algu dir deuria
    27     «tal cosa yo no faria»,
    28     mostrant l’esdevenidor.

    29     Qui d’amar vol la favor
    30     dir no deu devant s’aymia
    31     «tal cosa yo no faria»,
    32     mostrant l’esdevenidor.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. P. || 21 ve] va.

 

Incipitario di Joan Francesc Boscà
Indice degli autori

Rialc